17.11.2005

 

Про результати перевірки
використання Центральною виборчою комісією коштів державного бюджету у 2004 році та першому кварталі 2005 року

 

Київ 2005

 

Члени Колегії Рахункової палати України:

Симоненко В.К. -

Голова Рахункової палати

Першин В.Л. -

Перший заступник Голови Рахункової палати

Яременко О.С. -

заступник Голови Рахункової палати

Юхимчук А.П. -

Секретар Рахункової палати

Вітковська Л.В. -

директор департаменту з питань соціальної політики та державного управління

Головань М.М. -

директор департаменту з питань контролю, аналізу та експертизи державного бюджету

Заремба І.М. -

директор департаменту з питань виробничої інфраструктури, інноваційної діяльності та державної власності

Зіпір А.П. -

директор департаменту з питань промисловості та виробничої інфраструктури

Іваненко Ю.В. -

директор департаменту з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ

Невідомий В.І. -

директор департаменту з питань безпеки держави та правоохоронної діяльності

Пилипенко В.П. -

директор департаменту з питань фінансового та бюджетного законодавства

Самусь Г.Ю. -

директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах

Фліссак Я.А. -

директор департаменту з питань науки та гуманітарної сфери

Шулежко М.Я. -

директор департаменту з питань АПК, природних ресурсів та охорони навколишнього середовища

 

Про результати перевірки використання Центральною виборчою комісією коштів державного бюджету у 2004 році та першому кварталі 2005 року / Підготовлено департаментом з питань соціальної політики та державного управління і затверджено постановою Колегії Рахункової палати від 24.06.2005 № 15-1 / - Київ: Рахункова палата України, 2005. - Випуск 15.

 

© Рахункова палата України.
Матеріал офіційний.
При використанні посилання на Рахункову палату обов'язкове.

 

Зміст

 

Вступ

I. Нормативно-правова база, яка регламентує фінансове забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії

II. Реагування Центральної виборчої комісії на Висновок Колегії Рахункової палати за результатами попередньої перевірки

III. Використання коштів за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів"

3.1. Чисельність та видатки на оплату праці працівників ЦВК

3.2. Видатки на утримання службового легкового автотранспорту

3.3. Капітальні видатки

3.4. Інші видатки на забезпечення діяльності Комісії

IV. Використання коштів за бюджетною програмою "Проведення виборів Президента України"

4.1. Планування видатків на підготовку та проведення виборів Президента України

4.2. Організація ЦВК фінансового забезпечення підготовки та проведення виборів Президента України

4.3. Оплата послуг засобів масової інформації

4.4. Виготовлення виборчих скриньок

4.5. Придбання комп'ютерної та офісної техніки

4.6. Інші видатки

4.7. Використання міжнародної технічної допомоги

4.8. Стан внутрішнього контролю за використанням коштів державного бюджету

V. Оцінка виконання бюджетних програм

Висновки

 

Вступ

Останні вибори Президента України мали суттєві відмінності від попередніх, що позначилося і на процесі використання коштів державного бюджету, виділених для забезпечення їх проведення.

Вибори відбувалися на підставі прийнятого у новій редакції Закону України "Про вибори Президента України". Вперше в історії нашої країни виборчий процес складався з трьох турів, була зареєстрована найбільша кількість (26 осіб) кандидатів на пост Президента України.

Після визнання за рішенням Верховного Суду України недійсними результатів повторного голосування з виборів Президента України 21 листопада 2004 року відбулася зміна складу Центральної виборчої комісії та її керівництва. Відповідно до Закону України "Про особливості застосування Закону України "Про вибори Президента України" при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року" було припинено повноваження діючих територіальних виборчих комісій та сформовано їх новий склад.

Виборчий процес з виборів Президента України розпочався 3 липня 2004 року і завершився офіційним оприлюдненням результатів виборів 20 січня 2005 року. Вибори Президента України включали такі етапи: голосування 31 жовтня 2004 року, повторні голосування 21 листопада та 26 грудня 2004 року.

 

I. Нормативно-правова база, яка регламентує фінансове забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії

Основні засади організації діяльності Центральної виборчої комісії (далі - ЦВК, Комісія) визначено Законом України від 30.06.2004 № 1932 "Про Центральну виборчу комісію".

ЦВК є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції та законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів у порядку та в межах, встановлених цим та іншими законами України. Свої повноваження Комісія здійснює самостійно, незалежно від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

У межах повноважень ЦВК: організує підготовку та проведення виборів Президента України; очолює систему виборчих комісій, спрямовує та контролює їх діяльність; формує територіальні виборчі комісії та здійснює повноваження такої комісії для закордонного виборчого округу; публікує постанови ЦВК та іншу інформацію стосовно виборів Президента України у випадках, передбачених законом; здійснює контроль за цільовим використанням коштів, виділених з Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів; заслуховує повідомлення виборчих комісій, керівників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів; здійснює інші повноваження відповідно до Законів України "Про Центральну виборчу комісію", "Про вибори Президента України" тощо.

Комісія здійснює фінансове та матеріально-технічне забезпечення виборів, формує кошториси і розподіляє кошти, що виділяються з державного бюджету на їх фінансове забезпечення та діяльність відповідних виборчих комісій, залучає до проведення перевірок працівників Державної контрольно-ревізійної служби України. Спільно з Міністерством фінансів ЦВК визначає порядок обліку надходжень та витрат бюджетних коштів. Комісія встановлює форми фінансового звіту виборчих комісій про надходження та витрати коштів, що виділяються на підготовку і проведення виборів.

Секретаріат Комісії виконує організаційну, юридичну, експертну, аналітичну, інформаційно-довідкову та матеріально-технічну роботу, спрямовану на забезпечення здійснення Комісією та її членами повноважень, передбачених Законом України "Про Центральну виборчу комісію".

Новацією зазначеного Закону є те, що в межах коштів Державного бюджету України, передбачених на забезпечення діяльності ЦВК, Комісія може створювати свої регіональні представництва, які є структурними підрозділами Секретаріату.

Умови та порядок оплати праці, побутового, медичного, санаторно-курортного, транспортного та іншого обслуговування членів Комісії, працівників її Секретаріату та патронатної служби визначаються Кабінетом Міністрів України.

При проведенні виборів ЦВК застосовує автоматизовану інформаційну систему, яка під час процедури голосування використовується виключно для спостереження за ходом і результатами голосування. Отримані через цю систему відомості про результати голосування є попередньою інформацією, що не має юридичних наслідків.

Структура та штат Секретаріату і патронатної служби затверджується Комісією за пропозицією її Голови.

Витрати, пов'язані з діяльністю Комісії та її Секретаріату, патронатної служби, фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України.

Стаття 22 Бюджетного кодексу України визначає, що головним розпорядником бюджетних коштів можуть бути виключно установи та організації в особі їх керівників.

Відповідно до статті 26 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", який набрав чинності з 09.07.2004, Голова ЦВК є розпорядником коштів Державного бюджету України, що виділяються на утримання Комісії та її Секретаріату.

Однак всупереч вимогам Бюджетного кодексу України та Закону України "Про Центральну виборчу комісію" право підпису на всіх розрахункових і платіжних документах та основні обов'язки головного розпорядника коштів з 1 квітня 2004 року Головою ЦВК Ківаловим С.В. було покладено на заступника Голови ЦВК Давидовича Я.В.

Законом України від 18.03.2004 № 1630 "Про внесення змін до Закону України "Про вибори Президента України" внесено зміни, які вплинули на використання коштів державного бюджету.

Зокрема, загальний термін діяльності територіальних виборчих комісій (далі - ТВК) збільшено на 15 днів, а дільничних виборчих комісій (далі - ДВК) зменшено на 5 днів; збільшено на одну одиницю кількість осіб, які можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії з оплатою праці; у два рази зменшено кількість інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України, якими забезпечується кожна виборча дільниця; встановлено порядок погашення кредиторської заборгованості ТВК та введено інші норми, що деталізують порядок фінансового і матеріально-технічного забезпечення виборчого процесу.

Нововведенням зазначеного Закону є забезпечення виборчих дільниць виборчими скриньками, виготовленими з прозорого матеріалу, та проведення теледебатів між кандидатами на пост Президента України.

Крім повноважень, наданих Законом України "Про Центральну виборчу комісію", ЦВК, відповідно до Закону України "Про вибори Президента України": встановлює норми і перелік необхідного обладнання, інвентарю, вимоги до такого обладнання та порядок його зберігання, приміщень для голосування, а також перелік послуг, які надаються виборчим комісіям; припиняє рух коштів на рахунках виборчих комісій в установах банків після закінчення строку їх повноважень або в разі порушення ними кошторисно-фінансової дисципліни; приймає рішення про перерахування залишків коштів на рахунок ЦВК для подальшого використання для потреб виборчої кампанії; забезпечує виготовлення і розміщення на загальнодержавних каналах теле- і радіомовлення інформаційних програм для виборців; забезпечує виготовлення передвиборних плакатів кандидатів, централізоване виготовлення виборчих бюлетенів, відкріпних посвідчень, бланків протоколів виборчих комісій про підрахунок голосів та встановлення результатів голосування, іншої виборчої документації та здійснює інші повноваження.

