25 сiчня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Офіційні повідомлення » 2007 рік

Частина українських підлітків літо не помітила 18.12.07
Турбота про здоров'я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління. Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою України в 1991 році, проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація права на оздоровлення та відпочинок, адже статистичні дані свідчать, що загальний стан здоров'я дітей в Україні погіршується. Зокрема, якщо у 2000 році на 100 тисяч дітей кількість вперше зареєстрованих захворювань становила 114,4 тисячі, то у 2006 році - вже 128,1 тисячі. детальніше »

Міст "проковтнула" місцева влада 17.12.07
Сполучення між правобережною та лівобережною частинами Кременчука через річку Дніпро на сьогодні забезпечується єдиним, розташованим у центрі міста суміщеним залізнично-автомобільним мостом, який після руйнації під час війни, було відбудовано майже 60 років тому. За результатами проведених експертиз, його технічний стан визнано аварійним та встановлено, що при подальшій експлуатації міст може стати непридатним для проїзду автотранспорту. детальніше »

Держава перевела прокуратуру на "підніжний корм" 07.12.07
На черговій Колегії Рахункової палати розглянуто підсумки результатів аудиту стосовно дотримання вимог чинного законодавства при використанні бюджетних коштів органами прокуратури України. детальніше »

Нерозпорядливість місцевої влади - нові проблеми для шахтарських сімей 05.12.07
У зв'язку з ліквідацією вугледобувних та вуглепереробних підприємств Донбасу на державу поступово перекладається вирішення ряду пов'язаних з цим проблем - від природоохоронних заходів до соціального захисту колишніх працівників. Забезпечення громадян безоплатним вугіллям відповідно до ст. 48 Гірничого закону України, є однією з них. детальніше »

Мінпромполітики: а віз і нині там 03.12.07
Загальновідомо, що успішне вирішення питань економічного поступу будь-якої країни значною мірою залежить від грамотної і результативної політики держави в питаннях розвитку промислового комплексу. Це - аксіома. У тому числі і для нашої держави. Оскільки для України впродовж багатьох років залишається актуальним перехід на інноваційну модель розвитку, важлива всіляка підтримка тих вітчизняних товаровиробників, які прагнуть працювати та виготовляти продукцію на рівні світових стандартів. Але для того, щоб розпочати глобальні зміни, передусім, необхідно чітко визначити на загальнодержавному рівні стратегічні напрями і методи активізації цього процесу. детальніше »

Виконання Держбюджету: для оптимізму немає підстав 28.11.07
Протягом тривалого часу засоби масової інформації продукували дві взаємовиключаючі оцінки соціально - економічного життя держави: коаліція наголошувала на успішній роботі Уряду, а опозиція свою увагу зосередила на прорахунках влади. Істина ж, як відомо, знаходиться десь посередині. І це підтвердила Колегія Рахункової палати, яка, після проведеного аналізу та експертизи, затвердила Висновок щодо виконання Державного бюджету України за дев'ять місяців 2007 року. Детальний аналіз фахівців засвідчив, що упродовж звітного періоду кумулятивні темпи приросту реального ВВП перевищили відповідні показники минулого року, проте динаміка економічного розвитку набула низхідної траєкторії. детальніше »

Чорне і Азовське моря - в зоні небезпеки 27.11.07
Про катастрофи та аварійні ситуації, у тому числі й ті, які сталися нещодавно в Керченській протоці, сказано вже немало. У більшості випадків причиною забруднення акваторії Чорного чи Азовського моря стає людський фактор, а точніше, безпечність чи непрофесіоналізм команд суден, які заходять в українські порти чи територіальні води. Проте набагато менше широка громадськість знає про те, як моря та водойми з кожним роком поступово перетворюються у відстійники для шкідливих речовин внаслідок злочинної байдужості до охорони природнього середовища з боку різних суб'єктів господарювання. детальніше »

МНС досягло успіхів - у ... "проїданні" бюджетних коштів 06.11.07
Розглянувши його підсумки, Колегія палати прийшла до висновку, що система формування, виділення та використання коштів за Програмою була неефективною, оскільки не відповідала меті її запровадження. А саме, встановленню безпосереднього зв'язку між виділенням коштів державного бюджету та результатами їх використання. Причинами такого стану справ стали несвоєчасні, неефективні та необгрунтовані управлінські рішення посадових осіб МНС та Мінфіну на кожній стадії бюджетного процесу, починаючи з планування видатків і закінчуючи складанням звітності про використання бюджетних коштів. Внаслідок цього, за висновками фахівців Рахункової палати, основної цілі Програми - належного забезпечення цивільного захисту громадян від надзвичайних ситуацій та стихійного лиха - не досягнуто. детальніше »

На словах ідемо у Європу. А насправді? 05.11.07
Як зазначають фахівці Рахункової палати, використання коштів державного бюджету на науково-дослідні роботи (НДР) є неефективним і здійснюється з порушенням чинного законодавства. Наявні ресурси розпорошуються і витрачаються без урахування пріоритетності розробок та потреб галузей економіки. Так, аудитом засвідчено, що в 2005 році - І півріччі 2007 року Держспоживстандартом з порушеннями та неефективно витрачено понад 20 мільйонів гривень або 70 відсотків загальних видатків. детальніше »

Селу допомагають . . . вимирати 26.10.07
Півтора десятка років поспіль на високому законодавчому і виконавчому рівнях не втомлюються виголошувати патетичні промови і заклики про необхідність сприяння та допомоги вітчизняному товаровиробнику і пріоритетність соціального розвитку села. Наголошуючи при цьому, що високий рівень соціально-економічного розвитку аграрного сектора є запорукою продовольчого та сировинного забезпечення держави та, практично, однією з головних умов економічної незалежності. детальніше »

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України