21 сiчня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Офіційні повідомлення » 2012 рік

Позитивний імідж України: реалії відставання 07.06.12
За висновком Колегії Рахункової палати, зробленим на підставі розгляду матеріалів відповідного аудиту, Міністерство закордонних справ України не забезпечило ефективної координації заходів Державної цільової програми формування позитивного міжнародного іміджу України на період до 2011 року та її виконання у визначених обсягах та за напрямами. детальніше »

Експертній службі МВС бракує ефективного менеджменту 05.06.12
Колегія Рахункової палати розглянула результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України та науково-дослідним експертно-криміналістичним центрам при головних управліннях МВС у Києві, Київській області та при Управлінні МВС на Південно-Західній залізниці на виконання їхніх повноважень. детальніше »

Менше путівок - кращий бюджет соціального фонду 25.05.12
Колегія Рахункової палати розглянула результати аналізу виконання у 2011 році бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. За її висновком, у 2011 році бюджет Фонду в повному обсязі не виконаний. За доходами він виконаний на 96,1 відс., за видатками - на 90 відс., перевищення доходів над видатками становить 1,0 млрд. гривень. детальніше »

Відносини між державним і місцевими бюджетами потребують оптимізації 21.05.12
Кабінет Міністрів і Мінфін України у 2010-2011 роках у цілому забезпечили формування і реалізацію відносин між державним та місцевими бюджетами відповідно до бюджетного законодавства. Водночас діючий механізм таких взаємовідносин не дозволив Раді міністрів АР Крим та органам місцевого самоврядування отримати достатньо фінансових ресурсів для виконання переданих їм функцій держави. Такі висновки Колегії Рахункової палати за результатами аналізу стану відносин між державним і місцевими бюджетами у зазначений період. детальніше »

Заліснення України - життєва необхідність 18.05.12
Колегія Рахункової палати після розгляду матеріалів аудиту ефективності витрачання бюджетних коштів на реалізацію державної політики у сфері захисту, збереження і розвитку лісового господарства у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях зазначила, що освоєння бюджетних коштів, які спрямовувалися у 2009-2011 роках на зазначену мету, не принесло очікуваного результату. На території цих регіонів, де сконцентровано понад 10 відс. вкритих лісами земель держави, не вдалося досягти ефективних зрушень у використанні, збереженні та відтворенні лісового фонду. детальніше »

Проблеми конкуренції у дзеркалі звіту Антимонопольного комітету 14.05.12
Колегія Рахункової палати розглянула результати аналізу звіту Антимонопольного комітету України за 2011 рік щодо здійснення ним державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства. За підсумками аналітичного заходу визначено, що АМКУ активізував роботу із забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та сфері держзакупівель. Разом з тим звіт засвідчив наявність низки проблем, які заважають повною мірою контролювати дотримання антимонопольного законодавства. детальніше »

Кошти резервного фонду в законодавчих рамках 10.05.12
Аудит ефективності використання коштів резервного фонду державного бюджету в 2011 році засвідчив позитивну тенденцію до зниження кількості та масштабів надзвичайних ситуацій і завданих ними збитків. Відповідно, зменшилися й обсяги витрачених торік на ці цілі коштів: у 2011 році з резервного фонду використано 427 млн. грн., у 2010-му - 1065 млн. гривень. детальніше »

Чи дочекаються історичні пам'ятки відродження 07.05.12
За результатами проведеного аудиту Колегія Рахункової палати констатувала, що збереження та розвиток історико-культурної спадщини країни, незважаючи на ухвалення трьох державних програм, здійснювалися у 2009-2011 роках в умовах хронічного недофінансування і неефективного виконання центральними та регіональними органами влади відповідних функцій. Через це проблеми системного характеру в галузі досі не розв'язані. детальніше »

Аграрне машинобудування - програмне відставання 03.05.12
Колегія Рахункової палати розглянула звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих на виконання Державної цільової програми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 2015 року, і дійшла висновку, що у 2007-2011 роках зазначена програма не стала дієвим інструментом розв'язання однієї з головних проблем розвитку АПК - його інженерно-технічного забезпечення. детальніше »

Закордонний дипломатичний корпус "хворіє" на погане забезпечення 26.04.12
За висновками Колегії Рахункової палати, система планування та фінансування роботи дипломатичних установ України за кордоном недостатньо врегульована і потребує вдосконалення. Такі результати аудиту ефективності використання Міністерством закордонних справ України коштів державного бюджету на функціонування і розвиток таких установ у 2010-2011 роках. детальніше »

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України