16 травня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Бюлетені » 2007 рік
02.07.2007

 

 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ
ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ
З ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 

КИЇВ 2007

 

Бюлетень підготовлено за матеріалами Звіту про результати перевірки ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з виплат працівникам навчальних закладів / Київ: Рахункова палата України, 2007.- Випуск 13 .

 

Відповідальні за випуск:

головний контролер - директор департаменту
з питань надходження та використання коштів
державного бюджету в регіонах - Самусь Г.Ю.

начальник управління внутрішніх стандартів,
аналітики та розвитку - Шах Г.А.

 

© Рахункова палата України.
Матеріал офіційний.
При використанні посилання на Рахункову палату обов'язкове.

 

Зміст

1. Вступ

2. Нормативно-правове забезпечення надання та використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з виплат працівникам навчальних закладів, передбачених ст. 57 Закону України "Про освіту"

3. Проведення інвентаризації заборгованості з виплат педагогічним працівникам

4. Стан планування, розподілу, фінансування та використання коштів субвенції

Висновки

1. Вступ

Закон України від 23.03.96 № 1060-ХІІ "Про освіту" (далі - Закон про освіту) визначає, що Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства. Відповідно до статті 57 цього Закону, держава взяла зобов'язання забезпечити педагогічним та науково-педагогічним працівникам певні соціальні гарантії, серед яких - належні умови оплати праці та безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням, зокрема:

 • виплата надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 20 років - 30 відсотків;
 • виплата допомоги на оздоровлення педагогічним і науково-педагогічним працівникам у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;
 • безплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм - педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них.

Згідно з постановою Верховної Ради України про порядок введення в дію Закону*, норма щодо виплати: надбавок за вислугу років повинна була стати чинною з 1 січня 1997 року, щорічної грошової винагороди та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки - з 1 січня 1998 року.

*Постанова Верховної Ради України від 23.03.96 100а/96-ВР "Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про освіту".

 

Однак фінансування зазначених виплат у затверджених державних бюджетах на 1997, 1998, 2000 роки не передбачалося і не здійснювалося.

У 1999 році, незважаючи на те, що на часткове виконання ст. 57 Закону про освіту було передбачено спрямування коштів з Державного бюджету України у вигляді субвенцій республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, обласним та міським (міст Києва і Севастополя) бюджетам на освіту*, фактично, такі кошти не виділялися.

*Згідно з частиною другою статті 7 Закону України від 29.06.99 № 776 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік"" (набрав чинності з 5 жовтня 1999 року).

 

У 2001 році Кабінет Міністрів України прийняв постанову* від 31.01.2001 № 78 "Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту"", якою, починаючи з 1 січня 2001 року, запроваджено виплату надбавок за вислугу років і допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, відповідно, 50 та 40 відс. до розмірів, встановлених статтею 57 Закону України "Про освіту", а також затверджено Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти.

*На виконання статті 60 Закону України від 07.12.2000 № 2120-III "Про Державний бюджет України на 2001 рік".

 

На виконання статті 55 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" Кабінет Міністрів України передбачив* здійснення виплат педагогічним працівникам навчальних закладів у таких обсягах: до 1 вересня 2002 року в межах, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78, після 1 вересня 2002 року - в повному обсязі.

*Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 1222.

 

У 2003 і 2004 роках дія норми Закону України "Про освіту" щодо забезпечення педагогічних працівників, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерів, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм призупинялася*, її відновлення відбулося тільки у червні 2004 року з прийняттям Закону "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"".

*Відповідно до законів про Державний бюджет України на 2003 та 2004 роки.

 

Таким чином, протягом 1997-2004 років належні педагогічним працівникам навчальних закладів виплати, передбачені статтею 57 Закону України "Про освіту", не здійснювались, оскільки фінансування таких виплат законами про державний бюджет не передбачалось.

Внаслідок цього, починаючи з 1997 року, до судових органів почали надходити численні позови педагогічних, науково-педагогічних та інших категорій працівників навчальних закладів щодо захисту своїх прав і стягнення заборгованості, яка виникла за належними їм виплатами надбавки за вислугу років та щорічної грошової допомоги на оздоровлення. Органи судової влади задовольняли їх і приймали судові рішення щодо забезпечення місцевими органами виконавчої влади  відповідних виплат, з віднесенням таких видатків за рахунок державного і місцевих бюджетів.

За даними Міністерства освіти і науки України, за рішеннями судів, у 1997-2004 роках, за рахунок коштів місцевих бюджетів було погашено заборгованість у сумі 76,1 млн. гривень. При цьому безпосередньо на виплату заборгованості працівникам навчальних закладів використано 67,8 млн. грн., на інші виплати (індексація доходів, моральна шкода, державне мито, виконавчий збір) - 8,3 млн. грн. або 11 відс. від загальної суми виплат за судовими позовами.

Однак в результаті неотримання таких виплат тими працівниками галузі освіти, що не зверталися до судових органів, у суспільстві створювалася соціальна напруга.

З метою врегулювання правовідносин, що склалися у зв'язку з невиконанням вимог статті 57 Закону України "Про освіту", Верховна Рада України прийняла Закон України від 09.09.2004 № 1994-IV "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" (далі - Закон про реструктуризацію*).

*Проект Закону України про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів, поданий на розгляд Верховної Ради України 06.06.2003, прийнятий за основу через рік - 15.06.2004 та прийнятий Верховною Радою України - 24 червня 2004 року з урахуванням пропозицій Президента України (набрав чинності 2 жовтня 2004 року).

 

2. Нормативно-правове забезпечення надання та використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з виплат працівникам навчальних закладів, передбачених ст. 57 Закону України "Про освіту"

Статтею 1 Закону про реструктуризацію була визнана кредиторська заборгованість Державного бюджету України в частині виплат педагогічним та науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років та допомоги на оздоровлення у повному обсязі, що не були нараховані або не виплачені, а також безплатного користування житлом з опаленням і освітленням педагогічними працівниками, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, та пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, у повному обсязі оплати, якщо вона здійснювалася самими працівниками, а не за рахунок відповідного бюджету, за весь період, коли фінансування цих виплат зупинялося законом про державний бюджет на відповідний рік.