Згідно зі статтею 38 Закону України "Про вибори Президента України" фінансове забезпечення підготовки та проведення виборів Президента України здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, які перераховуються ЦВК у триденний строк з дня початку виборчого процесу.

Не пізніше як у семиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів Президента України ТВК зобов'язані повернути невикористані нею кошти Державного бюджету України на рахунок Комісії та в п'ятнадцятиденний строк від зазначеної дати подати до ЦВК фінансовий звіт про надходження і використання коштів державного бюджету на підготовку та проведення виборів.

У встановленому Комісією порядку ТВК вирішують питання розподілу та використання коштів ДВК, контролює забезпечення їх приміщеннями, транспортом, засобами зв'язку; в межах своєї компетенції розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення проведення виборів. Повноваження ТВК починаються з дня, наступного після прийняття рішення про їх утворення, закінчуються через п'ятнадцять днів після офіційного оприлюднення Комісією повідомлення про результати виборів Президента України.

 

II. Реагування Центральної виборчої комісії на Висновок Колегії Рахункової палати за результатами попередньої перевірки

Попередня перевірка використання Центральною виборчою комісією коштів Державного бюджету України проводилася Рахунковою палатою у липні 2004 року.

Перевіркою було встановлено, що використання Комісією (Голова ЦВК Рябець М.М.) коштів державного бюджету у 2002-2003 роках здійснювалося з порушеннями вимог Бюджетного кодексу України, Законів України "Про Центральну виборчу комісію", "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та інших нормативно-правових актів. З бюджетними правопорушеннями у цих роках використано 4,7 млн. грн., з них не за цільовим призначенням майже 2 млн. грн., з порушенням вимог чинного законодавства у сфері державних закупівель - 2,6 млн. гривень. Крім того, встановлено завищення бюджетних призначень на 101,6 млн. грн. та викривлення даних фінансової звітності на 5,3 млн. гривень. У Висновку Колегії Рахункової палати за результатами проведеної перевірки відмічалось, що наявність недоліків, виявлених перевіркою у 2001 році, свідчить про формальне реагування з боку керівництва Комісії на виявлені порушення та невиконання пропозицій Рахункової палати щодо раціонального та ефективного використання бюджетних коштів.

Розпорядженням Голови ЦВК Давидовича Я.В. від 28.12.2004 № 88 затверджено Заходи щодо реагування Центральної виборчої комісії на Висновок Колегії Рахункової палати від 08.09.2004 № 31/18-3 "До Звіту про результати перевірки використання Центральною виборчою комісією коштів державного бюджету у 2002-2003 роках". Зміст переважної частини заходів не містив конкретних шляхів усунення виявлених порушень та недоліків, а полягав у необхідності дотримання вимог законодавства України та власних постанов ЦВК.

Більше того, перевірка 2005 року показала, що окремі порушення набули сталого характеру, зокрема щодо:

 • нецільового використання коштів державного бюджету, призначених на проведення виборів;

 • завищення видатків на оплату праці за рахунок збільшення штатної чисельності Секретаріату Комісії при постійній наявності значної кількості вакантних посад (понад 30 відс.);

 • завищення потреби коштів на проведення виборів;

 • відсутності системи внутрішнього контролю за використанням бюджетних коштів.

  Перевірка використання Центральною виборчою комісією коштів державного бюджету у 2004 році та першому кварталі 2005 року завершена в червні поточного року. Акт перевірки був підписаний Головою ЦВК Давидовичем Я.В. без зауважень.

  Тобто, в порушення вимог Закону України "Про Рахункову палату" керівництво Комісії своєчасно не відреагувало на Висновки Рахункової палати, чим створило умови для порушення норм чинного бюджетного законодавства і надалі.

   

  III. Використання коштів за бюджетною програмою
  "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів"

  Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" видатки за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" затверджено в обсязі 6,3 млн. грн., що на 250 тис. грн. або 4,2 відс. більше обсягу, заявленого у бюджетному запиті. Порівняно з 2003 роком суму видатків було збільшено на 1,3 млн. грн. або 25,6 відсотка.

  Законом України від 17.06.2004 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" враховано пропозиції Комісії і бюджетні призначення збільшено до 23,5 млн. грн. або в 3,7 раза. З урахуванням внесених змін обсяг видатків у 2004 році склав 14,7 млн. грн., касові видатки становили 13,5 млн. грн., фактичні видатки - 13,1 млн. гривень. Однак асигнування, які збільшені за ініціативою ЦВК протягом 2004 року, в повному обсязі використані не були і 1 млн. грн. повернуто до державного бюджету.

  На 2005 рік бюджетні призначення встановлені в сумі 30,3 млн. гривень. Зростання обсягів бюджетних призначень обумовлювалося запланованим створенням 27 регіональних представництв ЦВК. У І кварталі виділено 3,1 млн. грн. (10,2 відс.), касові видатки становили 1,8 млн. грн., фактичні - 2,5 млн. гривень.

  Залишок невикористаних коштів станом на 01.04.2005 склав 1,3 млн. грн., з яких 0,4 млн. грн. - видатки на оплату праці з виплатою у квітні 2005 року.

  Таким чином, впродовж 2003-2005 років видатки Комісії за вказаною бюджетною програмою збільшились з 5 до 30,3 млн. грн., тобто, зросли на 25,3 млн. грн. або в 6,1 раза.

  Збільшення за ініціативою Комісії обсягу видатків за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" з подальшим їх перерозподілом протягом року, наявність значних залишків невикористаних коштів свідчать про необґрунтованість визначення обсягу цих видатків як у 2004, так і у 2005 роках, та неефективне використання бюджетних коштів.

  3.1. Чисельність та видатки на оплату праці працівників ЦВК

  Починаючи з 2000 року, чисельність працівників ЦВК залишалась незмінною та становила 166 штатних одиниць, у 2004 році її збільшено до 175.

  З прийняттям у червні 2004 року нового Закону України "Про Центральну виборчу комісію" з 01.01.2005 затверджено структуру та збільшено чисельність працівників до 449 штатних одиниць або у 2,6 раза, у тому числі, апарату Секретаріату до 264 та встановлено чисельність працівників 27 регіональних представництв - 120 штатних одиниць. При цьому, станом на 01.04.2005, регіональні представництва не створені, положення про них Комісією не затверджені.

  У лютому 2005 року затверджено нову структуру ЦВК, чисельність працівників скорочено до 335 штатних одиниць без відповідного зменшення видатків на оплату праці.

  Динаміка змін чисельності працівників ЦВК наведена у таблиці 1.

  Чисельність працівників ЦВК у 2004 році та І кв. 2005 року

   

  2000 рік

  2004 рік

  Зміни до 2000 року (+,-)

  І квартал 2005 року

  з 01.01.05

  з 01.03.05

  зміни до 2004 року

  Члени ЦВК

  15

  15

  -

  15

  -

  15

  -

  -

  Секретаріат Комісії

  110

  115

  +5

  384

  +269

  277

  -107

  +162

  -апарат

  110

  115

  +5

  264

  +149

  184

  -80

  +69

  -регіональні. Представництва

  -

  -

  -

  120

  +120

  93

  -27

  +93

  Автогосподарство

  41

  45

  +4

  50

  +5

  43

  -7

  -2

  Всього

  166

  175

  +9

  449

  +274

  335

  -114

  +160

  Впродовж 2000-2004 років окремі посади тривалий час залишались вакантними, зокрема, у 2000 році - 30,1 відс., 2001 - 16,4 відс., 2002 - 20 відс., 2003 - 32,7 відс., у 2004 році - 34,3 відс. посад апарату Секретаріату ЦВК. Станом на 01.04.2005 питома вага вакантних посад збільшилась до 47,3 відсотка. Окремі посади працівників Секретаріату Комісії залишаються вакантними протягом декількох років. Станом на 01.03.2005 залишаються вакантними: у Юридичному управлінні 71,4 відс. посад, Управлінні інформації - 60 відс., Управлінні організаційно-методичної роботи - 58,3 відс., Управлінні документального забезпечення - 46,2 відс. та інше.

  Постійна наявність вакантних посад свідчить про завищення штатної чисельності та, відповідно, потреби в коштах державного бюджету на оплату праці. В результаті, штучно створюється економія фонду оплати праці, що надає можливість вводити посади з більш високим рівнем заробітної плати.

  Так, на початок 2005 року в структурі Секретаріату передбачалось 37 посад провідних спеціалістів та 8 посад спеціалістів І категорії, а з березня кількість посад провідних спеціалістів зменшилась до 23 од. або на 37,8 відс., посади спеціалістів І категорії взагалі відсутні.

  Бюджетні призначення на оплату праці на 2004 рік затверджено у сумі 2,5 млн. грн. та збільшено протягом року до 4,8 млн. грн. або у 2,3 раза порівняно з попереднім роком. При цьому чисельність працівників зросла лише на 5 відсотків.

  Динаміка змін обсягу затверджених видатків на оплату праці та чисельності працівників ЦВК в 2003-2005 роках наведена у таблиці 2.

