18 травня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Офіційні повідомлення » 2007 рік
03.12.2007

Розглянуто Колегією Рахункової палати

8.10.2007

Мінпромполітики: а віз і нині там

Загальновідомо, що успішне вирішення питань економічного поступу будь-якої країни значною мірою залежить від грамотної і результативної політики держави в питаннях розвитку промислового комплексу. Це - аксіома. У тому числі і для нашої держави. Оскільки для України впродовж багатьох років залишається актуальним перехід на інноваційну модель розвитку, важлива всіляка підтримка тих вітчизняних товаровиробників, які прагнуть працювати та виготовляти продукцію на рівні світових стандартів. Але для того, щоб розпочати глобальні зміни, передусім, необхідно чітко визначити на загальнодержавному рівні стратегічні напрями і методи активізації цього процесу. Це намагалися зробити в Уряді, розробляючи та затверджуючи Державну програму розвитку промисловості на 2003-2011 роки. З моменту її прийняття минуло достатньо часу для того, аби можна було оцінити досягнення і прорахунки в реалізації програмного документа. Саме це і зробили фахівці Рахункової палати, які проаналізували ефективність дій владних структур щодо реалізації намічених Програмою завдань шляхом проведення аудиту виконання Державної програми за період її реалізації: 2004 рік - І півріччя 2007 року, підсумки якого розглянула Колегія Рахункової палати.

За висновками фахівців Рахункової палати діяльність Міністерства промислової політики України, спрямована на виконання Програми, недостатньо неефективна. Визначена нею мета розвитку промисловості нашої держави, а саме, створення сучасного, інтегрованого у світове виробництво промислового комплексу, не досягається. Незважаючи на зростання обсягів промислового виробництва, прогнозоване якісне поліпшення економічних показників розвитку промисловості відбувається вкрай повільно. Передбачені темпи змін в структурі промислового виробництва, витримуються, а сама структура має істотні деформації. Більш як дві третини загального обсягу промислового виробництва припадає на створення продукції проміжного споживання.

Третина промислових підприємств держави - збиткові. Рентабельність операційної діяльності у 2006 році склала 5,8 відсотка проти прогнозованих 9,2 відсотка. Зменшується кількість інноваційно активних підприємств. Чисельність населення, зайнятого у промисловості (не рахуючи малі підприємства), замість прогнозованого щорічного з більшення на 300-400 тисяч осіб, у 2003-2006 роках зменшилася на 54 тисячі.

За висновками аудиторів Рахункової палати, Програма за своїми основними положеннями і фактичним змістом не відповідає статусу державної цільової програми, не має цілісного характеру, узгодженої та комплексної системи заходів, спрямованих на реалізацію її положень. Вона не вирішує питань концентрації фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу країни тощо.

Аналізом встановлено, що діяльність Міністерства промислової політики України, як відповідального виконавця щодо реалізації заходів Програми, увесь цей час була формальною. Підтвердженням цьому є той факт, що Мінпромполітики своєчасно виконано лише один (!) з вісімнадцяти запланованих заходів.

Фактично, на сьогодні, відсутня система фінансового та ресурсного забезпечення Програми. Реальних механізмів фінансування її заходів не запроваджено за жодним з джерел фінансування. Разом з тим, Мінпромполітики не має інформації щодо загальних обсягів фінансового забезпечення Програми як за конкретними обсягами, так і за визначеними джерелами фінансування. У своїй діяльності Міністерство користується даними Держкомстату.

Починаючи з 2004 року, Мінпромполітики фінансує виконання заходів Програми за рахунок коштів бюджетної програми "Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері промисловості", а з 2007 року - "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері промисловості". За цими бюджетними програмами фінансувалися й інші державні цільові програми, тож обсяги фінансування Програми визначалися Мінпромполітики на власний розсуд, а в бюджетних паспортах показники, що характеризують виконання, не визначалися. За такого стану справ дати оцінку ефективності виконання Програми за бюджетні кошти неможливо.

У 2004-2006 роках та I півріччі 2007 року Мінпромполітики на виконання науково-дослідних робіт за Програмою використано 3,85 мільйона гривень бюджетних коштів. Враховуючи масштаби вирішення передбачених Програмою проблем, такий рівень фінансування фактично не впливає на стан справ у промисловості.

Неефективне використання Мінпромполітики бюджетних коштів у 2004-2006 роках та I півріччі 2007 року склало понад 1,7 мільйона гривень. Ці суми були спрямовані на виконання 35 інформаційних договорів, предмет яких фактично дублює виконання завдань, покладених на структурні підрозділи самого міністерства.

До того ж, Мінпромполітики належним чином не забезпечило координацію дій співвиконавців щодо реалізації заходів Програми та контроль за ходом її виконання. Мінфін, Мінприроди, Мінагрополітики, Міноборони, Мін'юст, Головдержслужба, НАНУ, Держспоживстандарт, Держмитслужба, Держкомстат, незважаючи на обов'язок щорічно інформувати Мінпромполітики про хід виконання Програми, таку інформацію не надавали, а це, фактично, свідчить про невиконання ними заходів Програми. Мінпромполітики, із свого боку, не вживалися заходи щодо отримання від співвиконавців відповідних відомостей.

За таких умов Кабінет Міністрів України не отримував достовірних та повних даних про виконання Програми.

Інформацію про результати аудиту направлено у Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України.

 

 

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України