30.11.2005

Висновок за результатами аналізу виконання Державного бюджету України за дев'ять місяців 2005 року

Київ 2005

Члени Колегії Рахункової палати України:

Симоненко В.К. -

Голова Рахункової палати

Першин В.Л. -

Перший заступник Голови Рахункової палати

Яременко О.С. -

заступник Голови Рахункової палати

Юхимчук А.П. -

Секретар Рахункової палати

Вітковська Л.В. -

директор департаменту з питань соціальної політики та державного управління

Головань М.М. -

директор департаменту з питань контролю, аналізу та експертизи державного бюджету

Заремба І.М. -

директор департаменту з питань виробничої інфраструктури, інноваційної діяльності та державної власності

Зіпір А.П. -

директор департаменту з питань промисловості та виробничої інфраструктури

Іваненко Ю.В. -

директор департаменту з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ

Невідомий В.І. -

директор департаменту з питань безпеки держави та правоохоронної діяльності

Пилипенко В.П. -

директор департаменту з питань фінансового та бюджетного законодавства

Самусь Г.Ю. -

директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах

Фліссак Я.А. -

директор департаменту з питань науки та гуманітарної сфери

Шулежко М.Я. -

директор департаменту з питань АПК, природних ресурсів та охорони навколишнього середовища

Висновок за результатами аналізу виконання Державного бюджету України за дев'ять місяців 2005 року / Підготовлено департаментом з питань контролю, аналізу та експертизи державного бюджету і затверджено постановою Колегії Рахункової палати від 22.11.2005 № 28-2/ - Київ: Рахункова палата України, 2005. - Випуск 23.

©Рахункова палата України.
Матеріал офіційний.
При використанні посилання на Рахункову палату обов'язкове.

Зміст

І. Оцінка основних показників економічної діяльності

ІІ. Виконання доходної частини державного бюджету

ІІІ. Виконання видаткової частини та кредитування державного бюджету

ІV. Фінансування державного бюджету і стан державного боргу

V. Міжбюджетні трансферти та виконання місцевих бюджетів

 

Рахунковою палатою, відповідно до статей 2, 6, 7, 22 і 30 Закону України "Про Рахункову палату" та на підставі звіту Державного казначейства про виконання державного бюджету, місцевих бюджетів та зведеного бюджету України станом на 1 жовтня 2005 року, здійснено аналіз виконання Державного бюджету України за дев'ять місяців поточного року. У ході аналізу використано звітні та інформаційно-аналітичні дані Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Державної податкової адміністрації, Державної митної служби, Державного комітету статистики, Фонду державного майна, Національного банку тощо.

Колегія Рахункової палати розглянула та затвердила наступний Висновок щодо виконання Державного бюджету України за дев'ять місяців 2005 року.


І. Оцінка основних показників економічної діяльності

 • У січні-вересні 2005 року відбулося уповільнення темпів зростання практично за всіма видами економічної діяльності. Приріст реального валового внутрішнього продукту становив 2,8 відс., що у 4,8 раза нижче минулорічного показника за цей період (13,5 відс.) та у 2,9 раза - прогнозованого на рік.

 • Державний бюджет України на 2005 рік затверджено, виходячи із зростання реального валового внутрішнього продукту на 8,2 відс., промислового виробництва - на 12 відс. при досягнутих у 2004 році відповідних показниках зростання на 12,1 відс. і 12,5 відсотка. Проте впродовж звітного періоду відбувалося істотне та значно більше, ніж прогнозувалося, уповільнення економічної діяльності: за січень приріст реального ВВП становив 6,5 відс., січень-березень - 5 відс., січень-червень - 4 відсотки.

  Аналогічні тенденції склалися у промисловості. За січень поточного року промислове виробництво зросло на 8,4 відс., січень-березень - на 7,1 відс., січень-червень - на 5 відсотків. За підсумками звітного періоду приріст випуску промислової продукції становив лише 3,2 відс., що у 4,5 раза нижче, ніж у січні-вересні минулого року (14,4 відс.) та у 3,8 раза - показника, прогнозованого на рік (діаграма 1).

  Діаграма 1. Індекси реального ВВП та промислового виробництва у 2004-2005 роках

  (наростаючим підсумком, у відс. до відповідного періоду попереднього року)

  • В обсязі реалізованої промислової продукції переважну частку, традиційно, займала сировинна (67,5 відс.), продукція інвестиційного призначення становила лише 12,9 відс., решту складали товари широкого і тривалого використання (19,6 відсотка).

   Позитивну динаміку промислової діяльності найбільшою мірою визначала харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів, її обсяги виробництва зросли на 14,5 відс. проти 12,2 відс. у січні-вересні 2004 року. Однак потреби внутрішнього споживчого ринку в харчовій продукції здебільшого задовольнялися зростаючим імпортом. Так, ввезення до країни готових харчових продуктів за звітний період збільшилося в 1,4 раза, тоді як у відповідному періоді 2004 року скоротилося майже на 10 відсотків.

  • Порівняно з січнем-вереснем попереднього року зростання ВВП відбулось також за рахунок збільшення валової доданої вартості у сільському господарстві та транспорті, хоча темпи її приросту значно знизилися (у сільському господарстві - з 24,7 відс. до 3,9 відс., на транспорті - з 10,2 відс. до 6,3 відсотка).

 • Невизначеність та прорахунки в економічній політиці призвели до гальмування динаміки виробництва. Уповільнення темпів зростання обсягів промислового виробництва, певною мірою, обумовлено погіршенням зовнішньої кон'юнктури, а також підвищенням цін на енергоресурси і тарифів на вантажні перевезення.

  • Зокрема, приріст експорту недорогоцінних металів та виробів з них скоротився з 50 відс. у січні-вересні 2004 року до 14,1 відс. у січні-вересні 2005 року; механічного обладнання, машин та механізмів, електрообладнання та їх частин - з 44,3 відс. до його скорочення на 11,5 відс., відповідно. Як наслідок, починаючи з лютого поточного року, поступово знижувався випуск металургійної продукції і в цілому за січень-вересень скоротився на 2,9 відс. (торік - зростання на 14,4 відсотка).

   Приріст обсягів продукції машинобудування склав 5,3 відс. проти 33,4 відс. за аналогічний період минулого року або менше в 6,3 раза. Скоротилися також темпи приросту випуску продукції хімічної та нафтохімічної промисловості, відповідно, з 15,6 відс. до 10 відс., легкої промисловості - з 13,5 відс. до 2,3 відс., а у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення обсяги продукції, порівняно з січнем-вереснем 2004 року, скоротилися на 9,7 відс. (торік - зростання на 5,4 відсотка).

  • Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2005 № 91-р у період з 1 квітня по 30 червня 2005 року тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом збільшилися в середньому на 50 відсотків. Відповідно до постанови Національної комісії регулювання електроенергетики від 29.04.2005 № 310 граничний рівень цін на природний газ, який поставляється для промислових споживачів НАК "Нафтогаз України", її ДК "Газ України", підприємствами з газопостачання та газифікації і ЗАТ "Київгазпостач", з 1 травня 2005 року підвищено на 5,1 відс. до 344 грн. за 1000 куб. м (на 01.01.2005 - 327,3 гривні). Крім цього, за постановою НКРЕ від 18.08.2005 № 683 прогнозована оптова ринкова ціна електричної енергії у вересні проти січня поточного року зросла в середньому на 19,8 відс. (з 139,8 грн. до 167,5 грн. за 1 МВт/год).

 • Вперше, починаючи з 1999 року, сальдо зовнішньої торгівлі товарами набуло від'ємного значення і становило 748,1 млн. дол. США. Коефіцієнт покриття імпорту експортом зменшився з 1,15 - минулого року до 0,97 (діаграма 2).

  Діаграма 2. Динаміка зовнішньої торгівлі товарами у 2004-2005 роках

  • Впродовж звітного періоду поступово посилювалася тенденція до випереджаючого зростання темпів імпорту над експортом. В цілому, за січень-вересень 2005 року товарний експорт зріс на 6,1 відс. і становив 25 млрд. 268,3 млн. дол. США, імпорт товарів - на 25,8 відс. і дорівнював 26 млрд. 16,4 млн. дол. США.

  • Уповільнення експортної діяльності відбувалося з початку 2005 року. Темп приросту експорту товарів, порівняно з січнем-вереснем минулого року (46 відс.), в цілому за звітний період скоротився у 7,5 раза. Суттєво скоротилися експортні поставки високотехнологічних товарів, насамперед, галузі машинобудування.

   На зовнішніх ринках вітчизняна продукція конкурувала за ціновими параметрами, внаслідок чого застосовувалися різного роду обмежувальні процедури. За даними Мінекономіки, відносно товарів вітчизняного виробництва проводяться 7 антидемпінгових та 5 спеціальних розслідувань у країнах ЄС, Мексиці, Індії, Російській Федерації, Республіці Білорусь та Республіці Казахстан.

  • Впродовж січня-вересня поточного року імпорт товарів стрімко зростав. Зростання імпорту, в основному, пов'язано з ввезенням сировинної продукції.

   Стимулюючий вплив на обсяги імпортування справила ревальвація національної валюти. Однак зазначене призводило до подальшого зниження конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, обумовило негативні структурні зміни в товарному експорті. Збільшенню імпорту сприяло також зниження ставок імпортного мита на деякі види фруктів, одягу, взуття та побутової техніки відповідно до Закону України від 15.03.2005 № 2470-ІV "Про внесення змін до Митного тарифу України".

 • Залучені у поточному році обсяги інвестиційних коштів не відповідали економічним потребам держави. Непослідовна економічна політика призвела до значного погіршення інвестиційного клімату та уповільнення темпів зростання інвестування в економіку. Це, передусім, пов'язано з прорахунками щодо проведення приватизаційної політики, скасування спеціального інвестиційного режиму для суб'єктів спеціальних (вільних) економічних зон та територій пріоритетного розвитку, нестабільністю податкового законодавства, суттєвою ревальвацією гривні.

 • У звітному періоді інвестиції в основний капітал становили 51,6 млрд. гривень. При цьому темпи їх зростання знизилися в 10,1 раза (з 34,5 відс. у січні-вересні 2004 року до 3,4 відс. у січні-вересні 2005 року).

   Частка коштів державного бюджету, як джерела їх фінансування, скоротилася з 12 відс. у січні-вересні 2004 року до 4,1 відс. у січні-вересні 2005 року і склала 2,1 млрд. гривень. Як і в минулі роки, основним джерелом інвестицій в основний капітал залишалися власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких у січні-вересні поточного року освоєно 31,7 млрд. грн. або 61,6 відсотка.

 • Скоротився приріст іноземного капіталу. При цьому надходження капіталу нівелювалося його вилученням за межі країни. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку України з 1994 року, на 1 жовтня 2005 року становив 9,5 млрд. дол. США або лише 202 долари США на одну особу проти 1000 доларів США, що, за світовими нормами, вважається чинником економічного розвитку.

   Приріст прямих іноземних інвестицій у січні-вересні поточного року дорівнював 932,2 млн. дол. США, що на 7,8 відс. менше відповідного показника за дев'ять місяців 2004 року (1004,6 млн. дол. США). Нерезидентами вилучено 249,5 млн. дол. США або 18,8 відс. обсягу інвестицій, вкладених у січні-вересні поточного року. Як і раніше, найбільш привабливими для інвестування були торговельно-посередницька діяльність та харчова промисловість (майже третина загального обсягу), тобто сектори, що гарантують отримання "швидких" прибутків.

 • Інфляційні процеси формувалися під впливом зростаючих доходів населення, обумовлених підвищенням розмірів мінімальної заробітної плати, пенсії та соціальних виплат.