  Зміни бюджетних призначень на оплату праці працівників ЦВК

   

  Одиниці виміру

  2003 рік - затверд.

  2004 рік - затверджено

  2005 рік - затверджено

  всього

  з урахуван-ням змін

  +,-

  всього

  з урахуван-ням змін

  +,-

  Видатки на оплату праці

  млн. грн.

  2,1

  2,5

  4,8

  2,3

  9,1

  12,3

  3,2

  Штатна чисельність

  шт. од.

  166

  166

  175

  9

  449

  335

  -114

  Фактична чисельність

  од.

  131

  120

  154

   

  154

  151

   

  З них - обслуговуючий персонал

  од.

  45

  43

  45

   

  47

  47

   

  Відповідно до рішень Уряду щодо змін умов оплати праці обсяг видатків на оплату праці у 2004 році необхідно було збільшити на 0,5 млн. гривень.

  Завищення у 2004 році видатків на оплату праці працівників Комісії майже на 1,8 млн. грн. надало можливість виплатити премію у розмірі восьми місячних фондів оплати праці проти трьох, які закладаються в плановий фонд оплати праці згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.99 № 2288 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", і надати матеріальну допомогу, в середньому на одного працівника: 12,2 тис. грн. - члену Комісії та 6,1 тис. грн. - працівнику Секретаріату.

  Розміри фактичної середньомісячної заробітної плати працівників Комісії наведено у таблиці 3.

  Фактична середньомісячна заробітна плата працівників ЦВК

   

  2003 рік

  2004 рік

  І кв. 2005 р.

  Видатки на оплату праці, млн. грн.

  2,1

  4,8

  1,5

  Середньооблікова чисельність, шт. од.

  128

  136*

  151*

  Середньомісячна зарплата, грн.

  1 343,8

  2 917,2

  3 270,2

  *з урахуванням обслуговуючого персоналу

  Як видно з таблиці, середньомісячна заробітна плата у 2004 році зросла порівняно з 2003 роком у 2,2 раза і склала 2917,2 грн., з них членів ЦВК - 6892,8 грн., працівників Секретаріату - 3230,9 гривень.

  Видатки на оплату праці на 2005 рік затверджені кошторисом у сумі 9,1 млн. грн. при встановленій штатній чисельності працівників ЦВК у кількості 449 одиниць. Тобто, розрахункова середньомісячна заробітна плата становила 1687,5 гривень. Фактично заробітна плата працівників ЦВК у І кв. 2005 року перевищила розрахункову майже вдвічі і становила 3270,2 грн., з них членів ЦВК - 9173,3 грн., працівників Секретаріату - 3537,8 гривень.

  Законом України від 25.03.2005 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" обсяги видатків на оплату праці збільшено з 9,1 млн. грн. до 12,3 млн. грн. (на 34,7 відсотка).

  Виходячи з розміру середньої заробітної плати, передбаченої кошторисом на 2005 рік, та з урахуванням підвищення посадових окладів держслужбовців з 01.01.2005 на 10,5 відс., а також збільшення видатків на оплату праці, сума завищення фонду оплати праці на 2005 рік становить 4,4 млн. гривень.

  В порушення вимог статті 8 Закону України "Про оплату праці" та статті 33 Закону України "Про державну службу", якими визначено, що умови оплати праці, розміри посадових окладів, надбавок, доплат працівників установ та організацій, які фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України, Головою ЦВК (Ківалов С.В.), без внесення змін до відповідних постанов Кабінету Міністрів України, були самостійно підвищені посадові оклади членам Комісії та встановлені окремі надбавки для заохочення працівників ЦВК, що призвело до незаконних витрат бюджетних коштів у 2004 році та за чотири місяці 2005 року у сумі 1,28 млн. гривень.

  Відповідно до вимог Кодексу законів про працю до роботи у вихідні дні залучаються окремі працівники лише у виняткових випадках, з компенсацією, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі. Комісією компенсація за роботу у вихідні дні, в основному, здійснювалася в грошовій формі, що зумовило у 2004 році незаплановані витрати бюджетних коштів у сумі 260 тис. гривень.

  Для забезпечення діяльності ЦВК, за наявності вакантних посад, додатково згідно з трудовими угодами залучалися працівники, оплата праці яких здійснювалася як за рахунок коштів бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів", так і бюджетної програми "Проведення виборів Президента України". Впродовж 2004 року укладено 111 трудових угод, за чотири місяці 2005 року - 32 угоди та виплачено 350 тис. гривень.

  Відповідно до ч.5 статті 40 Закону України "Про вибори Президента України" Кабінет Міністрів України своєю постановою1 становив порядок оплати праці залучених спеціалістів і технічних працівників тільки для ТВК. Однак ЦВК розповсюдила зазначений порядок для працівників, які забезпечували здійснення повноважень Комісії, внаслідок чого незаконно виплачено за рахунок коштів на проведення виборів Президента України у 2004 році та за чотири місяці 2005 року 260 тис. гривень.

  1 Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2004 № 771 "Про розміри та порядок виплати винагороди спеціалістам і технічним працівникам, залученим до роботи у виборчих комісіях по виборах Президента України для організаційного, правового і технічного забезпечення здійснення повноважень цих комісій".

  Таким чином, Центральною виборчою комісією обсяги видатків на оплату праці на 2004-2005 роки завищені на 6,2 млн. грн. та з порушенням вимог чинного законодавства використано 1,54 млн. грн.: за бюджетними програмами "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" - 1,28 млн. грн., "Підготовка та проведення виборів Президента України" - 260 тис. гривень.

  3.2. Видатки на утримання службового легкового автотранспорту

  Постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2001 № 314 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують державні органи" ліміт легкових автомобілів для Комісії не затверджено, що дає можливість на власний розсуд визначати їх кількість для забезпечення потреб ЦВК.

  Впродовж 2002-2003 років кількість транспортних засобів Комісії не змінювалася і станом на 01.01.2004 налічувалось 22 автомобілі. У 2004 році Комісією придбано 19 автомобілів та списано у зв'язку з безоплатною передачею Управлінню державної охорони України 9 легкових автомобілів.

  Із загальної кількості прийнятих на баланс транспортних засобів 17 автомобілів марки "Фольксваген" на суму 2,5 млн. грн. придбано у Департаменту ресурсного забезпечення МВС України у зв'язку з необхідністю створення належних умов для роботи Комісії щодо оперативного реагування на події під час виборчого процесу.

  Крім вказаних транспортних засобів у квітні та вересні 2004 року ЦВК безоплатно отримало від Автопідприємства Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України та Об'єднаного підприємства транспортного забезпечення Державного управління справами автомобілі: "Даймлер-Крайслер" вартістю 370 тис. грн. та "Mercedes-Benz S 500L" вартістю 690 тис. гривень.

  Отже, у 2004 році кількість транспортних засобів Комісії збільшилася з 22 до 32 од., їх балансова вартість - з 0,8 млн. грн. до 4,4 млн. грн. або в 5,4 раза.

  З урахуванням вартості придбаних у 2004 році легкових автомобілів, витрат на їх доукомплектування та дообладнання, сплати внесків до Пенсійного фонду України та страхових внесків, загальні витрати Комісії, пов'язані з оновленням та розширенням парку транспортних засобів, склали 3,4 млн. гривень.

  3.3. Капітальні видатки

  Бюджетні призначення на капітальні видатки у 2004 році затверджені в сумі 0,8 млн. грн., з урахуванням прийнятих змін до бюджету їх обсяги збільшені на 14,4 млн. грн., і склали 15,2 млн. грн., що майже в 30,5 раза перевищило обсяги 2003 року.

  У 2004 році за рахунок вказаних коштів передбачалося здійснити витрати на: розробку та реалізацію технічного проекту вдосконалення телекомунікаційної мережі (Єдиної інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС) "Вибори") на суму 8 млн. грн.; придбання транспортних засобів - 2,9 млн. грн., реконструкцію системи електроживлення - 1,7 млн. грн.; забезпечення функціонування системи кондиціювання та придбання меблів для працівників Комісії - 1,3 млн. грн.; модернізацію та придбання 56 персональних комп'ютерів та 14 серверів - 1,1 млн. грн.; придбання 5 лазерних та 1 кольорового принтерів - 0,16 млн. грн. та інші цілі.

  Як показала перевірка, близько 11 млн. грн. або 72 відс. від загальної суми асигнувань на капітальні видатки виділені Комісії необґрунтовано, і протягом року перерозподілені за іншими напрямами. Зокрема, одночасно із збільшенням обсягу бюджетних призначень на 14,4 млн. грн., 0,42 млн. грн. було перерозподілено на проведення поточних ремонтів.

  З урахуванням проведених протягом 2004 року змін бюджетні призначення на капітальні видатки визначені в сумі 4,7 млн. грн., касові видатки склали 4,4 млн. грн., з них видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 4 млн. гривень.

