26 вересня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Офіційні повідомлення » 2006 рік

Бажання є, результатів немає! 28.12.06
Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту, яке уповноважене забезпечувати реалізацію державної політики у галузі фізкультури і спорту, не розроблено відповідної державної цільової програми і не забезпечено у межах своїх повноважень організації та координації спортивної роботи серед широких верств населення. Не досягнуто створення умов для зміцнення здоров'я населення засобами фізичного виховання і спорту, задоволення потреб поліпшення здоров'я та фізичного і духовного розвитку. детальніше »

Різнобій у законодавстві - втрати для громадян і держбюджету 26.12.06
У державі немає належної системи правового регулювання списання з Державного бюджету України коштів за рішенням органів державної влади на погашення кредиторської заборгованості перед працівниками бюджетних установ, які мають право на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення. Ця заборгованість, сума якої законодавчо не визначена, виникла внаслідок непослідовності державної політики у сфері оплати праці працівників бюджетних установ, яка будувалася за принципами надання різних пріоритетів залежно від політичної ситуації в країні. детальніше »

Свої прорахунки держава переклала на плечі громадян 22.12.06
Як зазначають аудитори Рахункової палати, у державі досі немає досконалої системи правового регулювання списання з держбюджету коштів на компенсування шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і судів, а також юридичним та фізичним особам, які постраждали внаслідок дій або бездіяльності державних органів влади щодо конфіскації чи визнання майна безхазяйним. детальніше »

Мешканці Львівщини потерпають від нерозпорядливості владних структур 21.12.06
Перевіркою, проведеною у Львівській області, встановлено, що протягом 2005 року та І півріччя 2006 року Львівською облдержадміністрацією, місцевими органами влади не було забезпечено ефективне управління коштами субвенції з державного бюджету. Внаслідок цього, а також в результаті недофінансування з державного бюджету, не було досягнуто мети надання субвенції - забезпечення в регіоні прогнозованого рівня газифікації населених пунктів. детальніше »

Додаткові енергетичні потужності - нові ... втрати для держбюджету? 11.12.06
Кабінет Міністрів України у 2004-2006 роках не забезпечив комплексного та планомірного виконання завдань з розвитку енергетичної системи держави, визначених Національною енергетичною програмою України до 2010 року в частині розвитку мережі магістральних ліній електропередач. детальніше »

Комунальний електротранспорт України: перспективи... зникнення? 06.12.06
До 1991 року відбувалося стабільне поповнення та оновлення рухомого складу міського електротранспорту (тролейбус, трамвай), яке здійснювалося за рахунок державних централізованих капітальних вкладень. Починаючи з 1991 року розвиток міського електротранспорту, який є одним із екологічно найчистіших видів транспорту, практично припинився, склалася стійка тенденція до зменшення обсягів пасажироперевезень, погіршення якості транспортного обслуговування населення та зниження рівня безпеки руху. детальніше »

Що вимагати від "смертних", якщо законодавство порушує Мінюст? 04.12.06
Колегія Рахункової палати розглянула "Звіт про результати аудиту законності та ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству юстиції України у 2004-2005 роках та 9 місяців 2006 року". За висновками фахівців Рахункової палати Мінюст, як головний розпорядник бюджетних коштів, не забезпечив їх ефективного використання. Система планування видатків загального та спеціального фондів Державного бюджету України в Міністерстві юстиції України не відповідає вимогам чинного законодавства. Сума неефективного управління коштами Державного бюджету за звітний період склала майже 7,3 мільйона гривень. детальніше »

Яка депозитарна система - такий і фондовий ринок 30.11.06
Національна депозитарна система України за 9 років, що минули з часу її заснування, так і не стала повноцінним захисником прав інвесторів та професійних учасників фондового ринку. Заходи, що здійснювалися Президентом України, Кабміном, Держкомісією з цінних паперів та фондового ринку України, Мінфіном для створення і розвитку Національної депозитарної системи України, характеризуються безсистемністю та низькою результативністю. Як наслідок, замість створення цілісної, централізованої та прозорої депозитарної системи відбулася її децентралізація та технологічна відокремленість основних складових. детальніше »

Підготовка спортсменів і міжнародний імідж держави - взаємозалежні складові 27.11.06
Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту і Кабінет Міністрів України не привели у відповідність з вимогами Законів України "Про державні цільові програми" і "Про фізичну культуру і спорт" Цільову комплексну програму "Фізичне виховання - здоров'я нації". Не затверджено також відповідну державну цільову програму на 2006 рік, що призвело до непрозорого та неконтрольованого планування і використання коштів державного бюджету на підготовку збірних команд України, їх участь в офіційних змаганнях та централізовану підготовку спортсменів вищих категорій дитячо-юнацькими спортивними школами і школами вищої спортивної майстерності. детальніше »

Захист водних артерій - турбота про майбутнє 24.11.06
Рахунковою палатою в рамках тристороннього паралельного аудиту з ВКО Республіки Білорусь та Республіки Польща проведено аудит стану захисту від забруднення вод басейну річки Західний Буг. детальніше »

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України