 • Номінальні доходи населення за січень-вересень 2005 року зросли на 41 відс. проти 21,8 відс. за аналогічний період минулого року, реальні наявні доходи - на 22,3 відс. проти 14,5 відс. торік.

  • Відповідно до норм Закону України від 25.03.2005 № 2505-ІV "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" у поточному році розмір мінімальної заробітної плати підвищено на 40,1 відс. (з 01.01.2005 - 262 грн., з 01.04.2005 - 290 грн., з 01.07. 2005 - 310 грн., з 01.09.2005 - 332 грн.), мінімальної пенсії - у 3,6 раза (з 12.01.2005 - 332 грн.); допомоги при народженні дитини збільшено в 11,3 раза (з 01.04.2005 - 8497,6 грн.), допомоги для окремих малозабезпечених сімей - у 5 разів (з 01.04.2005 - 188 грн. на дітей віком до 6 років та 234 грн. на дітей від 6 до 18 років). Середньомісячна заробітна плата працівників за січень-вересень зросла на 35 відс., до 764,3 грн., а в реальному вимірі - на 18 відсотків.

  • Підвищення платоспроможності населення не відповідало розширенню товарної пропозиції. Як наслідок, суттєво зросли заощадження населення (у 3,1 раза). За січень-вересень поточного року їх приріст склав 20,8 млрд. грн. проти 6,8 млрд. грн. у січні-вересні 2004 року. Частка витрат на придбання товарів і послуг знизилася з 88,8 відс. одержаних доходів у січні-вересні 2004 року до 84,6 відс. у січні-вересні поточного року.

   Водночас сума заборгованості з виплати заробітної плати залишалася значною і на 01.10.2005 становила 1 млрд. 92,4 млн. грн. і скоротилася за звітний період лише на 19 млн. грн. або на 1,7 відсотка. У структурі загальної суми боргу на економічно активні підприємства припадала понад половина заборгованості - 50,5 відс. або 551,3 млн. гривень. Основна частина зазначеного боргу (326,5 млн. грн. або 59,2 відс.) утворилася впродовж січня-серпня поточного року.

 • Збільшення соціальних виплат призвело до зростання монетарних агрегатів більш значними темпами, ніж планувалося, що спонукало Національний банк України вжити ряд заходів у частині мінімізації інфляційних ризиків.

  • Монетарна база за січень-вересень поточного року зросла на 31,1 відс., грошова маса - на 36 відс., хоча Основними засадами грошово-кредитної політики на 2005 рік, схваленими рішенням Ради Національного банку України від 10.09.2004 № 17, на звітний період передбачалося зростання монетарної бази лише на 9-15 відс., а грошової маси - на 15-21 відсоток.

   З метою стримування інфляційних процесів Національний банк наприкінці квітня поточного року прийняв рішення щодо суттєвої ревальвації гривні, спрямоване на зв'язування грошової маси в обігу. Починаючи з 21.04.2005, валютний курс залишався незмінним і становив 5,05 грн. за долар США, тоді як у січні-березні поточного року середньомісячний офіційний курс долара США склав 5,29 гривні. У цілому за звітний період офіційний обмінний курс гривні до долара США номінально зміцнився на 4,8 відс., реально - на 11,1 відсотка.

   Водночас з метою забезпечення рівноваги на грошово-кредитному ринку Національний банк здійснював операції з рефінансування, обсяг яких за звітний період становив майже 7 млрд. гривень. Загальний обсяг операцій з мобілізації коштів за січень-вересень поточного року склав 14,8 млрд. гривень.

 • Цінові проблеми на споживчому ринку Уряд намагався подолати адміністративними методами. Проте застосовані регуляторні заходи не призвели до зниження цін. Інфляція досягла у вересні поточного року (до грудня 2004 року) 107,1 відс. і на 1,5 відс. пункта перевищила відповідний показник минулого року (105,6 відсотка). Індекс споживчих цін у вересні поточного року проти вересня минулого року (тобто, за останні 12 місяців) становив 113,9 відсотка (діаграма 3).

  Діаграма 3. Індекс споживчих цін у 2004-2005 роках

  (у відс. до грудня попереднього року)

  • На інфляційні процеси у поточному році, зокрема, впливали цінові коливання на ринках паливно-мастильних матеріалів. Внаслідок зростання цін на нафту на світових ринках та підвищення Російською Федерацією ставки вивізного мита на сиру нафту і сирі нафтопродукти з бітумінозних порід з 83 дол. за тонну станом на 01.02.2005 до 140 дол. за тонну на 01.08.2005, ціни на паливно-мастильні матеріали за січень-вересень 2005 року підвищилися на 32,9 відсотка. Зокрема, у серпні проти липня бензин подорожчав на 11,8 відс., що стало другим ціновим "стрибком" на зазначену продукцію у поточному році після квітня (на 10,4 відсотка).

   З метою врегулювання ситуації на нафтовому ринку і ринку нафтопродуктів прийнято ряд урядових рішень, які не мали позитивного впливу. На подолання кризових явищ прийнято Закон України від 17.05.2005 № 2565-ІV "Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації цін на ринку нафтопродуктів", згідно з яким скасовано ввізне мито на нафту та нафтопродукти.

  • Починаючи з квітня, щомісячне зростання споживчих цін дещо сповільнилося (з 1,6 відс. у березні, порівняно з лютим, до 0,4 відс. у вересні до серпня). Проте у цілому за січень-вересень 2005 року ціни на продовольчі товари зросли на 7,1 відс., послуги - на 11 відс. і перевищили відповідні минулорічні показники (6,5 та 4,5 відсотка).

 • За умов збільшення прибуткового фінансового результату суб'єктів підприємництва накопичувалися їх боргові зобов'язання, у тому числі за спожиту електроенергію.

  • У січні-серпні 2005 року прибутки рентабельних підприємств зросли проти відповідного періоду 2004 року на 20,5 відс. або на 8,2 млрд. грн. і становили 48,5 млрд. гривень. В основному, збільшення прибутку відбувалося за рахунок діяльності підприємств промисловості (51,4 відс. загального обсягу). Однак приріст їх прибутків майже на 70 відс. забезпечувався зростанням цін. За дев'ять місяців поточного року індекс цін виробників склав 109,3 відс., при цьому за окремими видами промисловості - від 115,2 до 129,4 відсотка. Водночас за умов збереження кількості збиткових підприємств на рівні минулого року (34,4 відс. до загальної кількості), їх збитки збільшилися на 4,5 відс. (на 0,4 млрд. грн.) до 9,7 млрд. грн., що завдасть втрат бюджету в наступні податкові періоди в сумі 2,4 млрд. гривень.

   Сальдований фінансовий підсумок від звичайної діяльності до оподаткування склав 38,8 млрд. грн. і перевищив минулорічний обсяг на 7,8 млрд. або на 25,2 відсотка.

  • Дебіторська заборгованість суб'єктів економічної діяльності за січень-вересень поточного року збільшилася на 24,8 млрд. грн. або на 7,9 відс., кредиторська - на 33,4 млрд. грн. або на 8,5 відс. і на 1 жовтня 2005 року становили 337,6 млрд. грн. та 428,6 млрд. грн., відповідно. Частка прострочених платежів залишалася значною: у загальній сумі дебіторській заборгованості - 22,1 відс., кредиторської - 22,7 відс. (станом на 01.10.2004 - 24,7 відс. і 22,9 відс., відповідно).

   Основна сума заборгованості припадала на промислові підприємства. Зокрема, з початку року їх кредиторська заборгованість зросла на 2,8 відс. і на 01.10.2005 становила 171,6 млрд. грн. або 40 відс. загального обсягу кредиторської заборгованості. Прострочена кредиторська заборгованість, відповідно, підвищилася на 3,4 відс. до 68,6 млрд. грн. і склала 70,5 відс. загальної суми простроченої заборгованості.

   Заборгованість за спожиті енергетичні ресурси станом на 01.10.2005 досягла 16,4 млрд. гривень. Переважну частку боргу (10,8 млрд. грн. або 65,9 відс.) склала заборгованість за спожиту електроенергію, яка з початку року збільшилася на 317 млн. грн. або на 3 відсотки. Заборгованість за використану теплову енергію та природний газ скоротилася, відповідно, на 2,7 та 10,1 відс. і становила 0,9 та 4,7 млрд. гривень.


  ІІ. Виконання доходної частини державного бюджету

 • За січень-вересень 2005 року до Державного бюджету України, в цілому, надійшло 74 млрд. 980,3 млн. грн. доходів або 70,3 відс. затвердженого на рік обсягу (106 млрд. 708,4 млн. гривень). Доходи загального фонду на звітний період заплановані в сумі 57 млрд. 85,4 млн. грн. або 70,4 відс. річного плану, фактично надійшло 60 млрд. 590,8 млн. грн. або 74,7 відс. затвердженого річного обсягу. План доходів загального фонду за січень-вересень перевиконано на 3 млрд. 505,4 млн. грн. або на 6,1 відсотка.

  Доходи спеціального фонду, за винятком власних надходжень бюджетних установ, які не плануються, встановлені на січень-вересень поточного року у сумі 12 млрд. 692,3 млн. грн., фактично надійшло 8 млрд. 410,3 млн. грн., що на 4 млрд. 282 млн. грн. або на 33,7 відс. менше планового обсягу. Крім того, власні надходження бюджетних установ становили у звітному періоді 5 млрд. 979,3 млн. гривень. В цілому, до спеціального фонду надійшло у січні-вересні поточного року 14 млрд. 389,6 млн. грн. або 56,2 відс. затвердженого плану на рік (25 млрд. 597,1 млн. гривень).

  Виконання державного бюджету за січень-вересень поточного року в розрізі категорій та джерел доходів характеризують дані, наведені в таблиці 1.

  Виконання державного бюджету за доходами

  № з/п

  Показники доходів

  Затверджено на 2005 рік

  Виконано за січень-вересень 2005 року

  всього

  у т.ч. загальний фонд

  всього

  у т.ч. загальний фонд

  сума

  відс. до річного обсягу

  план

  виконано

  відс. виконання

  плану

  річного обсягу

   

  ВСЬОГО ДОХОДІВ

  106 708

  81 111

  74 980

  70,3

  57 085

  60 591

  106,1

  74,7

   

  у тому числі:

   

   

   

   

   

   

   

   

  І.

  Податкові надходження

  73 181

  64 247

  52 702

  72

  45 140

  50 043

  110,9

  77,9

  1.1

  податок на прибуток підприємств

  20 326

  18 846

  15 412

  75,8

  13 038

  15 412

  118,2

  81,8

  1.2

  податок на додану вартість

  33 703

  30 100

  24 664

  73,2

  21 512

  24 664

  114,7

  81,9

  1.3

  акцизний збір з вироблених в Україні товарів

  7 484

  5 380

  5 359

  71,6

  3 825

  3 900

  102

  72,5

  1.4

  акцизний збір з ввезених на територію України товарів

  912

  346

  438

  48

  236

  188

  79,5

  54,2

  1.5

  ввізне мито

  6 370

  5 790

  4 434

  69,6

  3 836

  3 895

  101,5

  67,3

  1.6

  вивізне мито

  1 262

  1 262

  440

  34,8

  861

  440

  51,1

  34,8

  ІІ.