  Фактично, ЦВК придбано легкові автомобілі на суму понад 3 млн. грн., кондиціонери - 581,8 тис. грн., обладнання для автотранспорту - 93,5 тис. грн., меблі та обладнання для приміщень ЦВК - 90,7 тис. грн., меблі для членів ЦВК - 69 тис. грн., побутову та офісну техніку - 53,7 тис. грн., меблі для кабінету Голови Комісії - 42,6 тис. грн., мобільні телефони та телефонні апарати - 41,5 тис. грн., комп'ютерну техніку та комплектуючі - 17,6 тис. грн., інші матеріальні цінності.

  Таким чином, перерозподіл затверджених на 2004 рік асигнувань на капітальні видатки спричинив нестачу коштів на проведення запланованих витрат з удосконалення телекомунікаційної мережі в межах ЄІАС "Вибори", в результаті чого ці видатки здійснено за рахунок коштів, виділених за бюджетною програмою "Проведення виборів Президента України".

  3.4. Інші видатки на забезпечення діяльності Комісії

  У 2004 році загальний обсяг видатків на поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель та технічне обслуговування обладнання склав 330 тис. грн., з яких 0,2 млн. грн. або 60,4 відс. витрачено на ремонт та облаштування 6-го поверху, де розташовані кабінети Голови та членів Комісії, зал засідань Комісії.

  Вартість капітального ремонту та облаштування службового кабінету Голови Комісії склала 470 тис. грн., що в 2,3 раза перевищило витрати на ремонт та облаштування всього шостого поверху адмінбудинку, в якому розташована Комісія.

  В порушення ч.8 ст.70 Закону України "Про вибори Президента України", за рахунок коштів, що виділялися на забезпечення діяльності ЦВК, у 2004 році проводилося фінансове і матеріальне забезпечення міжнародних спостерігачів по виборах Президента України, яке повинно здійснюватися за рахунок коштів держав, які направили їх в Україну або за власні кошти цих спостерігачів. На вказані заходи незаконно витрачено 0,8 млн. гривень.

   

  IV. Використання коштів за бюджетною програмою "Проведення виборів Президента України"

  Загальний обсяг бюджетних призначень, затверджених на підготовку та проведення у 2004-2005 роках виборів Президента України, становив 533,5 млн. грн., що в 5,3 раза перевищувало суму бюджетних видатків на підготовку та проведення попередніх виборів Президента України.

  На проведення виборів Президента України із державного бюджету у 2004 році виділено 475,5 млн. грн. при затверджених бюджетних призначеннях 491,1 млн. грн. або 96,8 відс., касові видатки становили 444 млн. грн., фактичні - 425,1 млн. гривень. При цьому у кінці року повернуто до бюджету залишок невикористаних коштів у сумі 30,7 млн. грн. та залишилось на валютних рахунках Міністерства закордонних справ України - 0,8 млн. гривень.

  Слід зазначити, що протягом року встановлені Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" видатки на реалізацію бюджетної програми "Проведення виборів Президента України" в сумі 158,9 млн. грн., збільшувалися тричі: у червні - на 232,1 млн. грн.; у листопаді - на 73,1 млн. грн.; у грудні - на 27 млн. гривень.

  Бюджетні призначення на проведення виборів Президента України на 2005 рік затверджені у сумі 42,4 млн. гривень. Станом на 25.04.2005 касові видатки за цим напрямом становили 33,5 млн. грн., фактичні - 52,4 млн. гривень. На рахунок ЦВК повернуто невикористані територіальними виборчими комісіями кошти у сумі 8,4 млн. гривень.

  4.1. Планування видатків на підготовку та проведення виборів Президента України

  При розробці бюджетного запиту на 2004 рік за бюджетною програмою "Проведення виборів Президента України" Комісією було запропоновано збільшити встановлений Мінфіном граничний обсяг видатків на 3,4 млн. грн., що обґрунтовувалось необхідністю розробки та впровадження програмно-інформаційної складової ЄІАС "Вибори", придбання технічного обладнання для оперативної підготовки і проведення виборів та окремих заходів щодо реалізації Концепції підвищення правової культури учасників виборчого процесу.

  Однак виділення додаткових коштів за вказаною бюджетною програмою Міністерством фінансів України не було підтримано і Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" обсяг бюджетних призначень затверджено в сумі 158,9 млн. гривень.

  Надалі Комісія неодноразово зверталася до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України з приводу збільшення бюджетних призначень на підготовку та проведення виборів Президента України, які задовольнялися у повному обсязі за відсутності достатніх підстав та обґрунтувань.

  Так, у травні 2004 року Міністерству фінансів України направлено уточнені розрахунки ЦВК, за якими загальна сума видатків складала 398,4 млн. грн., а вже у червні - з проханням зменшити обсяг бюджетних призначень для проведення виборів Президента України до 391 млн. грн., що обґрунтовувалося врахуванням витрат на придбання обладнання для ЄІАС "Вибори" у капітальних видатках на забезпечення діяльності Комісії. Зазначений обсяг видатків було затверджено Законом України від 17.06.2004 № 1801 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік".

  Перевіркою вказаних розрахунків встановлено, що в них відсутні обґрунтування потреби щодо кількості залучених спеціалістів для інформаційно-технічного, організаційно-методичного забезпечення виборчого процесу, вартості послуг засобів масової інформації, виготовлення інформаційних плакатів, виборчої документації та інших видатків на загальну суму 142,1 млн. грн. або 46,2 відс. від загального обсягу витрат на проведення першого туру виборів.

  У жовтні, після розгляду розрахунків ЦВК щодо збільшення видатків на 40,7 млн.грн., Міністерство фінансів України доповіло Кабінету Міністрів України, що заявлена додаткова потреба ЦВК у збільшенні видатків надана без достатніх обґрунтувань та розрахунків.

  В листопаді 2004 року Комісія знову звернулася до Кабінету Міністрів України з проханням збільшити видатки вже на 75,5 млн. гривень. Суттєвих змін в частині надання достатніх обґрунтувань і розрахунків для збільшення видатків, в порівнянні з раніше наданими Міністерству фінансів, не відбулося. За окремими напрямами відсутні обґрунтування та без належних підстав визначені обсяги видатків.

  Перевіркою наданих до листа Комісії розрахунків встановлено завищення потреби у коштах на суму 50 млн. гривень. Тільки за рахунок завищення в 1,5-2 рази друкованих площ засобів масової інформації, кількості виборчих комісій та терміну їх діяльності видатки державного бюджету було безпідставно збільшено на 36,5 млн. гривень.

  Законом України від 16.11.2004 № 2181 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" обсяг видатків на проведення виборів Президента України було збільшено на 73,1 млн. грн. і затверджено в сумі 464,1 млн. гривень.

  Законом України від 08.12.2004 № 2221 "Про особливості застосування Закону України "Про вибори Президента України" при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року" Кабінету Міністрів України було доручено забезпечити в установленому порядку фінансування зазначеного процесу.

  Законом України від 14.12.2004 № 2236 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" обсяг видатків на проведення виборів Президента України збільшено на 27 млн. грн. і затверджено в сумі 491,1 млн. гривень.

  Збільшення, за пропозиціями ЦВК, підтриманими Кабінетом Міністрів України, видатків державного бюджету на підготовку та проведення виборів Президента України у три рази, без достатніх на те обґрунтувань, створило умови для неефективного використання бюджетних коштів та бюджетних правопорушень. При цьому Комісія не забезпечила повне використання зазначених коштів, в результаті чого 30,7 млн. грн. повернуто до Державного бюджету України.

  4.2. Організація ЦВК фінансового забезпечення підготовки та проведення виборів Президента України

  Відповідно до статті 38 Закону України "Про вибори Президента України" та статті 23 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" фінансування виборчих комісій, облік надходжень та витрат бюджетних коштів здійснюються в порядку, встановленому ЦВК спільно з Мінфіном. Однак Порядок фінансування територіальних виборчих комісій, обліку надходження та використання коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів Президента України, затверджений постановою ЦВК від 29.07.2004 № 279, наказом Міністерства фінансів України не затверджувався. Введений на його заміну постановою ЦВК від 09.11.2004 № 1119 Порядок виділення асигнувань, обліку надходження та використання коштів Державного бюджету України, що виділяються територіальним виборчим комісіям на підготовку і проведення виборів Президента України, затверджено наказом Мінфіну від 08.12.2004 № 766 (далі - Порядок фінансування), тобто, вже після використання 91,9 відс. коштів, виділених на той час для підготовки та проведення виборів Президента України.

  Територіальні виборчі комісії, на підставі затверджених Комісією середніх норм видатків виборчих комісій, у десятиденний строк з дня їх утворення (до 22.08.2004) мали скласти єдиний кошторис видатків, із включенням до нього власних видатків та видатків для потреб ДВК, який затверджується ЦВК (ч.6 ст.38 зазначеного Закону). Згідно з діючим на той час Порядком фінансування від 29.07.2004 Комісія, у десятиденний строк з дня оголошення початку виборчого процесу (до 13.07.2004), повинна затвердити зазначені середні норми та у п'ятиденний, з дня надходження кошторису видатків ТВК (до 27.08.2004), розглянути й затвердити його.

  Проте належної підготовчої роботи щодо створення умов для розробки ТВК єдиних кошторисів, з боку Комісії не було проведено.

  Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів Президента України 31 жовтня 2004 року, затверджений постановою ЦВК від 07.06.2004 № 104, передбачав до 07.08.2004 затвердити середні норми видатків для потреб ТВК та ДВК. Фактично, вказані норми затверджено постановою ЦВК від 16.08.2004 № 389 "Про затвердження Розподілу коштів та середніх норм видатків виборчих комісій на підготовку і проведення виборів Президента України 31 жовтня 2004 року".

  Перелік ТВК, які здійснюватимуть організаційне та фінансове забезпечення проведення кандидатами на пост Президента України передвиборної агітації в засобах масової інформації за рахунок і в межах коштів державного бюджету, що виділяються на підготовку та проведення виборів 31 жовтня 2004 року, затверджено постановою ЦВК від 16.08.2004 № 387.

  Гранична чисельність спеціалістів та технічних працівників, які залучаються для організаційного, правового і технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій, була затверджена постановою ЦВК від 25.08.2004 № 409, тобто, після того, як термін розробки кошторисів територіальними виборчими комісіями вже минув. Відповідно до Порядку залучення спеціалістів та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій з виборів Президента України і народних депутатів України та виплати їм грошової винагороди за роботу у виборчій комісії, затвердженого постановою ЦВК від 22.07.2004 № 228, зазначена чисельність доводиться до відома виборчих комісій у п'ятиденний строк з дня утворення, тобто, до 17.08.2004 року.

  Невиконання вимог Закону України "Про вибори Президента України" та власних рішень щодо додержання встановлених термінів розробки показників, які надають можливість визначати необхідні обсяги видатків виборчих комісій, призвело до несвоєчасного затвердження єдиних кошторисів ТВК.

  Станом на 01.09.2004 Комісією було затверджено кошториси з підготовки та проведення виборів Президента України 31.10.2004 по 40 ТВК, що складало лише 17,7 відс. від їх загальної кількості при встановленому зазначеним законом терміні завершення цієї роботи - 27 серпня. У вересні затверджено кошториси по 179 ТВК або 79,6 відс., а в жовтні - по решті 6 ТВК. При цьому штатні розписи виборчих комісій, всупереч п.32 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, Комісією не затверджувалися.

  Крім того, в порушення вимог статті 51 Бюджетного кодексу України та п.п. 1 і 5 названого Порядку, які визначають, що кошторис є основним плановим документом бюджетної установи і надає повноваження на здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів та дозволяє виділяти бюджетні кошти тільки за наявності затверджених кошторисів, ТВК № 93 до затвердження Комісією в установленому порядку кошторису одержала 0,9 млн. грн., а ТВК № 195 - 0,8 млн. грн., що, відповідно до статті 116 Бюджетного кодексу України, є бюджетним правопорушенням.

  Такі самі порушення мали місце і при проведенні повторного голосування 26 грудня 2004 року. До затвердження Комісією в установленому порядку кошторисів, 16 територіальних виборчих комісій одержали 2,9 млн. грн., що відповідало обсягам видатків, надалі затверджених постановами ЦВК. Слід зазначити, що по 10 виборчих комісіях кошториси затверджувалися ЦВК вже після проведення виборів.

  Перевіркою розрахунків затверджених ЦВК середніх норм видатків, як на перший тур виборів, так і наступні, встановлено необґрунтоване завищення видатків виборчих комісій та інші порушення бюджетного законодавства, що призвело до збільшення видатків державного бюджету у зв'язку з недостатністю фінансування наступних етапів виборчої компанії, встановлених Законом України "Про вибори Президента України".

  Для розрахунку середніх норм видатків ДВК прийнято 34000 виборчих дільниць, у той час як фактично на виборах Президента України 31.11.2004 утворено 33101 виборча дільниця (21.11.2004 - 33077 дільниці, 26.12.2004 - 33059 дільниць). За рахунок завищення розрахункової кількості виборчих дільниць на 899 од. обсяг коштів, що спрямовувався на забезпечення діяльності ДВК, зайво збільшено на 5,2 млн. гривень.

  Завищення в розрахунках кількості днів з підвищеним розміром оплати праці, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 № 1366 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.2004 № 966", та розміру оплати праці в день підведення підсумків голосування призвели до необґрунтованого збільшення видатків на 0,8 млн. гривень.

  При затвердженні середніх норм видатків виборчих комісій для проведення повторного голосування 21.11.2004 завищена потреба коштів державного бюджету на оплату послуг зв'язку у сумі 1,9 млн. гривень.

  Частина 3 ст.40 Закону України "Про вибори Президента України" визначає, що в межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії, її членам може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода в порядку, встановленому Комісією. Відразу після збільшення на 27 млн. грн. видатків державного бюджету для проведення повторного голосування 26 грудня 2004 року, постановою ЦВК від 16.12.2004 № 1312 внесено зміни до Порядку виплати одноразової допомоги і вилучено з нього термін її виплати - після офіційного оприлюднення Комісією результатів виборів. Це дозволило проводити виплати винагороди членам виборчих комісій, повноваження яких було припинено постановою ЦВК від 16.12.2004 № 1309 "Про припинення повноважень членів територіальних виборчих комісій з виборів Президента України", прийнятою відповідно до ст.2 Закону України "Про особливості застосування Закону України "Про вибори Президента України" при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року". Додаткові витрати державного бюджету на виплату такої допомоги склали 27,2 млн. гривень.

  Організація ЦВК фінансового забезпечення діяльності територіальних та дільничних виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів Президента України здійснювалася на неналежному рівні, супроводжувалася рядом недоліків та порушень, зокрема: затримкою затвердження середніх норм видатків та граничної чисельності залучених працівників для потреб цих комісій, необґрунтованим завищенням видатків на потреби ТВК та ДВК, що спричинило несвоєчасне затвердження єдиних кошторисів ТВК, завищення потреби в коштах державного бюджету на 35,1 млн. грн. та бюджетні правопорушення.

  4.3. Оплата послуг засобів масової інформації

  Законом України "Про вибори Президента України" передбачено проведення за рахунок коштів державного бюджету передвиборної агітації у засобах масової інформації. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу встановлюються відповідними засобами масової інформації у розмірі, що не перевищує середньозважений показник за останній квартал року, який передує року проведення виборів Президента України. Середньозважений показник визначається ЦВК разом з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення та Державним комітетом телебачення і радіомовлення України. Проте затверджене постановою ЦВК від 19.06.2004 № 120 Положення передбачає тільки порядок розрахунку цього показника, а не сам показник у вартісному виразі.

  Для проведення передвиборної агітації кандидатами на пост Президента України у 2004 році Національною телекомпанією України (далі - Телекомпанія, НТКУ) надано ефірного часу на суму 8,5 млн. гривень. Вартість послуг визначалася з розрахунку вартості однієї хвилини ефірного часу в розмірі 4763,21 гривні.

  Незважаючи на те, що в порушення п.8 Положення, затвердженого постановою ЦВК від 19.06.2004 № 120, НТКУ не надало Комісії розрахунків цього показника та копій документів, які б підтверджували такі розрахунки, заперечень з боку ЦВК не направлялося.

  Проведена в НТКУ зустрічна перевірка показала, що розрахунок величини середньозваженого показника здійснено з порушенням порядку встановленого Положенням, і фактична вартість однієї хвилини ефірного часу складає 1231,11 грн., тобто, менше визначеної Телекомпанією (4763,21 грн.) на суму 3532,1 грн. за хвилину або майже в чотири рази.

  З урахуванням загального обсягу фактично наданого у 2004 році ефірного часу на проведення передвиборної агітації кандидатами на пост Президента України в кількості 1779,44 хв., вартість наданих Комісії послуг НТКУ повинна складати 2,2 млн. гривень. Зайво перераховано коштів Державного бюджету України в сумі 6,3 млн. гривень.

  Довідково: у IV кварталі 2003 року середня вартість однієї хвилини розміщення рекламних повідомлень для комерційних структур складала 1819,72 грн. проти 4763,21 грн. на проведення передвиборної агітації.

  4.4. Виготовлення виборчих скриньок

  Перевіркою встановлено суттєві порушення в діяльності тендерного комітету Комісії (Голова - Давидович Я.В.) під час проведення конкурсного відбору виконавця робіт з виготовлення виборчих скриньок в частині дотримання встановленого порядку надання переваги найбільш вигідній тендерній пропозиції та відповідності учасників кваліфікаційним вимогам. Порушення вимог чинного законодавства у сфері державних закупівель, а також відсутність належного контролю за станом виконання замовлення на виготовлення виборчих скриньок та їх доставки в ТВК1, призвели до значних втрат коштів державного бюджету та неефективного їх використання.

  1 Контроль покладено на управління господарського забезпечення протокольним рішенням ЦВК від 11.08.2004 № 11 "Про виборчі скриньки для голосування під час виборів Президента України".

  Кошторисами видатків Центральної виборчої комісії на підготовку та проведення виборів Президента України, затвердженими відповідними постановами ЦВК, загальний обсяг витрат на виготовлення виборчих скриньок, їх транспортування до територіальних виборчих округів та придбання разових пломб встановлено у сумі 61,2 млн. гривень.

