14.01.2013

Розглянуто Колегією Рахункової палати

24.12.2012

Розвиток села потребує значно більшої уваги, ніж має сьогодні

 

Колегія Рахункової палати розглянула Звіт про результати аудиту виконання заходів Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року та констатувала, що впродовж останніх років в аграрному секторі спостерігаються окремі тенденції до зростання, зокрема, валової продукції сільського господарства, надходжень до зведеного бюджету України від сплати податків і зборів та обсягу залучених інвестицій.

Однак реалізовані у 2008-2011 роках заходи програми не забезпечили отримання очікуваних результатів і комплексного підходу до розв'язання проблем галузі, внаслідок чого призупинити негативні тенденції на селі вдалося лише частково, а розвиток його соціальної сфери затримується. Не вирішеними залишаються питання удосконалення інфраструктури аграрного сектору, забезпечення агропідприємств сільськогосподарською технікою. У ході реалізації програми не вдається поки що довести обсяги споживання харчових продуктів до раціональних, що є свідченням незбалансованості харчування населення, яке намагається забезпечити власні потреби за рахунок економічно доступніших продуктів рослинного походження.

Мінагрополітики, яке є державним замовником-координатором програми, а також її виконавці (а це 44 суб'єкти владних повноважень) не забезпечили належної координації і контролю за виконанням завдань та заходів із розвитку села. Більшість із завдань програми на першому і другому етапах у повному обсязі не виконані, а такі заходи, як компенсація витрат, понесених підприємствами агропромислового комплексу з будівництва об'єктів соціальної сфери у сільських населених пунктах, будівництво місцевих трубопроводів для транспортування газу, стимулювання розвитку депресивних територій, фінансування заходів із забезпечення захисту, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, реконструкція спиртових заводів для виробництва біопалива, реформування системи аграрної освіти з державного бюджету, не фінансувались і не виконувались взагалі.

При цьому кошти державного бюджету, спрямовані на виконання заходів у 2011 році, використовувались з недотриманням законодавства, що також не сприяло ефективній реалізації цієї цільової програми.

повернутись