  Неподаткові надходження

  31 105

  15 182

  20 388

  65,5

  10 694

  9 283

  86,8

  61,1

  2.1

  частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету

  5 883

  5 599

  1 761

  29,9

  3 671

  1 573

  42,9

  28,1

  2.2

  надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України

  1 209

  1 209

  913

  75,5

  1 044

  913

  87,4

  75,5

  2.3

  дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств

  533

  533

  1 724

  323,3

  533

  1 724

  323,3

  323,3

  2.4

  рентна плата за нафту, що видобувається в Україні

  1 187

  1 187

  788

  66,4

  801

  788

  98,3

  66,4

  2.5

  рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні

  558

  558

  443

  79,3

  419

  443

  105,7

  79,3

  2.6

  рентна плата за транзитне транспортування природного газу

  2 762

  2 632

  1 540

  55,7

  1 808

  1 540

  85,2

  58,5

  2.7

  митні збори

  888

  888

  655

  73,8

  627

  655

  104,5

  73,8

  2.8

  власні надходження бюджетних установ

  6 820

  -

  5 979

  87,7

  -

  -

  -

  -

  ІІІ.

  Доходи від операцій з капіталом

  719

  208

  537

  74,6

  149

  163

  109

  78,4

  3.1

  надходження від реалізації державних запасів товарів

  612

  100

  439

  71,7

  65

  65

  100,0

  65

  IV.

  Офіційні трансферти

  1 484

  1 475

  1 147

  77,3

  1 102

  1 102

  100,0

  74,7

  4.1

  надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту у миротворчих операціях

  161

  152

  137

  85

  122

  137

  112,5

  90,0

  4.2

  кошти, що надходять з інших бюджетів

  1 323

  1 323

  1010

  76,4

  980

  965

  98,4

  72,9

  V.

  Цільові фонди

  219

  -

  205

  93,8

  -

  -

  -

  -

  5.1

  платежі до Фонду соціального захисту інвалідів

  120

  -

  114

  94,7

  -

  -

  -

  -

  5.2

  збір за забруднення навколишнього природного середовища

  99

  -

  91

  92,7

  -

  -

  -

  -

 • В цілому доходна частина державного бюджету, у порівнянні з січнем-вереснем минулого року, збільшилась на 26 млрд. 329 млн. грн. або на 54,1 відс., у тому числі загального фонду - на 25 млрд. 309,4 млн. грн. або на 71,7 відсотка. Доходи спеціального фонду збільшились на 1 млрд. 19,6 млн. грн. або на 7,6 відсотка.

 • Найбільший приріст доходів державного бюджету забезпечено за рахунок податкових надходжень, які у звітному періоді зросли на 22 млрд. 159,9 млн. грн. або 72,6 відс., що зумовлено, в першу чергу, розширенням бази оподаткування.

  • Зокрема, зростання обсягу прибутку, одержаного суб'єктами підприємництва, дозволило збільшити номінальні надходження податку на прибуток підприємств у січні-вересні поточного року, порівняно з відповідним періодом 2004 року, на 2,1 млрд. грн. або 21,2 відсотка. Водночас скасування пільг за цим податком, які надавалися за галузевою ознакою та суб'єктам господарювання СЕЗ і ТПР, сприяло додатковому надходженню до державного бюджету понад 0,4 млрд. гривень. Приріст надходжень податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) на 3,2 млрд. грн. або 25,6 відс. досягнуто за рахунок приросту валової доданої вартості та скасування пільг - на 0,6 млрд. гривень.

   У 2004 році погашено прострочену бюджетну заборгованість з відшкодування податку на додану вартість шляхом оформлення облігаціями внутрішньої державної позики на суму 1 млрд. 926 млн. гривень. У звітності Держказначейства про виконання державного бюджету ця операція відображалась з від'ємним значенням, що призвело до зменшення доходної частини державного бюджету минулого року на зазначену суму. Таким чином, номінальні доходи державного бюджету у 2005 році, порівняно з минулим роком, збільшилися на відповідну суму.

  • Зростання оподатковуваного імпорту товарів та удосконалення процедури адміністрування дозволило збільшити надходження податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів (робіт і послуг) у січні-вересні поточного року, порівняно з відповідним періодом 2004 року, на 7,9 млрд. гривень.

  • Надходження ввізного мита зросли на 1,7 млрд. грн. або на 64,3 відс. завдяки збільшенню імпорту товарів у січні-серпні 2005 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 26,4 відсотка.

  • Підвищення ставки вивізного (експортного) мита, за якою суб'єкти господарювання, що здійснюють експорт газу, сплачують його до державного бюджету, з 10 до 25 доларів США за 1 000 куб. метрів або 1 тонну (для скрапленого газу), розрахунково, дозволило отримати до державного бюджету майже 84 млн. гривень.

  • Зростання виробництва деякої підакцизної продукції сприяло додатковому надходженню акцизного збору з вироблених в Україні товарів майже на 0,9 млрд. грн., у тому числі, лікеро-горілчаних товарів та пива - понад 0,3 млрд. грн., тютюнових виробів - майже на 0,6 млрд. гривень. Водночас за рахунок підвищення розміру ставки акцизного збору на тютюнові вироби у процентах до обороту з реалізації товару (продукції) з 5 відс., що діяла у 2004 році, до 7 відс. з 01.01.2005, а, починаючи з 1 травня - до 8 відс. до державного бюджету надійшло 132,8 млн. гривень.

 • Зростання надходжень рентної плати обумовлено підвищенням розмірів ставок, що, за експертною оцінкою Рахункової палати, дозволило залучити до державного бюджету майже 0,6 млрд. грн., але призвело до збільшення фіскального навантаження на підприємства паливно-енергетичного сектора.

  • Зокрема, відповідно до статті 3 закону про державний бюджет на 2005 рік ставку рентної плати за нафту, що видобувається в Україні, з початку поточного року встановлено в розмірі 300 грн. за одну тонну (у 2004 році вона складала 160 гривень). Проте згідно з Законом України від 07.07.2005 № 2771-ІV "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законів України", починаючи з 1 серпня 2005 року, ставку рентної плати на нафту, що видобувається в Україні, збільшено до 550 гривень. За експертною оцінкою Рахункової палати, надходження до державного бюджету у звітному періоді зросли на суму понад 400 млн. гривень.

  • Розмір рентної плати за 1 тонну видобутого газового конденсату з 1 квітня поточного року підвищено з 104,04 до 300 грн., а починаючи з 1 серпня - до 550 гривень. Для газового конденсату, видобутого з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 метрів, рентну плату встановлено в сумі 250 грн. за одну тонну. В результаті, у квітні-вересні поточного року до державного бюджету додатково надійшло понад 100 млн. гривень.

  • Згідно зі статтею 5 закону про державний бюджет на 2005 рік розмір ставки рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами з початку поточного року підвищено з 0,685 долара США до 0,89 долара США за одну тонну нафти, що транспортується. За оцінкою Рахункової палати, додаткові надходження рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами за рахунок збільшення розміру ставки у січні-вересні 2005 року становили понад 38 млн. гривень.

  • Ставка рентної плати за транзитне транспортування аміаку впродовж січня-вересня 2005 року підвищувалася двічі. У 2004 році вона дорівнювала сумі, еквівалентній 0,3 долара США, з 1 січня поточного року - 0,39 долара США, а, починаючи з 1 квітня, її підвищено до розміру, еквівалентного 1 долару США за одну тонну на кожні 100 кілометрів відстані. Підвищення рентної плати за транзит аміаку, за експертною оцінкою Рахункової палати, дозволило збільшити надходження до державного бюджету у звітному періоді на суму понад 20 млн. гривень.

 • Порівняно з січнем-вереснем 2004 року, фактичні надходження від державних корпоративних прав у звітному періоді зросли майже на 1,5 млрд. грн. за рахунок погашення заборгованості минулих років та незапланованої сплати окремими підприємствами дивідендів до державного бюджету.

  • Відповідно до пункту 18 статті 2 закону про державний бюджет на 2005 рік НАК "Нафтогаз України" погашена заборгованість за дивідендами, нарахованими на державну частку акцій за період діяльності Компанії у 2000-2002 роках, у сумі 102 млн. гривень.

  • Згідно з вимогами статті 11 закону про державний бюджет на 2005 рік погашена заборгованість відкритих акціонерних товариств зі сплати дивідендів, нарахованих на державну частку акцій за результатами фінансово-господарської діяльності у 1999-2003 роках, у загальній сумі 87 млн. грн., у тому числі, ВАТ "Одеський припортовий завод" - 80 млн. грн.; ВАТ "Турбоатом" - 4,6 млн. грн.; ВАТ "Кримський содовий завод" - 2 млн. гривень.

  • ВАТ "Укртелеком" сплачено до державного бюджету 706 млн. грн. дивідендів на державну частку акцій за період діяльності Компанії у 2004 році, що на 595,2 млн. грн. перевищило планові обсяги, враховані у доходах державного бюджету на 2005 рік.

  • На виконання Протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ "Криворізький гірничо-металургійний комбінат "Криворіжсталь" від 30.06.2005 за результатами фінансової діяльності в 2004 році до державного бюджету товариством сплачено 667,5 млн. грн. дивідендів на державну частку акцій (94,76 відс.), які у доходах державного бюджету на 2005 рік не планувались.

 • У січні-вересні 2005 року за окремими платежами до державного бюджету не надійшло 8 млрд. 629,8 млн. грн., у тому числі, до загального фонду - 3 млрд. 974,5 млн. грн., спеціального фонду - 4 млрд. 655,3 млн. гривень.

  • Зокрема, не забезпечено надходження до загального фонду запланованих на січень-вересень 2005 року окремих податків і зборів, адміністрування яких здійснюють податкові органи, в сумі 2 млрд. 947,4 млн. грн., у тому числі, частини прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету - 2 млрд. 97,5 млн. грн., рентної плати за транзитне транспортування природного газу - 267,9 млн. грн., збору за спеціальне використання водних ресурсів та користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту - 93,4 млн. грн., рентної плати за газовий конденсат, що видобувається в Україні, - 75,4 млн. грн. тощо.

  • У той же час, за даними Державної податкової адміністрації, надміру сплачені податки, збори (обов'язкові платежі) на 1 жовтня 2005 року становили 4 млрд. 755,1 млн. гривень. Оскільки надміру сплачені платежі на підставі письмового звернення відповідного платника податків підлягають поверненню із бюджету, їх накопичення створює певні ризики щодо виконання доходів державного бюджету наступних періодів.

  • За платежами, справляння яких здійснює Державна митна служба, до загального фонду державного бюджету не надійшло 549,3 млн. грн., зокрема, 420,9 млн. грн. мита на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності, та 48,3 млн. грн. акцизного збору із ввезених на територію України товарів.

  • Національний банк України не перерахував до загального фонду державного бюджету заплановані надходження від перевищення валових доходів над видатками в сумі 131,5 млн. гривень.

  • Міноборони та НАК "Нафтогаз України" не забезпечено надходження до спеціального фонду коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших, утворених згідно з законодавством військових формувань, у сумі 186,5 млн. гривень.

  • Державним комітетом з державного матеріального резерву не забезпечено надходження до спеціального фонду державного бюджету 91,9 млн. грн. від реалізації цінностей мобілізаційного резерву.

  • Низький рівень виконання доходної частини спеціального фонду державного бюджету зумовлено незадовільним станом проведення у поточному році розрахунків з погашення зобов'язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями громадян в установах Ощадного банку.

   Відповідно до статті 39 закону про державний бюджет на 2005 рік у поточному році розрахунки з погашення зобов'язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цінних паперів колишнього СРСР здійснюються в рахунок податкового боргу минулих років житлово-комунальних підприємств, НАК "Нафтогаз України" і підприємств паливно-енергетичного комплексу з податку на прибуток підприємств (крім підприємств комунальної власності), податку на додану вартість, збору за спеціальне водокористування та з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, а також частини виручки від реалізації природного газу у 2000 році, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територію України.

