10.07.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про вибори Президента України

 

Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України
від 16 червня 1999 року N 740-XIV,
від 8 вересня 1999 року N 1021-XIV,
від 21 грудня 2000 року N 2171-III,
від 3 квітня 2003 року N 662-IV,
від 15 травня 2003 року N 762-IV,
від 18 березня 2004 року N 1630-IV
(Законом України від 18 березня 2004 року N 1630-IV
цей Закон викладено в новій редакції),
від 14 квітня 2009 року N 1254-VI,
від 21 серпня 2009 року N 1616-VI,
від 3 лютого 2010 року N 1849-VI,
від 2 грудня 2010 року N 2756-VI,
від 24 квітня 2012 року N 4661-VI,
від 17 травня 2012 року N 4711-VI,
від 3 липня 2012 року N 5029-VI,
від 2 жовтня 2012 року N 5314-VI,
від 16 жовтня 2012 року N 5463-VI,
від 4 липня 2013 року N 406-VII


Окремим положенням цього Закону дано офіційне тлумачення
Рішенням Конституційного Суду України
від 24 березня 2005 року N 3-рп/2005


Частину першу статті 17 цього Закону визнано такою,
що не відповідає Конституції України (є неконституційною)
(згідно з Рішенням Конституційного Суду України
від 12 травня 2009 року N 10-рп/2009)


Окремі положення цього Закону визнано такими,
що відповідають Конституції України (є конституційними)
(згідно з Рішенням Конституційного Суду України
від 19 жовтня 2009 року N 26-рп/2009)


Окремі положення цього Закону визнано такими,
що не відповідають Конституції України (є неконституційними)
(згідно з Рішенням Конституційного Суду України
від 19 жовтня 2009 року N 26-рп/2009)


Додатково див.
конституційні подання Президента України
від 8 квітня 2009 року,
від 14 вересня 2009 року,
Ухвалу Конституційного Суду України
від 18 березня 2010 року N 12-у/2010


При підготовці, проведенні повторного голосування 26 грудня 2004 року
та встановленні його результатів цей Закон застосовується з особливостями,
передбаченими Законом України від 8 грудня 2004 року N 2221-IV,
який втрачає чинність в день, наступний за днем вступу
на пост новообраного Президента України


(згідно із Законом України
від 8 грудня 2004 року N 2221-IV)


(У тексті Закону слова "установи кримінально-виконавчої системи"
в усіх відмінках замінено словами "установи виконання покарань
і слідчі ізолятори"
у відповідному відмінку згідно із Законом України
від 14 квітня 2009 року N 1254-VI)


(У тексті Закону слова "територіальна виборча комісія" у всіх відмінках
і числах замінено словами "окружна виборча комісія" у відповідному відмінку
і числі згідно із Законом України від 21 серпня 2009 року N 1616-VI)

 

(витяг)

 

Стаття 25. Повноваження Центральної виборчої комісії

12) у тримісячний строк з дня офіційного опублікування результатів виборів надсилає до Рахункової палати звіт про використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України;

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
5 березня 1999 року
N 474-XIV

повернутись