01.09.1998

Угода
між Рахунковою Палатою України і
Вищою Контрольною Палатою Республіки Польща
про співробітництво

Рахункова Палата України та Вища Контрольна Палата Республіки Польща, які надалі іменуються "Сторонами", що зацікавлені розвитком дружніх відносин і зміцненням безпосередньої співпраці у питаннях вдосконалювання методів роботи й обміну точками зору та професійним досвідом у галузі контролю за використанням державних коштів, домовились про наступне.

Стаття 1

Сторони у взаємній співпраці спиратимуться на вшануванні принципів партнерства та рівноправності Сторін, а також на обопільному порозумінні щодо предметного обсягу співпраці.

Стаття 2

Сторони здійснюватимуть регулярні взаємні консультації на рівні керівництва кожні два роки, з метою обміну точками зору та досвідом у галузі контролю за використанням державних коштів.

Стаття З

В рамках наданих кожній із Сторін законодавством своєї країни власних повноважень, Сторони будуть виконувати паралельний контроль в обсязі взаємно узгоджених напрямків.

Сторони будуть обговорювати принципи, програму, графік та методологію здійснення паралельного контролю. В ході реалізації узгодженого паралельного контролю, у робочому порядку передбачено безпосереднє співробітництво відповідних

організаційних одиниць кожної зі Сторін. Кожного разу спільно узгоджені результати паралельного контролю, викладені українською та польською мовами, супроводжуватимуться підписами керівників обох Сторін.

Стаття 4

Сторони Угоди, ставлячи за мету вдосконалення умінь, поглиблення професійних знань і компетенцій своїх фахівців, запрошуватимуть відряджених працівників другої Сторони для участі в окремих конференціях, семінарах, стажуваннях та інших навчальних заходах, які мають міжнародний характер.

Стаття 5

Сторони, за принципом взаємності, при організації особового обміну та проведенні зустрічей, покриватимуть витрати таким чином, що Сторона, яка відряджає, братиме на себе дорожні витрати, а приймаюча Сторона покриватиме витрати, пов'язані з харчуванням, проживанням, страхуванням, внутрішніми переїздами і забезпечуватиме надання інших послуг, як переклад, технічне обладнання і обслуговування, а також підготовка матеріалів стосовно предмета обміну, що є необхідне для виконання завдань в ході передбаченого обміну.

Стаття 6

З метою забезпечення взаємного інформування про поточні юридично-інституціональні рішення, напрямки реформ та досягнення в галузі контрольної діяльності Сторони, в залежності від потреб, вестимуть обмін інформаційними матеріалами і документацією з цих питань.

Стаття 7

З метою реалізації цієї Угоди Сторони визначать відповідні організаційні структури, які опрацюють та узгодять періодичні програми роботи і календар співпраці, а також усталять практичні методи діяльності.

Стаття 8

Угода набуває чинності з дня її підписання.

Стаття 9

Ця Угода укладена на чотири роки. Вона автоматично буде продовжена на наступний чотирирічний період, якщо жодна зі Сторін Угоди письмово не денонсує її за три місяці до закінчення строку дії.

Цю Угоду укладено в Києві 01 вересня 1998 року, в двох екземплярах, кожний українською та польською мовами, причому обидва примірники мають однакову юридичну силу.

 

Голова
Рахункової Палати
України

Голова
Вищої Контрольної Палати
Республіки Польща


Валентин Костянтинович Симоненко


Януш ВОИЧЄКОВСКІ

повернутись