27 травня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Офіційні повідомлення » 2007 рік
18.12.2007

Розглянуто Колегією Рахункової палати

28.11.2007

Частина українських підлітків літо не помітила

Турбота про здоров'я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління. Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою України в 1991 році, проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація права на оздоровлення та відпочинок, адже статистичні дані свідчать, що загальний стан здоров'я дітей в Україні погіршується. Зокрема, якщо у 2000 році на 100 тисяч дітей кількість вперше зареєстрованих захворювань становила 114,4 тисячі, то у 2006 році - вже 128,1 тисячі.

Плановою Колегією Рахункової палати розглянуто результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на оздоровлення дітей влітку 2007 року та зроблено висновок, що ситуація з літнім оздоровленням дітей у поточному році погіршилася майже за всіма показниками, що зумовлено відсутністю єдиної цілісної системи організації оздоровлення та відпочинку дітей, яка б забезпечила комплексне вирішення цих питань.

Порівняно з 2006 роком кількість оздоровлених дітей зменшилась на 40,9 тисячі.Влітку 2007 року у дитячих оздоровчих закладах оздоровлено 2003,2 тисячі дітей або 39,9 відсотка загальної кількості дітей шкільного віку.

Основною формою оздоровлення у 2007 році, як і в попередні роки, були табори з денним перебуванням, але, у той же час, кількість місць в позаміських оздоровчих закладах зменшилась більше ніж на 5 тисяч.

Негативно позначилася на процесі оздоровлення відміна Укрзалізницею пільги на перевезення дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Зазначене зумовило додаткові витрати державного бюджету у 2007 році в сумі понад 7 мільйонів гривень, що позбавило можливості оздоровити 6 тисяч дітей цієї категорії.

Міносвіти, Мінсім'ямолодьспорт, Мінагрополітики, Мінпраці, як головні розпорядники коштів державного бюджету, призначених на цю мету, у 2007 році не забезпечили їх ефективне використання. За умов зростання вартості послуг на оздоровлення, їх якість була низькою. Порушувались вимоги державних санітарних правил і норм щодо перебування дітей у санаторних та оздоровчих закладах. Всього за результатами аудиту встановлено неефективне використання коштів державного бюджету на суму понад 4 мільйони гривень,з порушенням бюджетного законодавства - 9 мільйонів гривень.

Нормативно-правова база, що регулює питання оздоровлення та відпочинку дітей, не сформована. Законодавчо не урегульовані основні засади оздоровлення та відпочинку дітей (правові, економічні, організаційні). Не затверджені державні стандарти і нормативи у сфері оздоровлення дітей, на відсутності яких Рахункова палата наголошувала за результатами попередньої перевірки. Мінсім’ямолодьспорт, Міносвіти, інші державні органи не забезпечили, у визначений постановою Верховної Ради України від 08.02.2007 термін, подання проекту Закону України "Про оздоровлення дітей".

Виділення коштів з державного бюджету на оздоровлення дітей залишається безсистемним. Розпорошення коштів державного бюджету на оздоровлення соціально-уразливих категорій дітей між чотирма міністерствами спричинило залучення до цієї роботи різних структур як на державному, так і на місцевому рівні, а затягування з проведенням роботи на загальнодержавному рівні унеможливило своєчасне запровадження відповідних заходів на місцях і забезпечення закупівлі якісних послуг.

Через нормативну неврегульованість здійснення оздоровчих заходів на базі позашкільних навчальних закладів Міносвіти, ця робота проводиться лише після прийняття окремого розпорядження Кабінету Міністрів України з зазначеного питання, яке щороку приймається із запізненням (у 2006 році - 26 червня, у 2007 році - 20 червня).

Міністерство освіти і науки спрямувало частину коштів державного бюджету, призначених на оздоровлення та відпочинок дітей, на заходи, які не мають відношення до їх оздоровлення.Зокрема, підпорядковані Міносвіти заклади проводили короткотермінові (від 3 до 5 днів) змагання, збори, фестивалі, колоквіуми, на що витрачено 359 тисяч гривень.

Мінагрополітики не забезпечило рівні можливості оздоровлення дітей працівників агропромислового комплексу у всіх регіонах. Рівень забезпечення путівками учнів сільських загальноосвітніх шкіл коливався від 0,2 відсотка у Львівській області до 3 відсотків у Луганській області. Окремим районам путівки на оздоровлення взагалі не виділялись.

Закупівля путівок до Міжнародного дитячого центру "Артек" здійснювалася безсистемно, що зумовлено відсутністю загальнодержавної програми розвитку центру, розробити яку Кабінету Міністрів України рекомендовано постановою Верховної Ради України ще у 2004 році та невирішеністю питання щодо передачі його у сферу управління Мінсім'ямолодьспорту.

Самим міністерством необгрунтовано зменшено обсяг асигнувань з державного бюджету на придбання путівок до МДЦ "Артек", що призвело до зменшення у 2007 році, порівняно з 2006 роком, майже на 41 відсоток кількості оздоровлених дітей в цьому центрі. Зменшення кількості придбаних путівок відбувається за умов надання центру постійної фінансової підтримки з боку держави. Протягом 2004-2006 років на зміцнення його матеріальної бази з державного бюджету спрямовано 57,7 мільйона гривень, а на 2007 рік передбачено 10 мільйонів гривень.

Фінансове забезпечення заходів з оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, є недостатнім. Затверджені на 2007 рік бюджетні призначення тільки на 12 відсотків забезпечують потребу коштів на оздоровлення дітей, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Зазначене надає можливість оздоровити у 2007 році лише кожну шосту дитину цієї категорії. Використання Мінпраці передбачених коштів здійснювалось в умовах недосконалої нормативно-правової бази та супроводжувалось низкою недоліків при закупівлі послуг і організації оздоровлення.

Про результати аудиту направлені висновки та пропозиції до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, Мінсім'ямолодьспорту, Мінпраці, Міносвіти і науки, Мінагрополітики.

 

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України