Згідно із статтею 2 цього Закону, вказана кредиторська заборгованість державного бюджету є обов'язковою до погашення і погашається протягом п'яти років рівними частинами шляхом включення цих видатків законами про Державний бюджет України, починаючи з 2005 року, у вигляді окремих цільових субвенцій з державного бюджету відповідним місцевим бюджетам або безпосередньо за рахунок коштів державного бюджету для категорій працівників, що фінансуються за рахунок зазначеного джерела.

Статтею 5 Закону про реструктуризацію встановлено, що кредиторська заборгованість погашається працівникам помісячно разом з виплатою поточної заробітної плати.

Отже, погашення заборгованості працівникам освіти повинно здійснюватись протягом п'яти років щомісячно рівномірними частинами у розмірі 1,66 відс. від загальної суми заборгованості*.

*Період погашення - 60 місяців, частка погашення за один місяць від загального обсягу заборгованості - 1 місяць × 100 відс./60 місяців = 1,66 відсотка.

 

Кабінету Міністрів України доручалося* забезпечити проведення місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого само врядування протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом (02.10.2004) інвентаризації заборгованості з виплат педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів, передбачених статтею 57 Закону про освіту, по державному та місцевих бюджетах, а також сум виплат, здійснених за рішеннями судів; на підставі даних інвентаризації та аналізу наявних фінансових ресурсів у місячний термін розробити графік та порядок погашення зазначеної заборгованості.

*Стаття 6 Закону про реструктуризацію.

 

Проте Порядок погашення кредиторської заборгованості державного бюджету педагогічним і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та установ освіти з виплати надбавки за вислугу років та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки (далі - Порядок погашення кредиторської заборгованості) та розподіл коштів субвенції у розрізі регіонів* затверджено Кабінетом Міністрів України** 19.09.2005, тобто, майже на вісім місяців пізніше терміну, встановленого Законом про реструктуризацію. Внаслідок цього, заборгованість педагогічним працівникам протягом січня-серпня 2005 року не погашалась.

*За даними МОН графіком погашення заборгованості є розподіл коштів субвенції, затверджений постановами Кабінету Міністрів України та помісячний розпис асигнувань.

**Постанова від 19.09.2005 № 934 "Про реалізацію Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів"".

 

Така ж ситуація склалася і у 2006 році, внаслідок несвоєчасного затвердження Кабінетом Міністрів України розподілу коштів субвенції у розрізі регіонів* та, всупереч вимогам ст. 5 Закону про реструктуризацію щодо помісячного погашення кредиторської заборгованості, виплати працівникам навчальних закладів надбавки за вислугу років та матеріальної допомоги на оздоровлення протягом січня-березня 2006 року не здійснювались**.

*Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2006 № 282.

**Згідно з первинним помісячним розписом видатків державного бюджету на 2006 рік.

 

Таким чином, Кабінет Міністрів України не забезпечив виконання вимог Закону про реструктуризацію щодо помісячного погашення заборгованості працівникам.

Міністерством освіти і науки* за погодженням з Міністерством фінансів був затверджений порядок погашення кредиторської заборгованості державного бюджету з виплат, пов'язаних із забезпеченням педагогічних працівників, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерів, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають в них, безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням**. Згідно з порядком, розмір кредиторської заборгованості з цих виплат, виходячи з норм*** користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати, має визначатися на підставі звернень працівників освіти та відповідних підтверджуючих документів, що особа, яка має право на виплати, подає до закладу чи установи, де працює або працювала.

*Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2005 № 934.

**Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.11.2005 № 679 (за реєстровано Міністерством юстиції України 08.12.2005 за № 1471/11751).

***Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.96 № 79
(із змінами та доповненнями).

 

Порядок погашення кредиторської заборгованості передбачав здійснення відрахувань в порядку, встановленому законодавством*, і лише у травні 2006 року** Уряд визначив, що страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, на випадок безробіття і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, на виплати не нараховуються.

*Законами України від 23.09.99 № 1105-XIV "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", від 02.03.2000 № 1533-III "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", від 18.01.2001 № 2240 "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням", визначення порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням віднесено до компетенції Кабінету Міністрів України.

**Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 № 745 "Деякі питання, пов'язані із сплатою страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

 

Внаслідок цього, протягом 2005 року і січня-травня 2006, суми страхових внесків у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття та від нещасних випадків на виробництві враховувалися в обсягах заборгованості і проводилися відповідні перерахування до страхових фондів*.

*За 2005 рік і січень-травень 2006 року було нараховано 15 млн. грн. страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

 

Починаючи з червня 2006 року, зазначені страхові внески не повинні були враховуватися в обсягах заборгованості і у виплатах.

 

3. Проведення інвентаризації заборгованості
з виплат педагогічним працівникам

Кабінет Міністрів України 01.10.2004 (доручення до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік") зобов'язав міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації у місячний термін провести інвентаризацію заборгованості, що виникла у 1997- 2002 роках з компенсацій педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, відповідно, по державному та місцевих бюджетах, а також сум виплат, здійснених за рішенням судів, та подати узагальнену інформацію до Міністерства освіти і науки України.

Практично у той же час, відповідно до доручення Прем'єр-міністра України від 07.10.2004 до Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів", Міносвіти, Мінфін, голови обласних та Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій повинні були до 9 грудня 2004 року забезпечити проведення інвентаризації заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону про освіту, та про результати поінформувати Кабінет Міністрів України, а також до 15 грудня 2004 року, на підставі даних інвентаризації та аналізу наявних фінансових ресурсів, розробити графік та порядок погашення цієї заборгованості і внести його на затвердження Кабінету Міністрів України.

Міністерство фінансів України 25.10.2004 (на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 01.10.2004) надіслало обласним державним адміністраціям форми для проведення інвентаризації та нарахування виплат педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки за період з січня 1997 року до вересня 2002 року та зведення даних щодо сум виплат, здійснених за рішенням судів, за 1997-2004 роки, з терміном подання відповідної інформації йому та Міністерству освіти і науки України - до 2 листопада 2004 року .

Міністерство освіти і науки України надіслало 27.10.2004 форми для проведення інвентаризації і нарахування виплат та зведення даних щодо сум виплат, здійснених за рішенням судів по установах і закладах, що фінансуються з державного бюджету, на адресу регіональних управлінь освіти і науки та керівників вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та визначило термін подання інформації - до 12.11.2004 року .