  Потреба у виготовлені виборчих скриньок була визначена в кількості 184640 шт., однак, виходячи з встановлених статтею 74 Закону України "Про вибори Президента України" норм забезпечення скриньками виборчих комісій, їх кількість повинна становити 178759 шт., тобто, на 5881 менше визначеної Комісією потреби. Фактично було виготовлено 184652 виборчих скриньки, з яких: 388 скриньок передано закордонним виборчим дільницям, 177590 - виборчим дільницям, розташованим на території України, 6674 - залишено в резерві Комісії, на зберіганні у виробників та в обласних державних адміністраціях.

  Тендерним комітетом ЦВК шляхом застосування процедури відкритих торгів з чотирьох прийнятих тендерних пропозицій виконавцем робіт було визначено Колективне мале науково-виробниче підприємство "Термік", м. Краматорськ Донецької області (далі - КМНВП "Термік").

  Фактично, крім КМНВП "Термік", у виготовленні скриньок приймали участь ще 10 підприємств, розташованих на території Російської Федерації: ТОВ "Завод рекламного та виставкового обладнання", ТОВ "Пластик", ЗАТ "Південпробснаб", ПБСЮО (підприємство без створення юридичної особи) Михайлусов В.А., ТОВ ТД "Метиз-Комплект", ТОВ "Туплекс", ТОВ "Золота Ліга", ТОВ "Полімеркомплект", ВАТ "Нелідовський завод пластмас". Копія статуту КМНВП "Термік" Комісією одержана лише 03.06.2005 на вимогу контрольної групи, а аналіз положень статуту показав, що основні напрями діяльності підприємства не мають відношення до предмету закупівлі.

  Зазначене свідчить про виключно посередницькі функції КМНВП "Термік", що є порушенням вимог статті 15 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", якими передбачено отримання замовником інформації про наявність в учасника відповідного дозволу (ліцензії) на виконання певних робіт чи послуг, а також обладнання і працівників певної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, що гарантує якість та своєчасність виконання робіт. У разі невідповідності учасника кваліфікаційним вимогам його тендерна пропозиція повинна бути відхилена.

  Крім того, перевіркою було встановлено свідоме заниження вартості робіт з метою перемоги цінової пропозиції КМНВП "Термік" під час конкурсного відбору учасників.

  Відповідно до умов укладеного між Комісією та КМНВП "Термік" договору від 17.08.2004 передбачалося виготовлення виборчих скриньок в кількості 184640 шт., та їх доставка до ТВК. Ціна великої скриньки склала 266,4 грн. за одиницю, малої - 74,55 грн., загальна вартість робіт - 33,7 млн. гривень. Граничний термін постачання останньої партії продукції до ТВК встановлений до 15 жовтня 2004 року.

  Дієвого контролю за щодобовим графіком постачання виборчих скриньок та належних заходів щодо його виконання Комісією не здійснювалося. Згідно з графіком, станом на 05.10.2004 КМНВП "Термік" повинен був виготовити 82,7 відс. виборчих скриньок від загального обсягу. Проте, фактично поставка скриньок розпочалася лише 06.10.2004. Незважаючи на це, Комісією здійснювалося перерахування коштів в повних обсягах - 23,6 млн. грн. та в обумовлені вказаним договором терміни, а передбачені штрафні санкції не застосовувалися. Станом на 14.10.2004 до ТВК доставлено лише 10,7 відс. від обумовленої кількості скриньок. Після проведення виборів 31.10.2004 до ТВК доставлено 5347 виборчих скриньок.

  Додатковою угодою від 14.10.2004 до основного договору кількість виготовлення великих скриньок зменшено на 34040 штук. Крім того, продовжено граничний термін постачання останньої партії продукції до ТВК - до 30.10.2004. У зв'язку із збільшенням з 05.10.2004 ціни на велику скриньку до 383,53 грн. та малу - до 140,75 грн., загальна вартість робіт зросла до 35,7 млн. гривень. З урахуванням зменшення обсягів постачання виборчих скриньок загальне зростання вартості їх виготовлення за рахунок зміни ціни склало 11,1 млн. грн., що стало наслідком безконтрольності з боку Комісії за поставкою виборчих скриньок, відповідно до затвердженого щодобового графіка.

  За результатами проведеного аналізу окремих статей витрат (детально викладено в акті перевірки) загальна вартість виготовлення скриньок повинна складати 27,7 млн. грн., що перевищує обсяги проведених з КМНВП "Термік" розрахунків на суму 2,8 млн. гривень.

  Обґрунтування статей витрат на виготовлення та доставку скриньок, які призвели до зміни ціни, складені виконавцем односторонньо, без обґрунтування причин зміни, прийняті Комісією без перевірки показників та підтвердження витрат відповідними документами.

  Враховуючи наближення дати голосування та невиконання КМНВП "Термік" договірних умов, виготовлення решти великих скриньок в кількості 34052 шт. здійснювало ВАТ "Васильківський завод холодильників". Ціна скриньки склала вже 515 грн., вартість виготовлення - 17,5 млн. грн., що потребувало додаткового залучення 4,5 млн. гривень.

  Таким чином, порушення ЦВК законодавства щодо державних закупівель та безконтрольність Комісії за виконанням укладених договорів на виготовлення і доставку виборчих скриньок призвели до додаткових витрат державного бюджету в сумі 19,3 млн. грн., у тому числі: 3,8 млн. грн. - внаслідок зменшення КМНВП "Термік" кількості виготовлення виборчих скриньок за старими (нижчими) цінами, завищення фактичної потреби у виборчих скриньках - 2,1 млн. грн., завищення собівартості виготовлення скриньок - 2,8 млн. гривень.

  4.5. Придбання комп'ютерної та офісної техніки

  Загальний обсяг призначень на розвиток та модернізацію Єдиної інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС) "Вибори", придбання і налагодження телекомунікаційного та іншого обладнання за рахунок видатків на проведення виборів Президента України склав 11,5 млн. грн., з яких освоєно 10,4 млн. грн. або 90,4 відсотка.

  Як показала перевірка, придбане обладнання під час підготовки та проведення виборів Президента України не використовувалося або використовувалося не за призначенням.

  На час перевірки не використовувалось чотири плазмові панелі Samsung та Orion NeoDign на суму 0,8 млн. гривень. До цього часу не вирішено питання подальшого використання придбаного обладнання відеоконференції та мережевого обладнання зв'язку ЦВК з територіальними та дільничними виборчими комісіями на суму 3,5 млн. грн., з яких вартість робіт із встановлення, налагодження та супроводження - 2,3 млн. гривень.

  Техніко-економічні обґрунтування створення системи відеозв'язку, необхідності придбання зазначених технічних засобів, розрахунки ефективності їх використання у виборчому процесі та після його завершення в Комісії відсутні.

  Загальний обсяг витрат на розвиток та модернізацію інформаційно-аналітичної підсистеми "Вибори Президента України" ЄІАС "Вибори" склав 3,3 млн. грн., а саме: загальносистемне програмне забезпечення - 0,1 млн. грн.; роботи з розвитку та модернізації підсистеми, експлуатаційного супроводу та авторського нагляду - 3,1 млн. грн.; обслуговування та супровід системи протягом виборчого процесу на рівні Комісії та ТВК, підтримка гарячої лінії - 0,1 млн. гривень.

  Згідно з Технічним завданням на розвиток та модернізацію інформаційно-аналітичної підсистеми "Вибори Президента України" ЄІАС "Вибори", основним її призначенням є інформаційно-аналітичне обслуговування підготовки та проведення виборів Президента України, а метою - оперативне формування достовірної інформації, її обробка і збереження під час підготовки та проведення виборів. Зазначена підсистема повинна забезпечити інформаційно-аналітичну підтримку суб'єктам виборчого процесу, центральним і місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, іноземним спостерігачам, засобам масової інформації під час підготовки і проведення виборів Президента України, а також інформування громадськості про діяльність Комісії.

  Відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію", використання автоматизованої інформативної системи під час голосування здійснюється виключно для спостереження за ходом і результатами голосування та одержання попередньої (оперативної) інформації, що не має юридичних наслідків.

  Отже, фінансування робіт з розвитку та модернізації ЄІАС "Вибори" за рахунок коштів бюджетної програми "Проведення виборів Президента України" здійснено без відповідних правових підстав, техніко-економічних обґрунтувань їх необхідності, доцільності витрат та оцінки ефективності впровадження і функціонування комплексу як єдиної системи.

  Крім зазначеного, у рамках комплексу робіт з розвитку та модернізації ЄІАС "Вибори" Комісією за рахунок коштів державного бюджету, що виділялися на проведення виборів Президента України за КЕКВ 1170, придбано іншої комп'ютерної та офісної техніки (портативні і персональні комп'ютери, периферійне обладнання, ксерокси тощо) на загальну суму 1,8 млн. грн., яка фактично використовувалася для забезпечення потреб основної діяльності Секретаріату Комісії.

  Відповідно до роз'яснень Державного казначейства України щодо застосування економічної класифікації видатків за КЕКВ 1170 "Дослідження і розробки, державні програми", здійснення капітальних видатків не передбачається.

