27.12.2012

Розглянуто Колегією Рахункової палати

28.11.2012

Фінансовий поручень для вітчизняної селекції недостатньо міцний

 

Рахункова палата провела аудит ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на виконання програм селекції у тваринництві, птахівництві та рослинництві в наукових закладах, на підприємствах агропромислового комплексу і в науково-дослідних господарствах Одеської та Херсонської областей, під час якого встановлено, що система державної підтримки розвитку селекції ще недостатньо сприяє підвищенню соціально-економічних показників розвитку як галузі в цілому, так і окремих регіонів.

Особливо незадовільною є ситуація у тваринництві, де відбувається зменшення племінного поголів'я. У результаті населення Одеської області забезпечене молоком і молочною продукцією власного виробництва лише на 48,8 відс., Херсонської - на 81,4 відс. від норми, м'ясом і м'ясними виробами - на 56,9 і 74,4 відс. від норми відповідно.

Після закінчення у 2010 році дії загальнодержавної програми селекції у тваринництві та галузевої програми «Селекція і насінництво» наступні програми не розроблялися. А чинна до 2015 року Державна цільова програма розвитку українського села не забезпечує збалансованості селекційних заходів за відповідними напрямами.

Національною академією аграрних наук України як головним розпорядником коштів державного бюджету за відповідними бюджетними програмами у період 2011 - 2012 років не забезпечено належного контролю за ефективним і результативним використанням коштів державного бюджету науковими та іншими установами, підприємствами й організаціями, які перебувають у віданні НААН та розташовані в Одеській і Херсонській областях, що призводить до використання ними бюджетних коштів з недотриманням вимог чинного законодавства та неефективно.

Здійснюючи повноваження з управління об'єктами майнового комплексу, НААН у 2011 - 2012 роках не забезпечила ефективного їх використання та розпорядження ними. Зокрема, в Одеській області у цей період академія допустила втрату особливо цінних земель площею 54,08 гектара.

повернутись