Отже, Кабінет Міністрів України встановив термін проведення інвентаризації заборгованості з виплат педагогічним працівникам до 09.12.2004, Міністерство фінансів України - до 02.11.2004, а Міністерство освіти і науки України - до 12.11.2004 року.

За даними Міністерства освіти і науки України, нарахування надбавки за вислугу років та допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки потребували близько 816 тис. педагогічних працівників, які працювали в 1997-2002 роках в навчальних закладах та установах освіти, що фінансувалися за рахунок місцевих бюджетів.

Стислі терміни, відведені місцевим органам виконавчої влади для проведення інвентаризації, та відсутність рекомендацій стосовно порядку її здійснення* суттєво вплинули на її результати, а інформація з регіонів продовжувала надходити ще в грудні 2004 та січні 2005 року.

*Рекомендації, стосовно проведення інвентаризації, Міністерством освіти і науки України, як відповідальним за її проведення, місцевим органам виконавчої влади не надавалися. Наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 № 90 (зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.11.98 за № 278/3168) затверджено Інструкцію з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, в якій визначені єдині вимоги щодо порядку інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, установами і організаціями, які утримуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, та механізм її проведення. Інструкцією передбачено, що інвентаризація розрахунків з робітниками та службовцями передбачає звірення документів і записів у реєстрах обліку та перевірку обґрунтованості сум, відображених на відповідних рахунках.

 

Так, Київська міська державна адміністрація повідомляла Міністерству освіти і науки та Міністерству фінансів України про те, що обсяги видатків для виплати заборгованості педагогічним працівникам визначені розрахунково, за середніми показниками по кожному району міста без нарахування індексації. Аналогічний стан справ був і в інших регіонах.

До прийняття Закону про реструктуризацію заборгованість із виплат, передбачених ст. 57 Закону про освіту педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів, в бухгалтерському обліку не відображалась, отже, неможливо було провести інвентаризацію шляхом звірення документів і записів у реєстрах обліку та перевірити обґрунтованість сум.

Заборгованість з вищезазначених виплат була визначена, фактично, розрахунковим шляхом, а не на підставі проведених і документально оформлених інвентаризацій, про що Міністерство освіти і науки АР Крим, обласні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації інформували Міністерство освіти і науки України.

Міносвіти, у свою чергу, 22.12.2004 року інформувало Міністерство фінансів України про проведення інвентаризації та повідомило суми кредиторської заборгованості державного бюджету і потребу коштів для її погашення протягом п'яти років. Загальна сума заборгованості становила 3 млрд. 228,3 млн. грн., в тому числі педагогічним працівникам установ, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів - 2 млрд. 606 млн. грн., державного бюджету - 622,3 млн. гривень.

При цьому в даних Міністерства освіти і науки України про суму кредиторської заборгованості державного бюджету перед педагогічними працівниками установ, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів (2 млрд. 606 млн. грн.), не було враховано інформацію з регіонів про виплати за рішеннями судів в сумі 88,3 млн. гривень.

За даними з регіонів, узагальненими Міністерством освіти і науки України станом на 01.01.2005, кількість педагогів, яким належало виплатити заборгованість за 1997-2002 роки, складала близько 816 тис. осіб, у т.ч. тих, що звільнилися - 62 тис. осіб, вийшли на пенсію - майже 19 тис. осіб.

Видатки на погашення заборгованості з виплат надбавок за вислугу років були визначені у сумі 1 млрд. 416,9 млн. грн., що становило 54,4 відс. від загальної суми заборгованості, допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки - 478,4 млн. грн. (18,4 відс.), за нарахованими сумами внесків до фондів - 710,7 млн. грн. (або 27,2 відсотка).

Надалі, у 2005 році, до Міністерства освіти і науки України надходили листи від управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, ректорів вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації, де зазначалось, що сума заборгованості перед працівниками змінюється і вимагає уточнення.

Основними причинами зміни обсягів заборгованості з виплат педагогічним працівникам навчальних закладів були:

 • обмежені терміни для проведення інвентаризації, внаслідок чого, фактично, вона на місцях не проводилась, обсяги таких видатків визначались, переважно, розрахунково, за середніми показниками;
 • неврахування в інформаціях за грудень 2004 року результатів визначення заборгованості виплат, проведених за рішеннями судів (включені до заборгованості станом на 01.01.2006 року);
 •  помилки при визначенні сум заборгованості;
 • відсутність єдиної методології обрахування заборгованості, зміни у здійсненні відрахувань до фондів соціального страхування, передбачених законодавством.

Протягом 2005-2006 років сума заборгованості змінювалася кілька разів.

Так, за узагальненими даними інформацій регіональних органів виконавчої влади, які надійшли до Міністерства освіти і науки України в жовтні 2006 року, загальний обсяг заборгованості вже становив 2 млрд. 757,3 млн. грн. (тобто, на 151,3 млн. грн. більше, ніж було визначено першою інвентаризацією). У тому числі, із загальної суми заборгованості з виплат педагогічним працівникам навчальних закладів за період 1997-2004 років, що підлягає компенсації за рахунок коштів державного бюджету, частка за вислугу років та матеріальної допомоги на оздоровлення становила 1 млрд. 673,8 млн. грн. (60,7 відс.), нарахування на ці виплати до пенсійного фонду - 560,7 млн. грн. (20,3 відс.), виплати за безплатне користування житлом з опаленням та освітленням - 420,9 млн. грн. (15,3 відс.), за судовими рішеннями - 101,9 млн. грн. (3,7 відсотка).

За даними звітності Держказначейства, загальний обсяг заборгованості державного бюджету з виплат, передбачених ст. 57 Закону України "Про освіту", не проведених у 1997-2002 роках, складав 2 млрд. 621,5 млн. грн., з урахуванням сум, наданих у 2005-2006 роках, залишок заборгованості державного бюджету перед педагогами, станом на 1 січня 2007 року, становив 1 млрд. 559,1 млн. гривень.

Таким чином, дані місцевих органів виконавчої влади про обсяги кредиторської заборгованості з виплат педагогічним працівникам, що узагальнювались Міністерством освіти і науки України протягом 2005 року та дев'яти місяців 2006 року, необ'єктивні і потребують уточнення.