   Порядок проведення зазначених розрахунків Урядом затверджено лише наприкінці липня 2005 року постановою від 29.07.2005 № 664. Впродовж серпня-вересня поточного року проведено розрахунків лише на 3,6 млн. грн., що спричинило недовиконання плану доходів спеціального фонду, в цілому, у сумі 3 млрд. 484,7 млн. грн., у тому числі, за податком на додану вартість - 2 млрд. 337,1 млн. грн., податком на прибуток підприємств - 925,3 млн. гривень.

 • За січень-вересень поточного року надійшло до державного бюджету податку на додану вартість у сумі 24 млрд.664 млн. грн. або 114,7 відс. плану на звітну дату та 81,9 відс. затвердженого річного обсягу. Невідшкодовані суми цього податку зросли впродовж звітного періоду майже в 1,4 раза і на 01.10.2005 становили близько 5 млрд. грн., у тому числі із простроченим терміном відшкодування - понад 2 млрд. грн. або 41 відсоток .

  • Надходження до загального фонду державного бюджету податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів, адміністрування якого здійснює Державна податкова адміністрація, у січні-вересні поточного року становили 16 млрд. 934,5 млн. грн. або 73,3 відс. річного та 100,3 відс. планового обсягу на звітний період. У порівнянні з минулим роком вони збільшилися на 4 млрд. 925,4 млн. грн. або на 41 відсоток.

  • Державна митна служба забезпечила надходження до загального фонду податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів у сумі 16 млрд. 319,2 млн. грн., що склало 81 відс. річного та 112,6 відс. планового обсягу за цими показниками. У порівнянні з минулим роком вони збільшилися на 7 млрд. 900,9 млн. грн. або на 93,9 відсотка.

  • За звітними даними Державного казначейства станом на 1 жовтня 2005 року платникам податку на додану вартість відшкодовано 8 млрд. 589,7 млн. грн., що на 1 млрд. 284,5 млн. грн. або на 13 відс. менше запланованого обсягу та на 657,9 млн. грн. або на 8,3 відс. більше, ніж в аналогічному періоді 2004 року. На розрахункові рахунки платників податку на додану вартість відшкодовано 7 млрд. 470 млн. грн., в рахунок сплати інших платежів до державного бюджету - 1 млрд. 119,7 млн. гривень.

  • Крім того, відповідно до норм Закону України від 03.04.97 № 168/97-ВР "Про податок на додану вартість", в рахунок зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість наступних податкових періодів його платникам податковими органами відшкодовано 6 млрд. 673,1 млн. гривень.

  • На 01.01.2005 бюджетна заборгованість з відшкодування платникам податку на додану вартість становила 3 млрд. 542,7 млн. грн., а прострочена заборгованість була, практично, ліквідована. Впродовж січня-вересня поточного року обсяг невідшкодованих сум зріс на 1 млрд. 402,6 млн. грн. або на 39,6 відс. і на 1 жовтня 2005 року становив 4 млрд. 945,3 млн. грн., у тому числі, прострочених - 2 млрд. 23,2 млн. гривень.

 • Через незадовільну платіжну дисципліну суб'єктів господарювання податкова заборгованість продовжувала нарощуватися. Борг за податковими зобов'язаннями впродовж січня-вересня поточного року, у порівнянні з початком року, зріс на 6,4 відс. і на 1 жовтня 2005 року становив 9 млрд. 369,7 млн. грн. (діаграма 4).

  Діаграма 4. Динаміка податкової заборгованості у 2004-2005 роках

 • Податковий борг (без урахування пені, штрафних санкцій та сум податкового боргу платників податків, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство або прийнято рішення суду про призупинення стягнення за податками, зборами та обов'язковими платежами) перед бюджетами і державними цільовими фондами, на 1 січня 2005 року становив 8 млрд. 803,8 млн. грн., у тому числі, перед державним бюджетом - 8 млрд. 245 млн. гривень. Заборгованість перед державним бюджетом зросла на 488,2 млн. грн. (на 5,9 відс.) і становила 8 млрд. 733,2 млн. гривень.

  • В розрізі податків і зборів (обов'язкових платежів) 46,9 відс. загального обсягу боргу за податковими зобов'язаннями припадало на податок на додану вартість, обсяги якого з початку року збільшилися на 5,7 відс. або на 236,1 млн. грн. і становили на звітну дату 4 млрд. 395,1 млн. гривень. Борг з податку на прибуток підприємств склав 2 млрд. 384,3 млн. грн. або 25,4 відс. загального обсягу і зменшився на 1 відс. або на 24,7 млн. грн. порівняно з початком року. Заборгованість з рентної плати за транзитне транспортування природного газу становила 1 млрд. 550,7 млн. грн. або 16,6 відс. загальної суми і збільшилася з початку року на 19,8 відс. або на 256,1 млн. гривень.

  • У територіальному розрізі найбільшими боржниками за податковими зобов'язаннями є платники податків м. Києва (4 млрд. 958,6 млн. грн. або 52,9 відс. обсягу загального боргу) та Луганської області (1 млрд. 276 млн. грн. або 13,6 відсотка).

 • З урахуванням штрафних санкцій та пені, а також боргу за податковими зобов'язаннями платників податків, щодо яких порушено справу про банкрутство, загальна сума податкової заборгованості на 1 жовтня 2005 року становила 16 млрд. 507,8 млн. гривень.

   Податковий борг за штрафними санкціями та пені в цілому на 01.10.2005 становив 1 млрд. 313,3 млн. гривень. Податкова заборгованість 60 суб'єктів господарювання з урахуванням штрафних санкцій та пені, які заборгували перед бюджетом понад 10 млн. грн., на 01.10.2005 складала 7 млрд. 728,7 млн. грн. або 72,3 відс. її загального обсягу. При цьому заборгованість НАК "Нафтогаз України" становила 4 млрд. 978,1 млн. грн. або 46,6 відс. загального боргу.

   Водночас борг за податковими зобов'язаннями платників податків, щодо яких порушено справу про банкрутство (з урахуванням позовів минулих років), станом на 1 жовтня 2005 року складав 5 млрд. 824,8 млн. гривень.

 • У січні-вересні поточного року розстрочено та відстрочено податкових зобов'язань перед державним бюджетом на 2 млрд. 118,9 млн. грн., що призвело до відповідного зменшення обсягу податкового боргу.

   При цьому, в порушення вимог частини 1 статті 50 Бюджетного кодексу України, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.07.2005 № 274-р "Деякі заходи щодо стабілізації ринку продовольства" Державній податковій адміністрації доручено, в межах поточного року, надати НАК "Нафтогаз України" відстрочення у сплаті сум зобов'язань з податків, зборів (обов'язкових платежів) до державного бюджету на суму договорів, пов'язаних із здійсненням заходів щодо стабілізації ринку продовольства. Натомість зазначене право щодо прийняття рішення про надання відстрочок має, за поданнями органів стягнення, виключно Міністерство фінансів.

   Водночас підлягає врегулюванню з положеннями Бюджетного кодексу України і норма статті 14 Закону України від 21.12.2000 № 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", відповідно до якої рішення про розстрочення або відстрочення податкових зобов'язань у межах одного бюджетного року приймається керівником податкового органу без узгодження з Міністерством фінансів.

 • Впродовж січня-вересня поточного року органами податкової служби списано 6 млрд. 218,2 млн. грн. податкового боргу, що на 2 млрд. 141,1 млн. грн. або в 1,5 раза перевищило обсяги списання, в цілому, за весь 2004 рік (діаграма 5).

  Діаграма 5. Обсяги списання податкового боргу у 2004-2005 роках

  За основними платежами найбільші обсяги податкового боргу списано за податком на додану вартість - 1 млрд. 617,1 млн. грн., на який припадає 26 відс. загальної суми списання, адміністративним штрафам та іншим санкціям - 1 млрд. 499,9 млн. грн. або 24,1 відс. та податком на прибуток підприємств - 591,3 млн. грн. або 9,5 відсотка. У територіальному розрізі найбільший обсяг списаного податкового боргу припадає на платників податків Дніпропетровської області (3 млрд. 842,9 млн. грн. або 61,8 відс.), Львівської (890,6 млн. грн. або 14,3 відс.) та м. Києва (549,1 млн. грн. або 8,8 відс. загальної суми списаного податкового боргу).


  ІІІ. Виконання видаткової частини та кредитування державного бюджету

 • Видатки державного бюджету за дев'ять місяців 2005 року, в цілому, проведені на суму 71 млрд. 648,5 млн. грн. або 62,5 відс. затвердженого обсягу на рік (114 млрд. 564,2 млн. гривень). Видатки загального фонду при плані на січень-вересень поточного року у сумі 63 млрд. 142,6 млн. грн. проведено у сумі 59 млрд. 698,7 млн. грн. або 94,5 відс. до плану та 67,2 відс. до річних призначень (88 млрд. 834,7 млн. гривень). Таким чином, планові призначення за видатками загального фонду не виконані на 3 млрд. 444 млн. грн. або 5,5 відсотка. За рахунок спеціального фонду державного бюджету за дев'ять місяців поточного року проведено видатки у сумі 11 млрд. 949,9 млн. грн. або 46,4 відс. до річних призначень (25 млрд. 729,4 млн. гривень).

  Проведення видатків державного бюджету за основними напрямами характеризують дані, наведені в таблиці 2.

  Виконання державного бюджету за видатками

  № з/п

  Показники

  Затверджено на 2005 рік

  Виконано за січень-вересень 2005 року

  всього

  у т.ч. загальний фонд

  всього

  у т. ч. загальний фонд

  сума

  у відс. до річного обсягу

  план

  виконано

  відс. виконання:

  плану

  річного обсягу

   

  ВСЬОГО ВИДАТКІВ

  114 564

  88 835

  71 648

  62,5

  63 143

  59 699

  94,5

  67,2

   

  з них:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.

  Загальнодержавні функції

  13 452

  12 938

  7 159

  53,2

  7 963

  6 774

  85,1

  52,4

  2.

  Оборона

  6 131

  5 150

  3 778

  61,6

  3 516

  3 216

  91,5

  62,5

  3.

  Громадський порядок, безпека та судова влада

  9 844

  8 378

  6 668

  67,7

  5 862

  5 440

  92,8

  64,9

  4.

  Економічна діяльність

  14 376

  7 399

  8 473

  58,9

  5 221

  4 509

  86,4

  60,9

  5.

  Охорона навколишнього природного середовища

  1 014

  528

  561

  55,3

  375

  320

  85,3

  60,5

  6.

  Житлово-комунальне господарство

  88

  88

  23

  25,6

  60

  22

  37,3

  25,4

  7.

  Охорона здоров'я

  3 269

  2 750

  2000

  61,2

  1 745

  1 507

  86,3

  54,8

  8.

  Духовний і фізичний розвиток

  1 311

  1 218

  706

  53,9

  829

  646

  77,9

  53

  9.

  Освіта

  9 988

  6 375

  6 460

  64,7

  4 561

  4 170

  91,4

  65,4

  10.

  Соціальний захист та соціальне забезпечення

  28 445

  23 832

  21 696

  76,3

  19 566

  19 032

  97,3

  79,9

  11.

