26.09.2001  |  Прес-служба Рахункової палати

Розглянуто Колегією Рахункової палати

Програма виробництва технологічних комплексів для АПК потребує докорінних змін

26.09.2001

Існуюча Програма виробництва машин, обладнання і технологічних комплексів для АПК, виконавцем якої визначено Міністерство промислової політики, не враховує змін, що відбулися на селі внаслідок проведення аграрної реформи і потребує докорінної переробки в частині актуальності тематик та обсягів їх бюджетного фінансування,

-такий висновок зроблено Колегією Рахункової палати, яка розглянула матеріали перевірки та аналізу використання коштів Держбюджету України на виконання «Програми виробництва технологічних комплексів, машин і обладнання для агропромислового комплексу на 1998-2005 роки».

Аудиторами Рахункової палати встановлено, що незважаючи на обмеженість бюджетного фінансування, лише половина оплачених договорів відповідала Програмі. Інша частина договорів укладалася і фінансувалася на підставі застарілої Національної програми виробництва технологічних комплексів машин і устаткування для сільського господарства, затвердженої Урядом ще в 1992 році, а також окремих рішень Уряду та Міністерства промислової політики України (Комітету). Це відволікало кошти державного бюджету від головної мети Програми - створення техніки та обладнання для вітчизняного машинобудування агропромислового комплексу, що здебільшого призводило до неефективного та не за призначенням використання коштів державного бюджету.

Як наслідок - 17,9 млн. грн. бюджетних коштів витрачено неефективно та не за призначенням. Крім цього, через надання Мінпромполітики фінансової допомоги окремим підприємствам втрати державного бюджету становили 1 млн. гривень.

Результати перевірки засвідчили, що за період з 1998 року по І півріччя 2001 року за рахунок бюджетних коштів створено лише 70 найменувань машин і обладнання, що становить близько 25 відсотків від кількості, яка мала бути розроблена відповідно до Програми.

Колегія дала критичну оцінку роботи Мінпромполітики (Комітету), яке самоусунулося від виконання покладених на нього функцій, як на орган виконавчої влади. Міністерством не здійснюється належний контроль за використанням бюджетних коштів, не вирішено питання щодо обліку отриманих в результаті виконання договорів дослідних зразків та конструкторської документації. За рахунок бюджетних коштів, призначених на розробку сільськогосподарської техніки і обладнання, продовжують укладатися договори щодо створення інформаційної бази, аналітичних і методичних матеріалів, проведення маркетингових досліджень, тощо.

Проведена перевірка виявила, що Міністерством промислової політики України (Державним комітетом промислової політики України) не усунено всі недоліки та порушення, встановлені Рахунковою палатою при попередній перевірці використання коштів державного бюджету, спрямованих на фінансування заходів з розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу в 1999 та І півріччі 2000 року.

З метою запобігання подальших недоліків і порушень при використанні бюджетних коштів у цій галузі, Колегією Рахункової палати запропоновано Кабінету Міністрів України розробити нову редакцію Програми та встановити чіткий контроль за її виконанням.

Нова редакція «Програми виробництва технологічних комплексів, машин і обладнання для агропромислового комплексу» має враховувати реальні потреби в науково-технічній продукції для вітчизняного машинобудування та агропромислового комплексу, актуальність розробок, фінансові можливості виконавців Програми; повинна визначити конкретні джерела і обсяги фінансування заходів та безпосередніх замовників науково-технічної продукції, встановлювати терміни виконання та впровадження розробок у виробництво.

Висновки Колегії Рахункової палати направлено Міністерству промислової політики для вжиття заходів по усуненню виявлених недоліків. Про результати перевірки проінформовано Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України.

повернутись