  Таким чином, спрямування коштів на розвиток та модернізацію Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори", придбання та монтаж обладнання для проведення відеоконференцій за рахунок коштів бюджетної програми "Проведення виборів Президента України" в сумі 10,4 млн. грн. є нецільовим використанням бюджетних коштів.

  4.6. Інші видатки

  Проведеною перевіркою встановлені факти нецільового використання коштів державного бюджету за програмою "Проведення виборів Президента України" на загальну суму 247,3 тис. гривень.

  Протягом 2004 року Комісією придбано канцелярське приладдя та господарський інвентар на суму 147 тис. грн., які використовувалися на цілі, не пов'язані із забезпеченням виборів - для потреб Служби Голови Комісії, управління організаційної та аналітично-методичної роботи, управління інформаційного забезпечення тощо.

  - Відшкодовано 26,9 тис. грн. витрат по відрядженнях працівників ЦВК за кордон та для здійснення повноважень, виконання яких покладено Законом України "Про Центральну виборчу комісію".

  - Витрачено 40,8 тис. грн. на виготовлення заохочувальних відзнак Комісії, Почесна грамота ЦВК, Подяка ЦВК, та рамок для них. Здійснення вказаних заходів передбачає ст.26 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", тобто вони повинні проводитися за рахунок коштів бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів".

  Згідно з фінансовим звітом Комісії на організацію та проведення семінарів і нарад з представниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, головами, секретарями та головними бухгалтерами виборчих комісій з питань підготовки та проведення виборів Президента України, протягом 2004 року касові та фактичні видатки склали 27,4 тис. гривень.

  В ході перевірки встановлено, що фактичні видатки на реалізацію Комісією зазначених заходів тільки за рахунок коштів, передбачених на проведення виборів Президента України, становили 91,4 тис. грн. або в 3,3 раза більше, ніж відображено у звіті, що свідчить про неналежний контроль з боку ЦВК за використанням бюджетних коштів та їх обліком за напрямами, визначеними кошторисом.

  4.7. Використання міжнародної технічної допомоги

  Міжнародна технічна допомога надається відповідно до міжнародних договорів України на безоплатній та безповоротній основі.

  Мінекономіки визначено Кабінетом Міністрів України координатором діяльності, пов'язаної із залученням міжнародної технічної допомоги, та зобов'язано забезпечувати формування стратегічних і щорічних програм, проводити моніторинг їх виконання.

  Центральна виборча комісія виступає реципієнтом у двох проектах:

  - проекті "Сприяння організації виборів в Україні" (донор - Агентство США з міжнародного розвитку, кошторисна вартість - 4 480,9 тис. дол. США, термін виконання 2004-2006 роки).

  - проекті "Підтримка виборчого процесу" (донор - Комісія Євросоюзу, кошторисна вартість - 437,5 тис. євро).

  Крім того, за даними Міністерства закордонних справ України, ЦВК виступає реципієнтом:

  - у проекті "Допомога в подальшому удосконаленні виборчих процедур в Україні" (донор - Координатор проектів ОБСЄ в Україні, кошторисна вартість у 2004 році - 1040 тис. євро та у 2005 році - 90 тис. євро)1.

  1 В порушення вимог п.13 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153, зазначений проект не пройшов державну реєстрацію в Мінекономіки та не внесений у Державний реєстр проектів (програм).

  ЦВК не забезпечено ведення документації стосовно надання міжнародної допомоги з метою підтвердження її отримання та використання. Одержана за рахунок цієї допомоги продукція не оприбутковувалася та на облік не бралася.

  В ході перевірки встановлено, що на підставі розрахунків, затверджених Центральною виборчою комісією, за рахунок міжнародної технічної допомоги здійснювалось виготовлення друкованої продукції на суму 1,1 млн. гривень. Крім того, вартість ще двох друкованих видань та навчального фільму, виготовлених за рахунок міжнародної технічної допомоги, не встановлена.

  Допомога, яка надається донорами у рамках технічного та техніко-економічного співробітництва, дає можливість залучати додаткові ресурси та, відповідно, зменшувати навантаження на державний бюджет.

  Проте за умови отримання Комісією міжнародної технічної допомоги, обсяги бюджетних коштів на виготовлення друкованої продукції у 2004 році не тільки не зменшились, а зросли (затверджено кошторисами) протягом року майже у два рази - з 230 тис. грн. до 440 тис. гривень.

  У 2004 році ЦВК виготовлено за рахунок бюджетних коштів три друкованих видання на загальну суму 360 тис. гривень. Крім того, у ТОВ "Видавництво "Юридична література" Одеської національної юридичної академії придбано науково-практичний коментар до Закону України "Про вибори Президента України" російською мовою у кількості 1000 прим. на суму 29,6 тис. Гривень1.

  1 Коментар придбано у вересні 2004 року і лише 17 грудня 2004 року, згідно з реєстрами Державного підприємства спецзв'язку, 500 примірників зазначеного видання були розіслані до 225 ТВК та за надані послуги сплачено Комісією за рахунок бюджетних коштів 6,8 тис. гривень. Тобто, в діяльності виборчих комісій вони вже не використовувалися.

  Центральною виборчою комісією та Міністерством економіки України не виконувалися вимоги п.24 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153, щодо ведення поточного моніторингу під час реалізації проектів та заключного моніторингу - для встановлення досягнутих результатів.

  Перевіркою встановлено, що ЦВК надавала міжнародним координаторам проектів розрахунки на виготовлення друкованих видань, які вже були надруковані за рахунок коштів державного бюджету і забезпечували потребу в них у повному обсязі1.

  1 Закон України "Про вибори Президента України" виготовлено за рахунок коштів державного бюджету - 45 тис. прим. на суму 86,9 тис. грн. та за кошти міжнародної допомоги - ще 4 видання загальним накладом 226 тис. прим.; 21.12.2004 виготовлено ТОВ "Атіка": постанову ЦВК від 08.07.2004 № 154 "Про утворення територіальних виборчих округів по виборах Президента України 31 жовтня 2004 року в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" за рахунок коштів державного бюджету накладом 70 тис. прим. на суму 45,5 тис. грн. та за кошти міжнародної допомоги - "Збірник нормативно-правових актів з питань організації та проведення повторного голосування 26 грудня 2004 року на виборах Президента України", до якого увійшла також названа постанова, накладом - 150 тис. прим. на суму 232,5 тис. гривень.

  При цьому централізоване постачання такої продукції до виборчих комісій ЦВК проводила за рахунок коштів держбюджету.

  Так, у вересні 2004 року за рахунок коштів державного бюджету Комісією видано три збірники нормативно-правових актів, більшість з яких було продубльовано у Методичному посібнику, що видавався за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні, розсилку якого здійснено Комісією за рахунок коштів державного бюджету лише у період з 2 по 9 листопада 2004 року, тобто, вже після закінчення першого туру виборів. За доставку зазначених видань Комісією сплачено 219,6 тис. гривень.

  Наклади видань друкованої продукції та резерв, який залишається у розпорядженні Комісії, визначалися без обґрунтування належними розрахунками, в результаті, утворювалися значні їх залишки, що роками знаходяться на складському зберіганні.

  У серпні 2004 року списано друковані видання та виборчу документацію, залишки якої утворились в період з 1997 по 2002 рік, на суму 0,1 млн. грн., як такі, що морально застарілі та непридатні для подальшого використання.

  Центральна виборча комісія за відсутністю контролю з боку Мінекономіки і МЗС, як координаторів, використовувала кошти міжнародної технічної допомоги з порушенням вимог Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги.

  4.8. Стан внутрішнього контролю за використанням коштів державного бюджету

  Стаття 38 Закону України "Про вибори Президента України" передбачає здійснення ЦВК і органами Державної контрольно-ревізійної служби контролю за правильним та цільовим використанням коштів державного бюджету у порядку, встановленому Комісією спільно з Міністерством фінансів України. Такий порядок передбачено постановою ЦВК від 18.10.2004 № 909 "Про порядок контролю за правильним та цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів Президента України, народних депутатів України та всеукраїнського референдуму" і наказом Міністерства фінансів України від 26.10.2004 № 677.

  Як показала перевірка, контроль ЦВК за надходженням та використанням коштів державного бюджету розпорядниками нижчого рівня не здійснювався. При цьому в Комісії була відсутня будь-яка узагальнена інформація про фінансовий стан ТВК та використання ними коштів державного бюджету, що унеможливлювало організацію чіткої та ефективної системи управління бюджетними коштами і попередження бюджетних правопорушень.

  У складі управління планування, обліку, звітності та фінансового контролю Секретаріату ЦВК діє відділ контрольно-ревізійної роботи, який повинен проводити перевірки фінансово-господарської діяльності виборчих комісій під час підготовки та проведення виборчих компаній і готувати пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. Однак діяльність цього відділу у Порядку контролю за правильним та цільовим використанням коштів державного бюджету, не знайшла відображення.