  Кошти, що передаються до бюджетів інших рівнів

  26 646

  20 179

  14 124

  53

  13 445

  14 063

  104,6

  69,7

  У звітному періоді, порівняно з аналогічним періодом 2004 року, номінальні видатки загального фонду державного бюджету зросли на 20 млрд. 21,5 млн. грн. або в 1,5 раза, з них видатки, передбачені на соціальний захист та соціальне забезпечення - на 13 млрд. 976,6 млн. грн. або в 3,8 раза, освіту - на 1 млрд. 404,3 млн. грн. або в 1,5 раза, громадський порядок, безпеку та судову владу - на 1 млрд. 263 млн. грн. або в 1,3 раза, загальнодержавні функції - на 915,3 млн. грн. або в 1,2 раза. Водночас видатки на охорону здоров'я за січень-вересень поточного року зменшилися, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на 110,3 млн. грн. або на 6,8 відс., охорону навколишнього природного середовища - на 118,6 млн. грн. або 27,1 відс., економічну діяльність - на 32 млн. грн. або 1 відсоток.

 • Впродовж дев'яти місяців поточного року Урядом, Міністерством фінансів, Державним казначейством, головними розпорядниками при виділенні коштів та здійсненні видатків допускалися порушення, які негативно вплинули на виконання видаткової частини державного бюджету та погіршили платіжну дисципліну.

  Проголошені в постанові Кабінету Міністрів України від 10.08.2005 № 733 "Про підсумки соціально-економічного розвитку України у першому півріччі та завдання на друге півріччя 2005 року" наміри щодо реалізації завдань з питань своєчасного отримання заробітної плати, зниження рівня соціальної напруги, забезпечення бюджетного фінансування пільг з перевезення пасажирів, створення нових робочих місць, залучення інвестицій в авіабудівну галузь, збільшення обсягів будівництва та вирішення питань надання державної підтримки сільському населенню у добудові, спорудженні, придбанні житла і газифікації садиб виконані лише частково.

 • На відміну від останніх років, Державне казначейство у поточному році виділяло кошти за деякими напрямами в обсягах, менших планових призначень, в результаті чого окремі головні розпорядники недоотримали 111,9 млн. грн. для проведення запланованих видатків (без урахування загальнодержавних видатків, закріплених за Міністерством фінансів та видатків з обслуговування боргу).

   Так, Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту на виконання передбачених бюджетних програм виділено на 34,2 млн. грн. менше плану дев'яти місяців, Міністерству палива та енергетики - на 30 млн. грн., Міністерству закордонних справ - на 21,6 млн. грн., Міністерству праці та соціальної політики - на 6,7 млн. грн., Міністерству промислової політики - на 6,2 млн. грн., Міністерству аграрної політики - на 3,3 млн. гривень.

 • Головні розпорядники бюджетних коштів не забезпечили повне розподілення отриманих асигнувань, і, як результат, на 01. 10. 2005 із виділених Державним казначейством 46 млрд. 836,1 млн. грн. направлено на проведення видатків 46 млрд. 19,9 млн. грн. або на 816,2 млн. грн. менше.

   Міністерством оборони не розподілено 239,3 млн. грн. або 3,5 відс. виділених Держказначейством коштів, у тому числі на пенсійне забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України - 90,9 млн. грн.; Міністерством охорони здоров'я - 110 млн. грн. або 8,8 відс., Міністерством аграрної політики - 75,5 млн. грн. або 2,8 відс., Міністерством освіти і науки - майже 62 млн. грн. або 1,8 відс., Міністерством культури і туризму - 43,2 млн. грн. або 12 відсотків.

 • За дев'ять місяців 2005 року в запланованих обсягах здійснено видатки за окремими бюджетними програмами на загальну суму 21 млрд. 692,1 млн. грн., що становить лише 34,4 відс. планових призначень. За рядом бюджетних програм видатки проведені в обсягах, менших проти плану (без урахування видатків з обслуговування боргу, проведення виборів та резервного фонду державного бюджету) на загальну суму 3 млрд. 519,8 млн. грн., у тому числі, взагалі не розпочато проведення видатків на загальну суму 323,7 млн. гривень.

  • Зокрема, в найбільших обсягах не здійснені видатки Міністерством оборони - 324,6 млн. грн. або 9,2 відс. плану на звітний період, з них на забезпечення участі у міжнародних миротворчих операціях - 63 млн. грн. або 27,2 відс. (план 231,1 млн. грн.), реформування та розвиток Збройних Сил України - 48,8 млн. грн. або 21,5 відс. (227 млн. грн.), будівництво житла для військовослужбовців Збройних Сил України - 38 млн. грн. або 22,8 відс. (166,4 млн. гривень).

  • Міністерством палива та енергетики не проведено видатки на 307,8 млн. грн. або 17,5 відс., з них на державну підтримку будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту і торфу та шахтобудівельних підприємств - 135,9 млн. грн. або 41,9 відс. (план 324,5 млн. грн.), реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості - 62,6 млн. грн. або 17,3 відс. (360,8 млн. гривень).

  • Міністерством освіти і науки не проведено видатки на 270,3 млн. грн. або 7,7 відс., з них на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах - 74 млн. грн. або 7 відс. (план 1 млрд. 51 млн. грн.), підготовку кадрів вищими навчальними закладами І, ІІ, ІІІ і ІV рівнів акредитації - 75,9 млн. грн. або 4,3 відс. (1 млрд. 763,4 млн. грн.) та жодної гривні не спрямовано на реалізацію положень Закону України від 09.09.2004 № 1994-IV "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" - 49,2 млн. гривень.

  • Міністерством охорони здоров'я не проведені видатки на 195,6 млн. грн. або 15,4 відс., з них на державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезинфекційні заходи - 23,4 млн. грн. або 7,6 відс. (план 305,8 млн. грн.), програми і централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом - 22 млн. грн. або 14,7 відс. (149,2 млн. грн.), а за трьома бюджетними програмами на загальну суму 20,3 млн. грн. кошти не виділялися зовсім.

  • Міністерством аграрної політики проведено, в цілому, видатки у сумі 2 млрд. 413,5 млн. грн. із запланованих 2 млрд. 678,3 млн. грн. або 90,1 відсотка. При цьому кошти на селекцію в рослинництві використані в сумі - 33,8 млн. грн., що становить 46,8 відс. затверджених обсягів, на селекцію в тваринництві та птахівництві - 60,9 млн. грн. або 68,4 відс., докорінне поліпшення земель - 4,7 млн. грн. або 46,8 відс., фінансову підтримку фермерських господарств - 10,8 млн. грн. або 52,5 відсотка. Взагалі не спрямовувалися кошти на фінансову підтримку підприємств молочної переробки (план - 3,3 млн. грн.), створення резервного запасу сортового та гібридного насіння (план - 3 млн. гривень).

  • Державною судовою адміністрацією не спрямовано на виконання планових видатків 81,2 млн. грн. або 13,6 відс. плану на січень-вересень при стовідсотковому виділенні асигнувань, із них на здійснення правосуддя місцевими судами - 43,1 млн. грн. або 14,4 відс., апеляційними судами - 23 млн. грн. або 16,2 відс., відповідно.

  • Міністерством юстиції не використано 54,1 млн. грн. або 20,2 відс. планових призначень, з них на керівництво та управління у сфері юстиції - 35,4 млн. грн. або 15,2 відс., забезпечення захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах - 10,8 млн. грн. або 60,3 відс., керівництво та управління у сфері адаптації законодавства - 3,3 млн. грн. або 15,2 відсотка.

 • У звітному періоді не в повному обсязі проведено видатки в частині захищених статей державного бюджету.

   На оплату праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями в державному бюджеті заплановано на рік 18 млрд. 500,9 млн. грн., з яких за дев'ять місяців поточного року використано 12 млрд. 387,2 млн. грн. або 95 відс. виділених асигнувань на звітний період (13 млрд. 36,3 млн. грн.) та 66,9 відс. до річних призначень; на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів із затверджених на рік 861,9 млн. грн. відповідно - 463,7 млн. грн. або 97,1 відс. виділених на 01.10.2005 (477,5 млн. грн.) та 53,8 відс. річних призначень, на придбання продуктів харчування - 640,2 млн. грн. і 407,5 млн. грн. або 92,2 відс. (441,5 млн. грн.) та 63,7 відсотка.

   Міністерством оборони з передбачених на січень-вересень поточного року 28,1 млн. грн. на забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз, складів, ракет і боєприпасів використано 16,7 млн. грн. або 59,3 відс. планових призначень; з 20,8 млн. грн. на утилізацію видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання - 16,5 млн. грн. або 79,4 відсотка. На будівництво (придбання) житла для військовослужбовців спрямовано 219,5 млн. грн., з яких освоєно 165,5 млн. грн. або 75,3 відс. планових призначень.

 • Кабінетом Міністрів України лише частково виконані вимоги статті 83 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" щодо поетапного підвищення посадових окладів працівників бюджетної сфери, виходячи із встановлення місячних розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня в сумі 262 грн., з 1 квітня - 290 грн., з 1 липня - 310 грн., з 1 вересня - 332 гривні.

   З урахуванням збільшення розмірів мінімальної заробітної плати Урядом проведено поетапне підвищення посадових окладів працівників бюджетної сфери з 1 січня поточного року на 10,5 відс., з 1 квітня - на 10,7 відс., з 1 липня - на 6,9 відсотка. При цьому категорії працівників, посадові оклади яких визначені постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.99 № 2288 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", посадові оклади підвищені тільки з 1 січня 2005 року. За умов зростання мінімальної заробітної плати подальшого підвищення посадових окладів зазначеній категорії працівників Урядом не проведено.

 • Урядом, Міністерством фінансів, Державним казначейством та головними розпорядниками бюджетних коштів не забезпечено виконання планових видатків на державні капітальні вкладення. Зазначені видатки за січень-вересень поточного року проведено у сумі 100,6 млн. грн. що становить 48,6 відс. планових призначень на цей період та лише 23,6 відс. річних призначень

  • На дев'ять місяців 2005 року заплановано здійснити видатки за рахунок державних капітальних вкладень у сумі 207,1 млн. грн., з яких направлено головним розпорядникам бюджетних коштів 184,9 млн. грн., а використано - 100,6 млн. грн., що на 62 млн. грн. менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Аналогічна ситуація спостерігалася у першому та другому кварталах поточного року.

  • Міністерством освіти і науки на добудову навчального корпусу НТУ "Київський політехнічний інститут" спрямовано 600 тис. грн. або 100 відс. планових призначень, а проведено видатків на суму 65,5 тис. грн. або 10,9 відс. виділених коштів; Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту на проведення ремонтно-реставраційних робіт будинку по вул. Десятинній, 14 направлено 248,6 тис. грн. або 34,7 відс. (план 717 тис. грн.), проведено видатків у сумі 127,9 тис. грн. або 51,4 відс.; Національною академією наук на здійснення протизсувних робіт на території Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка спрямовано 2,8 млн. грн. або 100 відс. планових призначень, проведено видатки на 509,4 тис. грн. або 18,2 відс.; Міністерством аграрної політики на створення Української лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу направлено 8,3 млн. грн. або 7,2 відс. (план 11,5 млн. грн.), проведено видатків у сумі 875,9 тис. грн. або 10,6 відсотка. Виділені Державному комітету з питань житлово-комунального господарства кошти у сумі 15,4 млн. грн. на розвиток та реконструкцію центральних систем водопостачання та водовідведення взагалі не використовувалися.

  • Урядом та Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи не вжито дієвих заходів щодо своєчасного затвердження переліку об'єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень.

  • Лише у вересні поточного року постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2005 № 886 "Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, виділених для виконання Чорнобильської будівельної програми у 2005 році", кошти, передбачені у державному бюджеті на реалізацію Чорнобильської будівельної програми, розподілено за об'єктами. В результаті відсутності зазначеного розподілу одержувачі бюджетних коштів протягом восьми місяців поточного року не мали змоги своєчасно розпочати роботи на відповідних об'єктах. Як наслідок, із запланованих на рік 15,1 млн. грн. на цю мету станом на 01.10.2005 кошти взагалі не спрямовувалися.

