27 червня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Офіційні повідомлення » 2015 рік

В Україні не створено цілісної та ефективної системи державного контролю за податковими пільгами 27.07.15
Колегія Рахункової палати розглянула результати перевірки обґрунтованості надання та законності застосування пільг з податку на прибуток підприємствами паливно-енергетичного комплексу (далі - підприємств ПЕК) у період 2013-2014 років та зробила висновок, що в Україні не створено цілісної та ефективної системи державного контролю за чинними податковими пільгами, встановленими законо­давством для суб'єктів господарювання. Не запроваджена також методика оцінки ефективності галузевих пільг державними органами, які ініціювали їхнє впровадження. детальніше »

Допризовна підготовка учнів пробуксовує 24.07.15
Колегія Рахункової палати розглянула звіт про результати аудиту формування та проведення видатків, спрямованих на навчання дітей в загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах з поглибленим вивченням окремих предметів та ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою. детальніше »

Проблеми вугільної галузі потребують свого вирішення 20.07.15
Рахункова палата здійснила аудит ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості України на державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції. За результатами аудиту Колегія Рахункової палати зробила висновок, що Міненерговугілля у 2012-2014 роках не забезпечило законного, ефективного та результативного використання коштів державного бюджету, передбачених на державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції. детальніше »

Ефективне адміністрування акцизного податку з нафтопродуктів - потреба дня 17.07.15
Рахункова палата провела перевірку обґрунтованості планування та результативності контролю за повнотою нарахування і своєчасністю надходжень акцизного податку з бензину моторного для автомобілів і констатувала, що протягом 2013-2014 років органи державної влади не забезпечили ефективного і дієвого контролю за обсягами виробництва бензину моторного для автомобілів та імпорту цієї продукції, яка є об'єктом оподаткування акцизним податком, а також за повнотою і своєчасністю надходження цього податку до спеціального фонду державного бюджету. детальніше »

Система цивільного захисту потребує вдосконалення 14.07.15
Колегія Рахункової палати розглянула результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на забезпечення діяльності сил цивільного захисту в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, й дійшла висновку, що діяльність територіальних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях у 2013-2014 роках та І кварталі 2015 року була неефективною з виконання поточних заходів із цивільного захисту. детальніше »

Проблеми забруднення вод у басейні Західного Бугу залишаються нерозв'язаними 13.07.15
Колегія Рахункової палати розглянула результати аудиту виконання рекомендацій Рахункової палати щодо захисту від забруднення вод басейну річки Західний Буг. Перевірка засвідчила, що Міністерством екології та природних ресурсів і Державним агентством водних ресурсів України в рамках транскордонного співробітництва в басейні ріки Західний Буг напрацьовано значний обсяг нормативної та методичної документації для вдосконалення водної політики в басейні та наближення її до стандартів ЄС. детальніше »

Педагогічні працівники без належного методичного забезпечення 10.07.15
Міністерство освіти і науки України як головний орган у системі центральних органів виконавчої влади у сфері освіти і науки та головний розпорядник бюджетних коштів у 2013-2015 роках не виконало завдання з обґрунтованого планування видатків на методичне забезпечення діяльності навчальних закладів і належного контролю за їх використанням підпорядкованими установами. детальніше »

Проблеми врегулювання соціальних виплат постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 24.06.15
Рахункова палата здійснила аудит ефективності використання коштів державного бюджету у 2014 році на виплату щомісячної грошової допомоги у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. детальніше »

Адміністрування Міністерством закордонних справ України консульського збору має резерви 22.06.15
Колегія Рахункової палати розглянула результати аудиту адміністрування Міністерством закордонних справ України коштів, отриманих за вчинення консульських дій, і зробила висновок, що міністерство в цілому забезпечило виконання показників державного бюджету по надходженнях коштів, отриманих за вчинення консульських дій, проте адміністрування надходження цих коштів здійснювалося з численними недоліками. детальніше »

Приховані резерви додаткових надходжень митних платежів 12.06.15
Рахункова палата здійснила перевірку стану виконання територіальними органами державної фіскальної служби (ДФС) у Житомирській та Чернівецькій областях повноважень щодо забезпечення повноти і своєчасності сплати суб'єктами підприємницької діяльності податків і зборів з товарів, ввезених на митну територію України. Перевіркою встановлено, що нормативно-правове поле, яке визначає механізм реалізації повноважень контролюючих органів у цій сфері, є недосконалим. детальніше »

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України