Перевірки в 40 установах і закладах освіти, які безпосередньо нараховували і проводили виплати заборгованості педагогічним працівникам, показали, що заборгованість працюючим педагогічним працівникам з виплат надбавок за вислугу років та матеріальної допомоги на оздоровлення за 1997-2002 роки визначалась, виходячи з посадового окладу, педагогічного навантаження та стажу роботи. Аналогічно, установами освіти, в яких вони працювали, обраховувалась заборгованість педагогічним працівникам, що звільнилися або вийшли на пенсію. Нараховані суми заборгованості відображались в особових картках, які були заведені на кожного працівника.

Вибірковими перевірками були встановлені факти недостовірного відображення обсягів заборгованості у звітності.

Так, в Одеській області до розміру заборгованості була зайво включена сума 1 млн. грн. за розрахунками по педагогічному персоналу установ освіти, які не мали статусу навчальних закладів, отже,  на них дія Закону про реструктуризацію не поширювалася. Крім того, також зайво нарахованою була сума у розмірі 1,3 млн. грн. з виплат допомоги на оздоровлення за 1997 рік, оскільки така допомога мала нараховуватися, починаючи з 1998 року.

В м. Києві 345 працівникам Київського Палацу дітей та юнацтва, які звільнилися впродовж 1997-2002 років та не подали заяви щодо компенсації їм заборгованості (у сумі 0,1 млн. грн.), вона не була включена до суми боргу держави перед цими громадянами. На 9 тис. грн. завищено заборгованість з виплат на оздоровлення в Київському державному коледжі естрадного та циркового мистецтва.

Відділом культури Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області не обраховано потребу у передбачених законодавством виплатах педагогічним працівникам цілого закладу - Ватутінської музичної школи на суму 12,4 тис. грн. В бухгалтерському обліку по 40 установах цього ж району було завищено кредиторську заборгованість з виплат*, передбачених Законом про реструктуризацію на суму 0,95 млн. грн., що є бюджетним правопорушенням.

*В порушення п. 1 ст. 9 Закону України від 16.07.99 № 996-ХIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

 

В Новожеланівській школі-інтернат Донецької області компенсація за комунальні послуги за рахунок коштів субвенції на загальну суму 1,9 тис. грн. (з яких виплачено 1 тис. грн.) нарахована особам, яким така виплата Законом про реструктуризацію не передбачена.

Як встановлено перевіркою, всього, при визначенні розміру заборгованості педагогічним працівникам навчальних закладів з виплат, визначених статтею 57 Закону України "Про освіту", установами в Донецькій, Одеській, Харківській областях та м. Києві зайво нараховано та завищено у звітності її розмір на загальну суму 3,3 млн. гривень.

 

4. Стан планування, розподілу, фінансування
та використання коштів субвенції

4.1. Планування, розподіл і надання коштів субвенції

Законом України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" головним розпорядником коштів субвенції визначено Міністерство фінансів України, якому були встановлені бюджетні призначення за кодом програмної класифікації видатків 3511100 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів"" в сумі 531,2 млн. гривень.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" бюджетні призначення, в сумі 531,2 млн. грн., за КПКВ 2211020 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію положень Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів"", як головному розпоряднику коштів субвенції, були затверджені Міністерству освіти і науки України.

Розподіл коштів субвенції між регіонами здійснювався, виходячи з кількості педагогічних працівників у регіоні та середньої заборгованості на одного працівника.

У 2005 році обсяг субвенції, в розрахунку на одного педагогічного працівника, якому планувалося погасити заборгованість, в середньому по Україні, становив 0,7 тис. грн., в Дніпропетровській області - 0,5 тис. грн., м. Севастополі та Хмельницькій області - 0,8 тис. грн., в інших регіонах - 0,6-0,7 тис. гривень*. В 2006 році, по Україні - 0,7 тис. грн., в м. Києві - 0,5 тис. грн., Черкаській, Чернігівській областях - 0,8 тис. грн., інших регіонах - 0,6-0,7 тис. гривень**.

*Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2005 № 934 "Про реалізацію Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів"".

**Розподіл субвенції по регіонах затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2006 № 282.

 

Відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету України на 2005 рік, перерахування коштів з державного бюджету місцевим бюджетам за КПКВ 3511100 планувалося здійснити у липні та листопаді рівними частинами, по 265,6 млн. гривень.

Фактично, надання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з виплат, встановлених Законом України "Про освіту", розпочалося 19.09.2005, після прийняття постанови Кабінету Міністрів України № 934. Кошти на зазначені виплати виділялись з державного бюджету двома траншами в розмірі по 50 відс. до планових призначень, у вересні 2005 року в сумі 265,6 млн. грн. та листопаді - 265,6 млн. гривень.

Розписом асигнувань загального фонду Державного бюджету України на 2006 рік за КПКВ 2211020 було передбачено проведення виплат з державного бюджету місцевим (в загальній сумі 531,2 млн. грн.) щомісячно рівними частинами у розмірі 1/12 річних призначень.

У зв'язку із затвердженням розподілу обсягу субвенції 14.03.2006 (постанова Кабінету Міністрів України № 282), фінансування цих видатків з державного бюджету розпочалося з квітня 2006 року.

При цьому у квітні та травні місцевим бюджетам було перераховано по 132,8 млн. грн. або по 25 відс. від загальної суми планових призначень, у червні фінансування з державного бюджету не здійснювалося, а у липні 2006 року з державного бюджету надано решту коштів субвенції у сумі 265,6 млн. грн. або 50 відс. від річного обсягу.

Тобто, станом на 1 вересня 2006 року державний бюджет здійснив розрахунки з належних місцевим бюджетам коштів субвенції на проведення виплат, визначених Законом про реструктуризацію, у повному обсязі, у сумі 531,2 млн. гривень.

У 2006 році Державне казначейство України перераховувало кошти субвенції, за рішенням Мінфіну, безпосередньо на рахунки бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва та Севастополя, згідно з помісячним розписом та розподілом. Міністерство освіти і науки України рішень щодо щомісячних обсягів перерахувань не приймало і Держказначейству не надсилало. Рахунок для зарахування коштів вказаної субвенції Міністерству освіти і науки України в Державному казначействі України не відкривався. Протягом 2006 року від Держказначейства до Міносвіти надходила щомісячна інформація щодо обсягів перерахування коштів субвенції до місцевих бюджетів.

Кошти субвенції, що надходили з державного бюджету, зараховувались на рахунки з обліку надходжень загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських міст Києва і Севастополя за кодом бюджетної класифікації 41032300 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів".