 • Впродовж звітного періоду Кабінетом Міністрів України приймалися рішення щодо виділення коштів з резервного фонду. Проте одержувачі коштів не забезпечили своєчасне та в повному обсязі проведення видатків за рахунок виділених коштів.

   Протягом дев'яти місяців поточного року Урядом прийнято 29 розпоряджень та 4 постанови про виділення із резервного фонду коштів на суму 80,7 млн. грн., що становить 32,9 відс. від затверджених річних призначень (245 млн. грн.), у тому числі на заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру, виділено 61,7 млн. грн., а використано лише 11,1 млн. грн. або 18,3 відс. та на інші заходи - 19 млн. грн., з яких використано 14 млн. грн. або 73,7 відсотка. Головні розпорядники бюджетних коштів за січень-вересень поточного року виділені з резервного фонду кошти використали лише на 33,2 відс., а окремі з них протягом дев'яти місяців 2005 року взагалі не використовували.

   Зокрема, відповідно до розпорядження Уряду від 24.01.2005 № 27-р виділено Міністерству культури і туризму на ліквідацію аварійної ситуації у Києво-Печерській Лаврі 2 млн. грн., із яких використано лише 599,9 тис. грн. або 30 відсотків. На проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків підтоплення, що сталося на території Херсонської області у січні-березні 2005 року, виділено 2,2 млн. грн., із яких використано 1 млн. грн. або 45,8 відсотка.

   Крім того, на низькому рівні використовувалися кошти, виділені Державній службі автомобільних доріг (розпорядження Уряду від 01.08.2005 № 299-р) та Дніпропетровській облдержадміністрації (розпорядження Уряду від 09.08.2005 № 337-р), у сумах 4,6 млн. грн. та 3,3 млн. грн., з яких використано, відповідно, 109,3 тис. грн. або 2,4 відс. та 64,3 тис. грн. або 1,9 відсотка.

   Вінницькою облдержадміністрацією не використано 1,1 млн. грн., виділених на проведення аварійно-відбудовних робіт у спорудах Хмільницької центральної районної лікарні (розпорядження Уряду від 03.08.2005 № 313-р).

 • Видатки спеціального фонду державного бюджету затверджено на 2005 рік в сумі 25 млрд. 729,4 млн. грн., а проведено у звітному періоді на суму 11 млрд. 949,9 млн. грн., що становить 46,4 відс. річних призначень при надходженнях до спеціального фонду в сумі 14 млрд. 389,6 млн. гривень.

  Здійснення видатків спеціального фонду державного бюджету за основними напрямами характеризують дані, наведені в діаграмі 6.

  Діаграма 6. Виконання спеціального фонду державного бюджету за видатками у 2004-2005 роках

 • Обсяги видатків спеціального фонду державного бюджету за січень-вересень поточного року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, збільшилися на 58,2 млн. грн., їх питома вага у загальному обсязі видатків державного бюджету зменшилася на 6,4 відс. пункта і становила 16,7 відсотка.

  • Зокрема, видатки на економічну діяльність зменшилися на 1 млрд. 33,7 млн. грн. або на 8,8 відс. пункти, оборону - на 314,7 млн. грн. або 2,6 відс. пункта. За іншими напрямами відбулося збільшення їх частки в загальних обсягах видатків. Так, питома вага видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення збільшилася на 6,8 відс. пункта (822,2 млн. грн.), освіту - на 2,8 відс. пункта (334 млн. грн.), громадський порядок, безпеку та судову владу - на 1 відс. пункт (116,5 млн. грн.), охорону здоров'я - на 0,4 відс. пункта (55,9 млн. гривень).

  • Традиційно, найбільші обсяги коштів спеціального фонду спрямовувалися на проведення видатків за програмами Державної служби автомобільних доріг - 2 млрд. 430,8 млн. грн. або 20,3 відс. загального обсягу, Міністерства освіти і науки - 1 млрд. 576,9 млн. грн. або 13,2 відс., Міністерства внутрішніх справ - 947,1 млн. грн. або 7,9 відс., Міністерства палива та енергетики - 910,9 млн. грн. або 7,6 відс., Міністерства аграрної політики - 542,6 млн. грн. або 4,5 відс., Міністерства охорони здоров'я -443,5 млн. грн. або 3,7 відс., Міністерства оборони - 313,8 млн. грн. або 2,6 відсотка.

 • Окремі видатки спеціального фонду державного бюджету здійснено в обсягах, значно менших за наявні ресурси, що були джерелом їх проведення.

   Зокрема, Міністерством аграрної політики із цільових коштів спеціального фонду, які надійшли в поточному році, на державну підтримку розвитку хмелярства та закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками, не використано 97,7 млн. грн. або 59,4 відс. від загальної суми надходжень (164,5 млн. грн.); Міністерством праці та соціальної політики на заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів не спрямовано 73,4 млн. грн. або 64,6 відс. (113,7 млн. грн.). А на заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища, Міністерством охорони навколишнього природного середовища використано лише 3,7 млн. грн. або 3,6 відс. з 91,5 млн. грн., що надійшли.

 • Урядом, Міністерством фінансів, Державним казначейством та головними розпорядниками бюджетних коштів незадовільно здійснювалися заходи щодо своєчасного повернення до державного бюджету наданих кредитів, і, як наслідок, у звітному періоді кредитування передбачених програм виконувалось незадовільно.

   Загальні обсяги коштів від повернення до державного бюджету кредитів затверджені в сумі 2 млрд. 503,3 млн. грн., а надання з державного бюджету кредитів - 1 млрд. 700,8 млн. гривень. Фактично за дев'ять місяців 2005 року до державного бюджету від повернення кредитів надійшло 919,2 млн. грн. або 36,7 відс. річного обсягу та надано кредитів у сумі 981,0 млн. грн. або 57,7 відсотка. Таким чином, кредитів надано більше, ніж повернуто, на 61,8 млн. грн., тоді як у затверджених обсягах на рік передбачалося перевищення на 802,5 млн. грн. повернутих кредитів над наданими.

 • До загального фонду державного бюджету надходження коштів від повернення кредитів передбачено у звітному періоді в сумі 711,3 млн. грн., фактично надійшло 542,2 млн. грн. або 76,2 відс. плану на дев'ять місяців поточного року та 45,5 відс. річного обсягу - 1 млрд. 192,1 млн. гривень

  Надання кредитів із загального фонду державного бюджету у звітному періоді передбачалося в сумі 316 млн. грн. та на рік - 380 млн. грн., фактично їх виділено на суму 255 млн. грн. або, відповідно, 80,7 та 67,1 відсотка.

   Кредитів, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою, повернуто 529,8 млн. грн. із передбачених на січень-вересень 694,0 млн. грн. або 76,3 відс., та 45,7 відс. річного показника - 1 млрд. 159,0 млн. гривень.

   Повернуто кредитів, наданих підприємствам машинобудування для здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням обсягів виробництва та розвитком ринку техніки для агропромислового комплексу, в сумі 0,4 млн. грн. із передбачених на січень-вересень поточного року 4,9 млн. грн. та на рік - 5,7 млн. грн. або, відповідно, 8,8 і 7,6 відсотка.

   Протягом звітного періоду повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих підприємствам державної форми власності на погашення заборгованості із заробітної плати, не розпочиналося, хоча передбачено їх надходження січні-вересні поточного року в сумі 12,4 млн. грн. та на рік - 19,7 млн. гривень.

 • Надходження коштів від повернення кредитів у 2005 році до спеціального фонду державного бюджету передбачено в сумі 1 млрд. 311,1 млн. грн., фактично у звітному періоді надійшло 377,0 млн. грн. або 28,8 відсотка. При річному плані надання кредитів у сумі 1 млрд. 320,9 млн. грн. фактично надано 726,0 млн. грн. або 55 відс. річного обсягу.

   Так, Міністерство аграрної політики із передбачених бюджетом на 2005 рік надходжень коштів за кредитами на суму 569,9 млн. грн. забезпечило лише 112,1 млн. грн. або 19,7 відсотка. Надано господарствам кредитів у звітному періоді на суму 243,9 млн. грн. із запланованих на рік 344,0 млн. грн. або 70,9 відсотка.

   Державний комітет з державного матеріального резерву із передбачених для повернення коштів та проведення за їх рахунок в поточному році заходів у сумі 400 млн. грн. забезпечив повернення коштів станом на 01.10.2005 лише у сумі 168,1 млн. грн. та здійснив заходи щодо формування державного замовлення на ринку продовольчих товарів на 134,9 млн. грн. або, відповідно, 42,0 і 33,7 відсотка.

 • Міністерство фінансів, Державне казначейство, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади не забезпечили належний контроль за станом бюджетних розрахунків і, як результат, загальна сума кредиторської заборгованості за дев'ять місяців поточного року зросла на 2 млрд. 323,5 млн. грн. або на 70,1 відс. і на 01.10.2005 становила 5 млрд. 637,5 млн. грн., у тому числі загальний фонд - 3 млрд. 188,3 млн. грн., спеціальний фонд - 2 млрд. 449,2 млн. гривень. Обсяг дебіторської заборгованості збільшився з початку року на 65,8 млн. грн. і залишається значним - 7 млрд. 518,7 млн. гривень. При цьому дебіторська заборгованість спеціального фонду перевищила кредиторську на 2 млрд. 977,2 млн. грн. або в 2,2 раза.

 • Кредиторська заборгованість загального фонду, пов'язана з основною діяльністю, на 01.10.2005 становила 2 млрд. 176,4 млн. грн. або 68,3 відс. загальних обсягів. У загальній сумі кредиторської заборгованості рахується прострочена заборгованість, яка складала 879,6 млн. грн. або 40,4 відсотка (діаграма 7).

  Діаграма 7. Динаміка кредиторської заборгованості загального фонду державного бюджету у 2004-2005 роках

  • За економічною структурою найбільші обсяги кредиторської заборгованості з основної діяльності допущено при використанні коштів на поточні видатки - 2 млрд. 90,7 млн. грн. або 96,1 відс. загального обсягу, у тому числі на субсидії і поточні трансферти - 899,5 млн. грн. або 41,3 відс., придбання предметів постачання і матеріалів - 347,6 млн. грн. або 16 відс., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 92,8 млн. грн. або 4,3 відсотка.

  • Значне зростання загальних обсягів кредиторської заборгованості з основної діяльності відбулося в Міністерстві освіти і науки - 483,8 млн. грн. або в 7,2 раза, Міністерстві оборони - на 150,7 млн. грн. або в 2,1 раза, Міністерстві внутрішніх справ - на 135,4 млн. грн. або в 2,1 раза, Міністерстві аграрної політики - на 96,3 млн. грн. або в 1,5 раза.

  • Станом на 1 жовтня найбільші суми кредиторської заборгованості рахуються за Міністерством освіти і науки - 561,2 млн. грн. (25,8 відс. загального обсягу), Міністерством оборони - 284,9 млн. грн. (13,1 відс.), Міністерством аграрної політики - 274,1 млн. грн. (12,6 відс.), Міністерством внутрішніх справ - 254,6 млн. грн. (11,7 відсотка). Кредиторська заборгованість Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на кінець звітного періоду становила 65,6 млн. грн., у тому числі 42,1 млн. грн. або 64,2 відс. складає заборгованість із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема 26,8 млн. грн. - заборгованість з оздоровлення громадян, 13,6 млн. грн. - компенсації сім'ям з дітьми та надання безплатного харчування дітей, 1,1 млн. грн. - пільги на медичне обслуговування громадян.