  Розпорядженням ЦВК від 21.09.2004 № 60 "Про проведення контрольних заходів щодо перевірки фінансово-господарської діяльності територіальних виборчих комісій" передбачалося здійснити контрольні заходи в ТВК щодо перевірки правильного та цільового використання коштів, виділених з Державного бюджету України на проведення виборів Президента України, та діяльності цих комісій. Проте вказане розпорядження не виконано. У 2004 році такі перевірки не проводилися, а у 2005 році здійснено чотири перевірки за зверненнями членів виборчих комісій.

  Органами Державної контрольно-ревізійної служби проведено перевірки правильності витрачання коштів, виділених з державного бюджету на підготовку та проведення виборів Президента України, у 222 ТВК. Порушення у використанні зазначених коштів на загальну суму 11,1 млн. грн. встановлено у 214 ТВК або 96,4 відс. від кількості перевірених комісій. У 207 ТВК допущено факти незаконного використання бюджетних коштів на суму 2,8 млн. гривень. Крім того, виявлено нецільове використання бюджетних коштів у сумі 0,1 млн. гривень.

  Станом на 20.05.2005 матеріали перевірок, здійснених органами Державної контрольно-ревізійної служби України, Комісією не узагальнені, заходи щодо недопущення надалі виявлених порушень не затверджено.

   

  V. Оцінка виконання бюджетних програм

  Згідно з Бюджетним кодексом України бюджетна програми - це систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети та завдань, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій.

  За паспортом бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" на 2004 рік її метою було: підготовка та проведення виборів Президента України, проміжних виборів народних депутатів України, підведення їх підсумків, розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавства про вибори та референдуми. Така ж мета була визначена і у паспорті бюджетної програми "Проведення виборів Президента України".

  Відповідно до статті 7 Бюджетного кодексу України принцип ефективності полягає у тому, що всі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

  Оцінку виконання ЦВК покладених на неї чинним законодавством повноважень у ході виборчого процесу 2004 року надала Верховна Рада України постановою від 27.11.2004 № 2214 "Про політичну кризу у державі, що виникла у зв'язку з виборами Президента України", якою висловила недовіру Центральній виборчій комісії у зв'язку з неналежним виконанням нею обов'язків, передбачених Конституцією та законами України.

  В Окремій ухвалі Верховного Суду України від 03.12.2004 вказано, що ЦВК фактично усунулася від виконання функцій контролю за ходом виборчого процесу і забезпечення реалізації виборчих прав громадян.

  У рішенні Верховного Суду України від 03.12.2004 відмічалися значні порушення Комісією Законів України "Про Центральну виборчу комісію" та "Про вибори Президента України", а дії ЦВК із встановлення результатів повторного голосування на виборах Президента України 21.11.2004 визнано незаконними, у зв'язку з чим її було зобов'язано призначити повторне голосування.

  Таким чином, виходячи з мети бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів", враховуючи оцінку Верховної Ради України та рішення Верховного Суду України щодо порушення ЦВК принципів верховенства права, законності, об'єктивності та професійності, що призвело до необхідності проведення повторного голосування 26.12.2004 і залучення додаткових 69,4 млн. грн. бюджетних коштів, та беручи до уваги недоліки і прорахунки в організації фінансового забезпечення виборчого процесу, допущені порушення у використанні коштів державного бюджету, а також необґрунтоване завищення видатків державного бюджету на виконання у 2004 році повноважень Комісії, можна зробити висновок про неефективне використання коштів державного бюджету за вказаною бюджетною програмою у 2004 році в сумі 13,5 млн. гривень.

   

  Колегія Рахункової палати, розглянувши матеріали перевірки, зробила наступні висновки:

  1. Центральна виборча комісія на неналежному рівні здійснювала управління бюджетними коштами, які виділялися у 2004 році за бюджетними програмами "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" і "Проведення виборів Президента України", що призвело до нецільового використання бюджетних коштів у сумі 10,7 млн. грн., неефективного - 13,5 млн. грн., з порушенням чинного законодавства - 23,5 млн. грн., у тому числі з недотриманням вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" - 17,2 млн. гривень.

  Окремі порушення набули сталого характеру, що зумовлено формальним реагуванням з боку колишнього керівництва Центральної виборчої комісії на Висновки Колегії Рахункової палати та невжиттям вичерпних заходів щодо усунення причин порушень, виявлених перевірками Рахункової палати, які проводилися у 2001 та 2004 роках.

  2. Центральна виборча комісія, як головний розпорядник коштів, всупереч вимогам статті 35 Бюджетного кодексу України, не забезпечила обґрунтованого та достовірного планування видатків державного бюджету на забезпечення діяльності Комісії у 2004-2005 роках та проведення виборів Президента України. Це призвело до завищення бюджетних призначень на проведення виборів Президента України на 100,1 млн. грн., забезпечення діяльності Комісії - на 17,8 млн. гривень. В кінці 2004 року за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" повернуто до державного бюджету 1 млн. грн. та за бюджетною програмою "Проведення виборів Президента України" - 30,7 млн. гривень.

  Фінансове забезпечення діяльності Комісії здійснювалося Кабінетом Міністрів України без проведення аналізу обґрунтованості та доцільності витрат, за відсутності необхідних розрахунків, у повній відповідності із заявленою Комісією потребою, що зумовило завищення бюджетних призначень та неефективне використання бюджетних коштів.

  Обсяг видатків на оплату праці працівників Комісії завищено у 2004-2005 роках на 6,2 млн. гривень. При майже незмінній середньообліковій чисельності працівників ці видатки зросли у 6 разів - з 2,8 млн. грн. у 2003 році до 16,7 млн. грн. у 2005 році. Незаконно використано на оплату праці 1,5 млн. гривень.

  3. Нечітке визначення цілей Центральною виборчою комісією, як головним розпорядником коштів, та розмежування напрямів діяльності за бюджетними програмами "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" і "Проведення виборів Президента України" та неналежний контроль з боку Міністерства фінансів України за правильністю складання паспортів відповідних бюджетних програм зумовили довільне віднесення витрат за цими бюджетними програмами та призвели до нецільового використання бюджетних коштів.

  У рамках комплексу робіт з модернізації та розвитку ЄІАС "Вибори" за рахунок коштів на проведення виборів Президента України придбано комп'ютерної та офісної техніки на 1,8 млн. грн., яка фактично використовувалася для забезпечення потреб основної діяльності Секретаріату Комісії.

  4. Організація Центральною виборчою комісією фінансового забезпечення діяльності територіальних і дільничних виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів Президента України супроводжувалася рядом недоліків та порушень. Зокрема, затримкою затвердження середніх норм видатків та граничної чисельності залучених працівників для потреб цих комісій і завищенням видатків на потреби ТВК та ДВК, що зумовило недостатність коштів для фінансування наступних етапів виборчого процесу, встановлених Законом України "Про вибори Президента України". Це призвело до несвоєчасного затвердження кошторисів ТВК, завищення потреби в коштах державного бюджету на 35,1 млн. грн. та бюджетних правопорушень.

  В порушення вимог статті 51 Бюджетного кодексу України окремим ТВК бюджетні кошти були спрямовані до затвердження Комісією в установленому порядку кошторисів (ТВК № 93 - 0,9 млн. грн., ТВК № 195 - 0,8 млн. гривень). При проведенні повторного голосування 26 грудня 2004 року до затвердження Комісією кошторисів 16 ТВК одержали 2,9 млн. гривень.

  5. Порушення Центральною виборчою комісією вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та відсутність контролю за виконанням укладених договорів на виготовлення й доставку виборчих скриньок призвели до додаткових витрат державного бюджету в сумі 19,3 млн. гривень.

  6. Відсутність належного контролю з боку Центральної виборчої комісії за визначенням вартості одиниці ефірного часу в засобах масової інформації для проведення передвиборної агітації та невиконання вимог власного Положення щодо середньозваженого показника вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу в засобах масової інформації для проведення передвиборної агітації, затвердженого постановою ЦВК від 19.06.2004 № 120, спричинили завищення Національною телекомпанією України вартості однієї хвилини ефірного часу майже в чотири рази та перевитрати бюджетних коштів у сумі 6,3 млн. грн., які підлягають поверненню до Державного бюджету України.

  7. Використання Центральною виборчою комісією (реципієнтом) міжнародної технічної допомоги для підтримки виборчого процесу здійснювалося непрозоро та неефективно, з порушенням вимог Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153, що зумовило дублювання окремих заходів та неефективне використання коштів як міжнародної допомоги так і державного бюджету.

  8. В порушення вимог Законів України "Про Центральну виборчу комісію", "Про вибори Президента України" та Бюджетного кодексу України Центральною виборчою комісією не створена система внутрішнього контролю за правильним та цільовим використанням коштів державного бюджету, які виділяються на проведення виборів, що унеможливлює ефективне управління бюджетними коштами та попередження бюджетних правопорушень.

  Висновок Колегії Рахункової палати за результатами проведених контрольних заходів направлено Президенту України та Верховній Раді України. Центральній виборчій комісії для відповідного реагування і вжиття необхідних заходів з усунення недоліків та розгляду пропозицій Рахункової палати направлено Звіт про результати перевірки використання Центральною виборчою комісією коштів державного бюджету у 2004 році та першому кварталі 2005 року. Матеріали перевірки передано до Генеральної прокуратури України.

 • повернутись