Головним розпорядникам коштів обласного бюджету вони надходили на особові рахунки, після чого перераховувались на реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня для здійснення виплат, передбачених статтею 57 Закону про освіту.

 

4.2. Стан використання коштів субвенції та результати перевірок витрачання коштів субвенції в окремих регіонах

Відповідно до звіту Держказначейства за 2005 рік про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, касові видатки коштів субвенції в регіонах становили 529,3 млн. грн. або 99,6 відс. від плану на рік. Як невикористані до кінця 2005 року, до державного бюджету були повернуті кошти субвенції в сумі 1,9 млн. гривень.

За оперативними даними Державного казначейства України про використання коштів субвенції за 2006 рік в регіонах, касові видатки за рахунок цих коштів складали 530,5 млн. грн. або 99,8 відс. від річних призначень. Внаслідок невикористання, до державного бюджету повернуто кошти субвенції в сумі 0,9 млн. гривень.

Отже, за наявності значних обсягів заборгованості з виплат педагогічним працівникам навчальних закладів за вислугу років та матеріальної допомоги на оздоровлення, внаслідок недостатнього контролю з боку місцевих органів виконавчої влади за своєчасним витрачанням коштів субвенції розпорядниками нижчого рівня, по завершенню 2005-2006 років місцевими бюджетами до державного бюджету повернуто невикористані протягом бюджетного періоду кошти субвенції на загальну суму 2,8 млн. грн., що є неефективним управлінням ними.

Перевірками, проведеними у м. Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Львівській, Одеській та Харківській областях встановлено, що при розподілі, наданні та використанні субвенції допускались порушення законодавства, неефективне управління коштами, несвоєчасність, нерівномірність і непропорційність надання коштів містам, районам, установам і організаціям, зайве нарахування внесків до фондів соціального страхування. Всього виявлено фактів порушення законодавства та неефективного управління коштами субвенції на загальну суму 136,5 млн. гривень.

Згідно з пунктом 22 Порядку перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також  міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами*, суми субвенції, одержані відповідними місцевими бюджетами, перераховуються протягом одного операційного дня на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів, відкритих в органах Державного казначейства.

* Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 490.

 

Перевірками в регіонах встановлені численні факти порушень вимог зазначеного Порядку в частині несвоєчасного (від 3 до 41 дня) перерахування коштів субвенції в загальній сумі 123,3 млн. грн., що є бюджетним правопорушенням.

Такі факти мали місце в Дніпропетровській області (термін затримки від 3 до 32 днів) на суму 58,1 млн. грн., Київській - (більш ніж 30 днів) на суму 9,5 млн. грн., Одеській - (від 7 до 41 дня) на 37,5 млн. грн., Харківській - (від 10 до 28 днів) на суму 14,5 млн. грн., в Оболонському районі м. Києва - (від 3 до 34 днів) на 3,7 млн. гривень.

За поясненнями керівників фінансових управлінь обласних державних адміністрацій, основною причиною несвоєчасного перерахування коштів була необхідність внесення змін до обласних бюджетів та затвердження розподілу коштів субвенції між місцевими бюджетами області та головними розпорядниками коштів обласного бюджету.

Так, в 2005 році кошти субвенції у сумі 26,6 млн. грн. на особовий рахунок Головного фінансового управління Дніпропетровської обласної державної адміністрації надходили двічі - 22.09.2005 та 04.11.2005 по 13,3 млн. грн., розпорядження про їх перерахування на рахунки головних розпорядників на обласному рівні були підготовлені головним фінансовим управлінням Дніпропетровської обласної державної адміністрації та надані управлінню Державного казначейства України 12, 19 жовтня, 17 листопада, 15, 21 грудня 2005 року. Тобто, затримка у наданні становила від 3 до 32 робочих днів. У 2006 році затримка у наданні розпоряджень щодо перерахування коштів субвенції у сумі 31,5 млн. грн. з рахунку головного фінансового управління на рахунки розпорядників становила шість робочих днів.

В м. Києві, у 2005 році, отримані фінансовим управлінням Оболонської райдержадміністрації з міського бюджету кошти субвенції у сумі 2,9 млн. грн. на рахунки розпорядників перераховувалися протягом 18-34 операційних днів, у 2006 році - з отриманих коштів субвенції у сумі 1,6 млн. грн. протягом трьох-дев'яти операційних днів було перераховано 0,8 млн. гривень.

Кошти субвенції у сумі 9,5 млн. грн. надійшли з державного бюджету до обласного бюджету Київської області 23.09.2005, але, у зв'язку з прийняттям рішення Київської обласної ради щодо їх розподілу між місцевими бюджетами області та головними розпорядниками обласного бюджету лише 27 жовтня 2005 року, не використовувалися протягом місяця після їх отримання.

У 2005 році на рахунку головного фінансового управління Одеської облдержадміністрації без руху утримувались кошти субвенції протягом 11 днів - 10,7 млн. грн.; 12 днів - 0,8 млн. грн.; 19 днів - 0,6 млн. грн.; 27 днів - 11 млн. грн.; 28 днів - 1 млн. грн.; 41 дня - 0,3 млн. гривень.

У 2006 році кошти субвенції, отримані головним управлінням фінансів Одеської облдержадміністрації 15.08.2006 у сумі 13,1 млн. грн., утримувались без руху протягом 7 днів (за наявності затвердженого обласною радою розподілу).

На реєстраційному рахунку головного фінансового управління Харківської обласної державної адміністрації у вересні, листопаді 2005 та у серпні 2006 року кошти субвенції в сумі 11,9 млн. грн., 1,6 млн. грн., 1 млн. грн. знаходились 28, 25 та 10 календарних днів, відповідно.

Крім того, мали місце факти несвоєчасного перерахування коштів з рахунків головних розпорядників коштів обласного бюджету на рахунки підвідомчих установ, які здійснювали виплати педагогічним працівникам.

Головним управлінням освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації кошти субвенції на рахунки своїх підвідомчих установ перераховано через 9 днів після їх отримання. Внаслідок таких затримок, кошти субвенції, що надійшли до головного фінансового управління 22.09.2005 для погашення заборгованості з виплат надбавок за вислугу років та допомоги на оздоровлення, навчальними закладами та установами освіти отримано 03.11.2005 (через 1,5 місяця), а для погашення заборгованості з комунальних послуг - 21.12.2005 (майже через 3 місяці).