 • Сума кредиторської заборгованості спеціального фонду державного бюджету з основної діяльності зросла за січень-вересень 2005 року на 820,9 млн. грн. і становила 1 млрд. 554,6 млн. гривень.

   Значні обсяги кредиторської заборгованості допущені Державною службою автомобільних доріг - 372,3 млн. грн. (24 відс. загальної заборгованості спецфонду); Міністерством освіти і науки - 339,2 млн. грн. (21,8 відс.); Пенсійним фондом - 184,8 млн. грн. (11,9 відс.); Міністерством охорони здоров'я - 108,9 млн. грн. (7 відс.); Міністерством внутрішніх справ - 97,2 млн. грн. (6,3 відсотка).

 • Дебіторська заборгованість загального фонду з основної діяльності установ державного бюджету на 01.10.2005 становила 1 млрд. 135,6 млн. грн., і зменшилася з початку року на 297,6 млн. грн. або на 20,8 відсотка (діаграма 8).

  Діаграма 8. Динаміка дебіторської заборгованості загального фонду державного бюджету у 2004-2005 роках

  • Найбільші обсяги заборгованості за основною діяльністю допущені Міністерством оборони - 217,4 млн. грн. (19,1 відс. загальних обсягів дебіторської заборгованості); Міністерством внутрішніх справ - 117,4 млн. грн. (10,3 відс.); Міністерством палива та енергетики - 99,9 млн. грн. (8,8 відс.); Національним космічним агентством - 77,9 млн. грн. (6,9 відсотка).

  • Зокрема, Міністерством оборони допущено відволікання у дебіторську заборгованість бюджетних коштів, передбачених на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України у сумі 134,4 млн. грн. або 61,8 відс. заборгованості міністерства, на утримання, експлуатацію, обслуговування казарменно-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів - 26,3 млн. грн. або 12,1 відс., на прикладні дослідження у сфері військової оборони держави - 21,4 млн. грн. або 9,8 відсотка.

   Основна сума дебіторської заборгованості Міністерства внутрішніх справ припадає на видатки, пов'язані з будівництвом житла для військовослужбовців (94,7 млн. грн. або 80,7 відс. загальної заборгованості міністерства).

   Міністерством палива та енергетики допущено дебіторську заборгованість за видатками щодо створення уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами - 78,1 млн. грн. або 78,2 відсотка.

 • В результаті неефективної діяльності головних розпорядників бюджетних коштів дебіторська заборгованість спеціального фонду державного бюджету досягла на 01.10.2005 року 1 млрд. 510,5 млн. гривень.

   Найбільші обсяги бюджетних коштів відволікли в дебіторську заборгованість Міністерство оборони - 285,2 млн. грн. або 18,7 відс. загальної заборгованості, Міністерство внутрішніх справ - 171,2 млн. грн. або 11,3 відс., Міністерство освіти і науки - 123,7 млн. грн. або 8,2 відс., Служба безпеки України - 119 млн. грн. або 7,9 відсотка.

 • За видатками, не пов'язаними з основною діяльністю розпорядників коштів, кредиторська заборгованість становила, в цілому, на кінець вересня поточного року 1 млрд. 906,5 млн. грн. і зросла з початку року на 345,8 млн. грн., у тому числі загальний фонд - 1 млрд. 11,9 млн. грн. (зросла на 24,3 млн. гривень).

   Значна заборгованість загального фонду рахується за Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту - 392,1 млн. грн. або 38,8 відс. загальних обсягів (надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво і придбання житла), Міністерством праці та соціальної політики - 278,6 млн. грн. або 27,5 відс. (надання кредитів підприємствам, установам, організаціям), Міністерством аграрної політики - 180,7 млн. грн. або 17,9 відс. (фінансова підтримка інтервенційних операцій з зерном та фермерських господарств, державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників).

 • Дебіторська заборгованість за видатками, не пов'язаними з основною діяльністю, допущена в сумі 4 млрд. 872,6 млн. грн. і збільшилася з початку поточного року на 110,6 млн. грн. або на 2,3 відс., у тому числі 3 млрд. 915,8 млн. грн. або 80,4 відс. - заборгованість спеціального фонду, яка зросла на 171,2 млн. грн. або 4,6 відсотка.

   Традиційно, найбільша сума заборгованості спеціального фонду (92,7 відс.) обліковується у Державному комітеті з державного матеріального резерву - 3 млрд. 628,7 млн. гривень.

 • Проведені Рахунковою палатою контрольні заходи щодо використання коштів державного бюджету у 2005 році в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади виявили численні факти нецільового та неефективного використання бюджетних коштів, а також інші бюджетні правопорушення.

 • Міністерство палива та енергетики не забезпечило ефективне використання коштів державної підтримки вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції.

  • Затверджена Кабінетом Міністрів України програма "Українське вугілля" залишається фінансово незбалансованою. Незважаючи на спрямування з 2001 року до 01.07.2005 коштів державного бюджету в сумі 11,8 млрд. грн. на розвиток галузі, у тому числі на покриття витрат із собівартості продукції - 3,6 млрд. грн., виробнича потужність вугледобувних підприємств зменшується. Запланованого Програмою збільшення видобутку вугілля не відбулося.

   Програмою передбачався ріст видобутку вугілля протягом 2001-2005 років на 19,1 млн. тонн. Фактично за 2001-2004 роки він скоротився на 3,2 млн. тонн. План видобутку вугілля на 2005 рік затверджено Міністерством в обсязі 80,5 млн. тонн. За І півріччя 2005 року видобуто лише 38,8 млн. тонн. Виробнича потужність діючих вугледобувних підприємств не тільки не зросла, як передбачалось, а зменшилась у порівнянні з 2001 роком на 18,1 млн. тонн (16,5 відс.) і на 01.07.2005 становила 91,5 млн. тонн. Якість видобутого вугілля (зольність) погіршилась (у 2004 році - 23,9 відс. проти 22,9 відс. у 2001 році), що призвело до зниження частки товарної вугільної продукції в загальному видобутку з 71,8 відс. у 2002 році до 70,9 відс. у 2004 році.

   Через необгрунтоване завищення окремим вугледобувним підприємствам планових обсягів видобутку вугілля, товарної продукції, заниження планової ціни на вугільну продукцію та включення до планової собівартості витрат на забезпечення певних категорій населення вугіллям на побутові потреби, Міністерством завищено потребу на 2005 рік в обсягах держпідтримки на загальну суму 186,8 млн. гривень.

  • Всупереч вимогам положення Тимчасових галузевих методичних рекомендацій з обліку витрат на виробництво готової вугільної продукції на шахтах та розрізах, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики від 26.01.2001 № 30, до собівартості вугільної продукції відносилися витрати на забезпечення окремих категорій працівників і населення безкоштовним паливом на побутові потреби. Таким чином, розрахункові обсяги потреби з держпідтримки завищено на 169,4 млн. гривень.

  • При визначенні розмірів державної підтримки 5 підприємствам завищено показники товарної вугільної продукції, 4 - обсяги видобутку вугілля, 1 - занижена ціна реалізації вугільної продукції, в результаті чого безпідставно збільшено потребу в обсягах держпідтримки на 9,5 млн. гривень.

   Внаслідок коригування обсягів держпідтримки за очікуваними, а не звітними показниками виробничо-фінансової діяльності, як це передбачено Методикою, затвердженою наказом Мінпаливенерго від 23.01.2004 № 38, протягом І півріччя 2005 року розподілено 29,7 млн. грн. коштів держпідтримки між вугледобувними підприємствами непропорційно сумам їх збитків від виробництва товарної вугільної продукції.

   Так, 9 підприємствам із 19, кошти держпідтримки на покриття витрат із собівартості Міністерством спрямовано в обсягах, що перевищували розраховані пропорційно збиткам на суму від 16,4 тис. грн. до 7 888 тис. гривень. Іншим 10 підприємствам Міністерством спрямовані бюджетні кошти на покриття витрат із собівартості в менших обсягах ніж обсяги, розраховані пропорційно збиткам, на суму від 28,5 тис. грн. до 14 859 тис. гривень.

   В порушення вимог пункту 2 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2003 № 1311, Міністерством безпідставно спрямовано 0,4 млн. грн. коштів держпідтримки ДП "Шахта "Слов'яносербська", яке не виробляло товарну продукцію.

 • Фондом державного майна не забезпечено ефективне управління коштами за бюджетними програмами "Керівництво та управління у сфері державного майна" та "Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна".

  • Відсутність чітко визначених цілей та розмежування напрямів діяльності щодо зазначених бюджетних програм призвело до викривлення їх змісту та реальних обсягів видатків, які безпосередньо спрямовуються на забезпечення діяльності Фонду і його регіональних відділень.

   В порушення вимог статті 22 Бюджетного кодексу України плани заходів, спрямовані на досягнення за рахунок бюджетних коштів конкретних результатів, Фондом на 2004 та 2005 роки не розроблялися, бюджетні запити складалися за їх відсутності. Результативні показники виконання бюджетної програми "Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна", зведені до утримання Фонду. У загальному обсязі видатків на зазначену програму 98,2 відс. становили видатки на оплату праці з нарахуваннями, які, в основному, використовувалися на додаткове матеріальне стимулювання та соціально-побутове забезпечення працівників Фонду.

  • Відсутність контролю з боку Фонду державного майна за обгрунтованістю визначення вартості послуг, які надавалися Державною акціонерною компанією "Національна мережа аукціонних центрів", призвела до утримання за рахунок коштів державного бюджету зазначеної комерційної структури та втрат бюджету у сумі 1,2 млн. гривень.

 • Міністерство внутрішніх справ не здійснювало належних заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів на створення державної автоматизованої паспортної системи, виготовлення документів, які засвідчують особу та їх видачу. Існуюча система планування, фінансування і використання коштів державного бюджету за відсутності державної цільової програми створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи, затвердженої законом, не відповідає вимогам програмно-цільового методу формування бюджету.

  • Термін дії Концепції про створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи, яка слугувала підставою для включення до державного бюджету видатків на вказану мету, закінчився ще у 2002 році. Проте Міністерство внутрішніх справ продовжувало планувати бюджетні видатки на створення державної автоматизованої паспортної системи, в результаті чого у 2003 році використано на вказані цілі 43,4 млн. грн., у 2004 - 69,6 млн. гривень. На проведення зазначених видатків у 2005 рік передбачено 37,3 млн. грн., з яких за дев'ять місяців використано 8,4 млн. гривень.

  • Не реалізовано проголошений перехід на документування населення паспортами-картками. При цьому закуплене в 2004 році Міністерством внутрішніх справ високотехнологічне обладнання вартістю 29 млн. грн. для друкування документів, що засвідчують особу, не використовується і морально старіє.

 • Міністерством праці та соціальної політики незадовільно здійснювалося управління бюджетними коштами, призначеними на соціальний захист ветеранів війни. Усі етапи - від планування, виділення, використання коштів і до безпосереднього надання пільг та компенсацій супроводжувалися порушеннями, що не забезпечувало своєчасної та повної реалізації ветеранами війни прав на соціальний захист.

  • Всупереч вимогам статті 35 Бюджетного кодексу України не забезпечувалося обгрунтоване та достовірне планування видатків на виплату щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни. Відсутність достовірної бази даних щодо контингенту цієї категорії громадян спричинило завищення обсягів видатків на виплату щорічної разової допомоги у 2005 році на суму понад 40 млн. грн. та сплату поштового збору - на 2,5 млн. гривень.