Перевірками встановлені систематичні порушення місцевими органами влади принципу рівномірного розподілу коштів субвенції, справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами та територіальними громадами*, внаслідок чого було обмежено права громадян щодо часу і обсягів одержання виплат.

*Ст. 7 Бюджетного кодексу України, ст. 2, 5 Закону про реструктуризацію.

 

Головним управлінням культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації у 2005 році кошти субвенції розподілено тільки трьом підвідомчим установам з п'яти. Так, кошти субвенції взагалі не виділялись міському мистецькому навчальному закладу "Натхнення" та методичному кабінету управління, по яких заборгованість з виплат педагогічним працівникам складала, відповідно, 128,4 тис. грн. та 13,4 тис. гривень.

Управлінням освіти і науки Київської обласної державної адміністрації у 2005 році при розподілі коштів субвенції між 20 підвідомчими установами в обсязі, у середньому, 18 відс. від загальної суми заборгованості, Ржищівському гуманітарному коледжу надано 25 відс., Центру творчості дітей та юнацтва Київщини - 12 відс. від загальної суми заборгованості. У 2006 році, при середньому показнику розподілу 20 відс., управлінню освіти і науки облдержадміністрації перераховано кошти в розмірі 100 відс. від загальної суми заборгованості, Володарській загальноосвітній школі - 81 відс., Центру творчості дітей та юнацтва Київщини - 6 відсотків.

Одеським головним фінансовим управлінням облдержадміністрації у 2005 році розподіл коштів між розпорядниками обласного рівня, районними та міськими бюджетами здійснювався непропорційно. Якщо більшість з них отримали коштів у розмірі понад 23 відс. від загальної суми заборгованості, то управління культури облдержадміністрації - 11 відс., бюджет м. Бєлгород-Дністровський - 13,5 відсотка.

В Харківській області у 2005 році розподіл коштів субвенції здійснювався з урахуванням черговості її утворення, починаючи з 1997 року. В розрізі головних розпорядників обласного бюджету, міст обласного значення та районів області, кошти розподілялись нерівномірно - від 55 відс. річної потреби (по Первомайському району) до 100 відс. - по головному управлінню культури та туризму Харківської обласної державної адміністрації. Взагалі не виділялось фінансування у 2005-2006 роках ліцею з військо-фізичною підготовкою, потреба коштів для якого становила 2,8 тис. гривень.

В ході погашення заборгованості педагогічним працівникам, навчальними закладами і установами освіти допускалися порушення вимог ст. 78 Бюджетного кодексу України та п. п. 5, 43, 46, 47 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" щодо затвердження кошторисів підвідомчим установам.

Так, управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації не затверджувало кошториси по своїх підвідомчих організаціях на 2005 та 2006 роки та не складало зведений кошторис, обсяги асигнувань до підвідомчих установ, відповідно, у сумі 0,9 млн. грн. та 1,1 млн. грн. були доведені довідками про зміни річного розпису асигнувань.

 Незважаючи на прийняття Закону про реструктуризацію та виділення з державного бюджету місцевим бюджетам коштів субвенції на виконання вимог цього Закону, у 2005 та I півріччі 2006 року, за даними Міністерства освіти і науки України, в 13 регіонах за рішенням судів у безспірному порядку було стягнуто кошти в сумі 4,9 млн. грн., у тому числі на погашення заборгованості з виплат - 3,6 млн. грн., на індексацію доходів, моральну шкоду, сплату державного мита, виконавчого збору - 1,2 млн. гривень.

У Дніпропетровській області за рахунок коштів субвенції протягом 2005-2006 років за рішеннями судів погашено заборгованість у сумі 337,8 тис. грн., у тому числі: з виплати надбавки за вислугу років - 292,8 тис. грн., щорічної грошової допомоги на оздоровлення - 44,4 тис. грн., сплати державного мита - 0,6 тис. гривень.

У Львівській області за рішеннями місцевих судів у безспірному порядку, в тому числі шляхом накладення арешту на майно і рахунки установ освіти, Державною виконавчою службою стягнуто 1191 тис. грн., з яких надбавка за вислугу років складала 364 тис. грн., допомога на оздоровлення - 176 тис. грн. виконавчий збір - 77 тис. грн., державне мито - 6 тис. гривень. При цьому на користь педагогічних працівників стягнуто також компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати, індексацію грошових доходів, винагороду за сумлінну працю, оплату витрат з допомоги адвокатів, витрати, необхідні для забезпечення належної організації виконання рішень, на проведення виконавчих дій на загальну суму 492,8 тис. гривень.

Крім того, починаючи з червня 2006 року, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 № 745, пунктом 1 якої визначено, що страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням та похованням, на випадок безробіття і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, на виплати з погашення заборгованості педагогічним працівникам не нараховуються, місцевими фондами соціального страхування безпідставно донараховано 5,2 млн. грн. страхових зборів на виплати педагогічним працівникам навчальних закладів за вислугу років та матеріальної допомоги на оздоровлення, у тому числі штрафних санкцій - 4,5 млн. гривень.

 

4.3. Стан погашення заборгованості з виплат педагогічним працівникам

Перевірки в 40 установах і закладах освіти, які безпосередньо нараховували і проводили виплати заборгованості педагогічним працівникам, показали, що фактично погашення заборгованості з виплат працюючим працівникам здійснювалося одночасно з виплатою заробітної плати, а особам, які звільнилися або вийшли на пенсію, за їх заявою один раз на три місяці.

Так, в Донецькій області всім педагогічним працівникам виплата заборгованості здійснювалась через особовий іменний рахунок, спеціально відкритий ними у відділеннях Ощадбанку або інших банківських установах. Особам, які працювали у 1997-2002 роках на посадах педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів та установ, у тому числі, які звільнилися або вийшли на пенсію, заборгованість погашалася один раз на квартал за їх заявою. Родинам померлих, при наданні відповідних документів на право спадщини, а також заяви, копії паспорта, ідентифікаційного коду та ощадної книжки, відкритої на ім'я спадкоємця, проведення виплат здійснювалось на загальних підставах.

В Оболонському районі м. Києва за рахунок коштів, отриманих з державного бюджету в 2005 та 2006 роках, погашено заборгованість 1997 року по виплатах з надбавки за вислугу років усім працівникам, заборгованість 1998 року по виплатах з надбавки за вислугу років та допомоги на оздоровлення - 99,7 відс. працівників. Зазначена заборгованість погашена рівномірно між всіма категоріями працівників. Крім цього, працюючим педагогам погашено 30 відс. заборгованості, створеної в 1999 році з виплат надбавки за вислугу років та родичам п'яти померлих працівників виплачено заборгованість 2000 року. Аналогічно, погашена заборгованість 2001 та 2002 років по двох померлих працівниках на загальну суму 14,2 тис. гривень.

Із загального обсягу заборгованості навчальними закладами та установами освіти Дніпропетровської області погашено 37,4 відс. усієї заборгованості.

Зокрема, заборгованість з виплат надбавки за вислугу років погашена у розмірі 43,4 відс. від її загального обсягу, у тому числі працюючим працівникам - 42,3 відс., тих, що змінили місце роботи - 44,4 відс., вийшли на пенсію - 47,5 відс., померли - 53,6 відсотка.

Заборгованість з виплат допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки погашена у розмірі 29,3 відс. від її загального обсягу, у тому числі працюючим - 28,7 відс., тим, що змінили місце роботи - 28,8 відс., вишли на пенсію - 33,6 відс., померли - 31,4 відсотка.

Заборгованість з безоплатного користування житлом з опаленням і освітленням погашена у розмірі 19,3 відс. від її загального обсягу, у тому числі по працюючих - 17,9 відс., тих, що змінили місце роботи - 27,3 відс., вишли на пенсію - 22,3 відс., померли - 14 відсотків.

Як правило, інформування педагогічних працівників, що звільнилися або вийшли на пенсію, а також членів сімей померлих працівників про виплату заборгованості здійснювалось у телефонному режимі. За таких умов не усі пенсіонери та колишні працівники навчальних закладів установ освіти володіють інформацією про прийняте рішення щодо погашення їм боргу за нездійснені у 1997- 2002 роках виплати.

В м. Дзержинську Донецької області заборгованість з виплат надбавки за вислугу років працюючим працівникам навчальних закладів погашена повністю за 1997-1999 роки і частково (14 відс.) за 2000 рік, у той час як пенсіонерам така заборгованість за 2000 рік, в сумі 29,7 тис. грн., взагалі не погашалась.

У середній загальноосвітній школі № 62 Галицького району Львівської області протягом 2005-2006 років працюючим педагогічним працівникам виплачено компенсацію в розмірі 53-55 відс. від загальної суми нарахованої заборгованості, особам, які звільнились з роботи або вийшли на пенсію - 41-47 відсотків. В установах освіти Городоцького району виплату компенсації працюючим працівникам проведено в розмірі 50-75 відс. від суми нарахованої заборгованості, особам, які звільнились з роботи або вийшли на пенсію - 44-60 відсотків.

Міністерство освіти і науки України не здійснювало належний контроль та аналіз ефективності використання коштів субвенції в регіонах внаслідок законодавчої неврегульованості питання стосовно його повноважень при здійсненні контролю за використанням коштів міжбюджетних трансфертів, їх розподілом між розпорядниками та одержувачами й отриманням від них фінансової звітності.

Варто відмітити, що питання повноти повноважень, необхідних для здійснення контролю за використанням коштів міжбюджетних трансфертів міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, які визначаються законами про Державний бюджет України на відповідний рік головними розпорядниками цих коштів, потребує законодавчого врегулювання в державі в цілому.

Виходячи з норм пунктів 2, 3 частини 1 та частини 3 ст. 22 Бюджетного кодексу України, на регіональному рівні визначення головних розпорядників коштів державного бюджету, у тому числі і коштів субвенції, отриманої з державного бюджету місцевими бюджетами на погашення заборгованості з виплат педагогічним працівникам навчальних закладів, встановлених ст. 57 Закону про освіту, відноситься до компетенції органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади.

 Пунктом 6 частини 4 статті 22 Бюджетного кодексу України передбачено, що головний розпорядник бюджетних коштів одержує звіти про використання коштів від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів і аналізує ефективність використання ними бюджетних коштів.

Отже, Міністерство освіти і науки України не одержувало безпосередньо від розпорядників бюджетних коштів звіти про отримання та використання ними коштів субвенції з державного бюджету місцевим на погашення заборгованості з виплат педагогічним працівникам навчальних закладів, встановлених ст. 57 Закону про освіту.

Фактично, Міносвіти отримувало зведені дані про стан погашення кредиторської заборгованості державного бюджету з виплат педагогічним і науково-педагогічним працівникам в регіонах* від обласних державних адміністрацій. При цьому, звітні дані підписували заступники голів та начальники головних фінансових управлінь обласних державних адміністрацій, як правило, із значною затримкою.

* Згідно з п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2005 № 934 та п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2006 № 282 центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям доручено подавати Міністерству освіти і науки та Міністерству фінансів щокварталу та наростаючим підсумком щороку інформацію про стан погашення кредиторської заборгованості державного бюджету з виплат педагогічним і науково-педагогічним працівникам.

 

Так, на момент перевірки (січень 2007 року) до Міністерства освіти і науки України надійшли інформації про стан погашення кредиторської заборгованості державного бюджету з виплат педагогічним і науково-педагогічним працівникам за дев'ять місяців 2006 року лише від 14 з 27 адміністративно-територіальних одиниць.

Результати перевірки засвідчили також те, що законодавством не передбачено, і в Міністерстві освіти і науки України та на рівні областей відсутня зведена інформація (реєстр, персоніфікований облік) про кількість працівників, яким нараховуються та проводяться виплати заборгованості з надбавки за вислугу років, допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, компенсації на безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням за 1997-2002 роки та суми, належні до компенсацій. Така інформація, з особової картки-справи* кожного працівника (помісячно та по роках за період з 1997 по 2000 роки) та відомості на виплату компенсацій, наявна тільки в установі, яка безпосередньо проводить виплату.

*За формою № 388-мех, затвердженою наказом Мінфіну від 27.12.78 № 373.

 

Протягом 2005-2006 років на адресу Міністерства освіти і науки України, органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ і організацій надходили звернення та скарги громадян, з яких, відповідно до основних мотивів звернення, можна виокремити кілька проблем, існуючих у питанні виконання ст. 57 Закону України "Про освіту":

 • невиплата заборгованості пенсіонерам та працівникам, які звільнилися, при погашенні цієї заборгованості працюючим педагогічним працівникам;
 • відсутність інформації про порядок та терміни виплат;
 • неможливість виплати заборгованості педагогам, які вийшли на пенсію, однією сумою без розбивки по роках (у зв'язку з похилим віком);
 • невиконання рішень судів у частині стягнення надбавок за вислугу років та сум на оздоровлення;
 • відмови управліннями освіти у видачі довідок до Пенсійного фонду України для перерахунку пенсії;
 • питання щодо індексації заборгованості з виплати надбавки за вислугу років і допомоги на оздоровлення в період 1997-2002 років.

 

Колегія Рахункової палати,
за результатами розгляду матеріалів перевірки,
зробила наступні висновки:

1. Систематичні порушення і недоліки, виявлені в ході проведення перевірки ефективності використання коштів субвенції, виділених з державного бюджету місцевим для ліквідації заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів, свідчать про недостатній рівень організації роботи у зазначеному напрямі та відсутність контролю з боку Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

При розподілі, наданні та використанні субвенції допускались порушення принципу справедливого і неупередженого розподілу коштів між громадянами та територіальними громадами, внаслідок чого були обмежені права громадян щодо одержання виплат. У 2005- 2006 роках до Міністерства освіти і науки України надійшло понад 400 звернень громадян із зазначених питань.

2. Як на центральному, так і місцевому рівнях, управління коштами субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з виплат працівникам навчальних закладів у 2005-2006 роках здійснювалось неефективно та з порушенням законодавства. Всього виявлено таких фактів на загальну суму 136,5 млн. гривень.

2.1. Всупереч вимогам статті 6 Закону про реструктуризацію щодо розробки Кабінетом Міністрів України порядку погашення заборгованості у місячний термін, такий порядок і розподіл коштів субвенції між регіонами був затверджений постановою Уряду за № 934 лише 19.09.2005 або майже через вісім місяців після встановленого терміну. У 2006 році розподіл коштів субвенції був затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2006 № 282.

Несвоєчасне затвердження порядку і розподілу коштів субвенції між регіонами призвело до того, що у 2005 році протягом січня-серпня не здійснювались відповідні виплати педагогічним працівникам на суму понад 350 млн. гривень. У 2006 році, протягом січня-березня, погашення заборгованості працівникам освіти на суму майже 133 млн. грн. також не проводилось - розпочалося тільки з квітня.

2.2. Внаслідок несвоєчасного прийняття рішень Кабінетом Міністрів України, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (в основному, на обласному рівні) та по рушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 року № 490, яка регулює порядок та терміни перерахування між-бюджетних трансфертів в регіонах, значні їх обсяги тривалий час не перераховувались на рахунки розпорядників коштів нижчого рівня - установ та організацій освіти.

Це, в ряді випадків, призвело до несвоєчасного проведення таких виплат та порушення вимог статті 5 Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" стосовно помісячного погашення заборгованості.

Всього перевіркою виявлено фактів несвоєчасного перерахування коштів субвенції з затримкою від 3 до 41 дня на суму 123,3 млн. грн., що є бюджетним правопорушенням, у тому числі: в Дніпропетровській області на суму 58,1 млн. грн. (термін затримки від 3 до 32 днів); Київській - 9,5 млн. грн. (більше 30 днів); Одеській - 37,5 млн. грн. (від 7 до 41 дня); Харківській - 14,5 млн. грн. (від 10 до 28 днів); в м. Києві на суму 3,7 млн. грн. (термін затримки від 3 до 34 днів).

2.3. За наявності значних обсягів заборгованості з виплат педагогічним працівникам навчальних закладів за вислугу років та матеріальної допомоги на оздоровлення, внаслідок недостатнього контролю з боку окремих місцевих органів виконавчої влади, по завершенню 2005-2006 років повернуто до державного бюджету невикористані протягом бюджетного періоду кошти субвенції на загальну суму 2,8 млн. грн., що є неефективним управлінням ними.

Найбільші суми до державного бюджету повернуто в 2005-2006 роках у Львівській області - 2016,5 тис. грн. (72 відс. від загального обсягу повернутих коштів), АР Крим - 108 тис. грн., Київській області - 98,4 тис. грн., Одеській - 92,5 тис. гривень.

3. Відсутність у Порядку погашення кредиторської заборгованості, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2005 № 934, норми щодо помісячного проведення виплат не відповідає вимогам Закону про реструктуризацію, а, разом з невизначеністю критеріїв розподілу коштів субвенції між територіальними громадами, установами і організаціями та працівниками освіти в частині періодичності та обсягів виплат, створює умови для суб'єктивного і нерівномірного розподілу органами влади на місцях коштів субвенції між окремими місцевими бюджетами, установами і закладами освіти.

Управлінням освіти і науки Київської обласної державної адміністрації у 2006 році кошти субвенції розподілені в розмірі, у середньому, на рівні 20 відс. від загальної суми заборгованості. При цьому апарату управління освіти і науки - в розмірі 100 відс., а Центру творчості дітей та юнацтва Київщини - лише 6 відс. від загальної суми заборгованості.

У Харківській області в 2006 році апарату управління освіти і науки обласної державної адміністрації за рахунок коштів субвенції погашена заборгованість на рівні 100 відс. від річної потреби, при цьому, ліцею з військо-фізичною підготовкою фінансування на цю мету у 2005-2006 роках взагалі не здійснювалося.

4. Окремими місцевими органами виконавчої влади не забезпечено належне проведення передбаченої Законом про реструктуризацію інвентаризації заборгованості з виплат педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів, що призвело до викривлення її результатів у звітності.

Перевіркою встановлено факти завищення звітних даних про розмір заборгованості педагогічним працівникам в установах і закладах освіти Донецької, Одеської, Харківської областей та м. Києва на суму 3,3 млн. гривень.

5.   Місцевими установами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 № 745 "Деякі питання, пов'язані із сплатою страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", якою визначено, що такі внески на виплати, передбачені Законом про реструктуризацію, не нараховуються, вже після її введення в дію, зайво нараховано 5,2 млн. грн. страхових зборів та штрафних санкцій.

6.   Міністерство освіти і науки України, визначене Законом України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" головним розпорядником коштів субвенції, не здійснює у повному обсязі та на належному рівні контроль за законністю та ефективністю використання коштів субвенції на погашення заборгованості з виплат педагогічним працівникам в регіонах, оскільки не має на це достатніх повноважень.


Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України