  • Надання соціальних гарантій ветеранам війни в частині виплат окремих допомог і компенсацій та проведення санаторно-курортного лікування, забезпечення автомобілями, передбачені Законом України від 22.10.93 № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", здійснювалося вкрай незадовільно і не забезпечувало суттєвого поліпшення їх соціального стану.

   Передбачені Законом України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" розміри щорічної разової допомоги ветеранам війни до Дня Перемоги становлять лише 5-15 відс. розмірів, визначених Законом України від 22.10.93 № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Встановлена наказом Мінпраці від 03.03.2005 № 80 вартість путівки на 2005 рік для виплати грошової компенсації за невикористане санаторно-курортне лікування в сумі 150 грн. є меншою за середню її вартість більш як у дев'ять разів.

   Планові призначення загального фонду на забезпечення інвалідів автомобілями в сумі 59,7 млн. грн. за дев'ять місяців виконані в сумі 33,8 млн. грн. або на 56,6 відсотка. Автомобілі отримали лише 4,4 відс. інвалідів, які станом на 01.01.2005 перебували на обліку. Не виконувалася стаття 95 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" в частині забезпечення інвалідів Великої Вітчизняної війни спецавтотранспортом в рахунок погашення ЗАТ "АвтоЗАЗ" податкового боргу минулих років. Із 243,3 млн. грн. коштів спеціального фонду, які передбачалося спрямувати на виготовлення спеціального автотранспорту для інвалідів Великої Вітчизняної війни у звітному періоді направлено тільки 7,3 млн. грн. або 3 відсотки. Такий стан справ став наслідком недосконалості Порядку проведення розрахунків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 № 92, в якому не передбачено термінів їх виконання та відповідальності сторін за несвоєчасне їх здійснення, а також відсутністю укладених договорів між Міністерством праці та соціальної політики і ЗАТ "АвтоЗАЗ" щодо забезпечення інвалідів спецавтотранспортом за рахунок коштів спеціального фонду.

 • Управління коштами державного бюджету, виділеними на розселення і облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, проводилося Державним комітетом у справах національностей та міграції і Радою міністрів Автономної Республіки Крим з порушеннями бюджетного законодавства, що не дало змоги отримати очікуваний соціальний ефект.

  • Не забезпечено виконання заходів, передбачених Програмою розселення та облаштування депортованих кримських татар і осіб інших національностей, які повернулися в Автономну Республіку Крим на постійне проживання, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 № 618. Із передбачуваних для вводу в експлуатацію 84 об'єктів соціальної інфраструктури здано лише 48. Через прорахунки в проектуванні та зволікання з боку експлуатуючих організацій 10 зданих об'єктів, на спорудження яких витрачено 3,7 млн. грн. бюджетних коштів, фактично не функціонують.

  • Діюча практика планування видатків не повною мірою забезпечила концентрацію ресурсів на об'єктах з високим ступенем готовності. Щорічне припинення фінансування одних будов та початок будівництва нових призводить до розпорошення коштів та збільшення кількості об'єктів незавершеного будівництва. За наявності на початок 2004 року 329 об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувалися за рахунок коштів на розселення та облаштування депортованих осіб, у минулому році до плану капітального будівництва включено 29 нових будов з обсягом фінансування 2,5 млн. грн., а у 2005 році - ще 65 на 18,6 млн. гривень. Водночас у 2005 році припинено фінансування 18 об'єктів, на будівництво яких у 2004 році витрачено 2,9 млн. гривень.


  V. Фінансування державного бюджету і стан державного боргу

 • Державний бюджет України за дев'ять місяців поточного року виконано з профіцитом у сумі 3,3 млрд. грн. при затвердженому граничному розмірі дефіциту у сумі 7 млрд. гривень. Загальний фонд передбачалося виконати з дефіцитом у сумі 5,7 млрд. грн., а фактично профіцит становив 1,1 млрд. грн. за рахунок перевиконання на 3,5 млрд. грн. доходів та нездійснення запланованих видатків на 3,4 млрд. гривень. Спеціальний фонд державного бюджету також виконано з профіцитом - 2,1 млрд. грн. при запланованому дефіциті в сумі 0,1 млрд. гривень.

  Загальний обсяг фінансових ресурсів державного бюджету у звітному періоді становив 90,2 млрд. грн., у тому числі залишок бюджетних коштів на початок року - 2,7 млрд. грн., доходи державного бюджету - 74,9 млрд. грн., надходження коштів від повернення кредитів - 0,9 млрд. грн., надходження на фінансування державного бюджету та запозичення - 11,7 млрд. гривень. Витрати державного бюджету склали у звітному періоді 83,0 млрд. грн., у тому числі видатки державного бюджету - 71,6 млрд. грн., кредити, надані з державного бюджету - 1,0 млрд. грн., фінансування бюджету та погашення державного боргу - 10,4 млрд. гривень. Залишок коштів державного бюджету на 01.10.2005 складав 7,2 млрд. грн., у тому числі загального фонду - 3,4 млрд. при встановленому розмірі оборотної касової готівки до 1,8 млрд. гривень.

  Дефіцит (профіцит) Державного бюджету України у 2004 році та протягом дев'яти місяців 2005 року характеризується показниками, наведеними у діаграмі 9.

  Діаграма 9. Дефіцит/профіцит Державного бюджету України у 2004-2005 роках

 • У звітному періоді передбачалося виконання загального фонду державного бюджету з дефіцитом у сумі 5 млрд. 661,9 млн. гривень. Внаслідок непроведення планових видатків загального фонду на 3 млрд. 443,9 млн. грн. або 5,5 відс. та надходження доходів на 3 млрд. 505,4 млн. грн. або на 6,1 відс. більше, ніж передбачалося планом, загальний фонд виконано з профіцитом у сумі 1 млрд. 179,3 млн. гривень.

  • За дев'ять місяців 2005 року передбачалося отримати доходів до загального фонду державного бюджету в сумі 57 млрд. 85,4 млн. грн., фактично їх надійшло 60 млрд. 590,8 млн. гривень. Видатки загального фонду державного бюджету передбачалося здійснити в сумі 63 млрд. 142,6 млн. грн., фактично касові видатки за дев'ять місяців 2005 року становили 59 млрд. 698,7 млн. гривень. Зокрема, видатки на обслуговування внутрішнього державного боргу розписом передбачалися в сумі 907,1 млн. грн., фактично видатки на цю мету проведено в сумі 630,4 млн. гривень.

  • Помісячним розписом фінансування загального фонду державного бюджету передбачалося за дев'ять місяців погасити зовнішній державний борг у сумі 4 млрд. 857,4 млн. грн., фактично витрати на погашення зовнішнього державного боргу склали 4 млрд. 632,1 млн. гривень.

  • Для фінансування загального фонду державного бюджету у січні-вересні 2005 року передбачалося залучити 15 млрд. 848,1 млн. грн., у тому числі від внутрішніх запозичень - 8 млрд. 266,8 млн. грн., зовнішніх запозичень - 2 млрд. 645 млн. грн., надходження коштів від приватизації - 1 млрд. 776,4 млн. грн., пред´явлення цінних паперів - 198 млн. грн., залишку коштів на початок року - 1 млрд. 534,4 млн. грн., коштів єдиного казначейського рахунку - 1 млрд. 427,5 млн. гривень. Залучені кошти передбачалося спрямовувати на погашення державного боргу та придбання цінних паперів на суму 10 млрд. 186,2 млн. грн., на фінансування дефіциту - 5 млрд. 661,9 млн. гривень.

   Фактично для фінансування загального фонду державного бюджету залучено 10 млрд. 604 млн. грн. або 66,9 відс. плану дев'яти місяців поточного року. Від випуску середньострокових облігацій внутрішньої державної позики надійшло 6 млрд. 896,6 млн. грн. або 83,4 відс., приватизації державного майна - 736,6 млн. грн. або 41,5 відсотка. У червні та липні 2005 року Україна отримала дві позики Світового банку в загальній сумі 2 млрд. 129,4 млн. грн. (421,2 млн. дол. США), у тому числі, відповідно, другий транш у сумі 872 млн. грн. (172,5 млн. дол. США) в рамках проекту "Програмна системна позика-2" та перший транш у сумі 1 млрд. 257,4 млн. грн. (248,7 млн. дол. США) в рамках проекту "Перша позика на політику розвитку". Інші зовнішні запозичення у звітному періоді не здійснювались. Від пред'явлених цінних паперів надійшло 186,5 млн. грн. або 94,2 відс., залучено коштів єдиного казначейського рахунку у сумі 654,9 млн. грн. або 45,9 відсотка. Залишки готівкових коштів збільшились на 1 млрд. 823 млн. грн. і на 01.10.2005 становили 3 млрд. 419,2 млн. гривень.

  • На погашення державного боргу та придбання цінних паперів використано 10 млрд. 82,7 млн. грн. залучених коштів. У звітному періоді витрати на погашення внутрішнього та зовнішнього державного боргу (9 млрд. 733,6 млн. грн.) перевищили надходження від внутрішніх та зовнішніх запозичень (9 млрд. 26 млн. грн.) на 707,6 млн. гривень.

 • При встановленому Законом на 2005 рік граничному розмірі дефіциту спеціального фонду державного бюджету в сумі 142,1 млн. грн. у звітному періоді профіцит склав 2 млрд. 90,7 млн. грн. у зв'язку з проведенням, в цілому, видатків спеціального фонду у менших розмірах, ніж надійшло доходів, на 2 млрд. 439,7 млн. гривень.

   Для фінансування спеціального фонду державного бюджету у 2005 році передбачалося залучити 659,2 млн. грн., у тому числі від зовнішніх надходжень - 585,1 млн. грн., приватизації державного майна - 74,1 млн. гривень. Погашення державного боргу за рахунок коштів спеціального фонду передбачено здійснити в сумі 517,1 млн. гривень.

   Всього до спеціального фонду за звітний період надійшло 1 млрд. 129,8 млн. грн. або 171,4 відс. річних обсягів, у тому числі зовнішніх надходжень - 756,7 млн. грн. або 129,3 відс., від приватизації державного майна - 13,9 млн. грн. або 18,8 відс., залучено коштів з єдиного казначейського рахунку у сумі 359,2 млн. гривень.

 • Надходження коштів від приватизації державного майна за січень-вересень 2005 року становили лише 750,5 млн. грн. або 10,7 відс. річного призначення.

  • Законом про державний бюджет на 2005 рік обсяг приватизаційних надходжень до державного бюджету визначено у сумі 6 млрд. 985,3 млн. гривень. Перелік об'єктів приватизації на поточний рік визначено лише у другому півріччі бюджетного року розпорядженням Уряду від 12.07.2005 № 256-р "Про затвердження переліку об'єктів для першочергової передприватизаційної підготовки та приватизації у 2005 році". Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.07.2005 № 285-р "Про погодження планів-графіків підготовки та проведення продажу об'єктів приватизації" (з урахуванням змін, внесених розпорядженнями Уряду від 09.08.2005 № 324-р, 18.08.2005 № 343-р, 23.08.2005 № 357-р та від 05.09.2005 № 386-р), визначені плани-графіки підготовки та здійснення у 2005-2006 роках продажу 88 об'єктів приватизації. При цьому оцінку пакетів акцій та їх розміщення планами-графіками передбачено провести, переважно, лише наприкінці поточного року. Водночас розпорядженням Уряду від 04.07.2005 № 232-р затверджено план-графік підготовки та проведення повторного продажу пакета акцій ВАТ "Криворізький гірничо-металургійний комбінат "Криворіжсталь", а розпорядженням Уряду від 09.08.2005 № 322-р - умови проведення конкурсу з його продажу.

  • Впродовж січня-вересня поточного року до державного бюджету надійшли кошти від торішнього продажу державних пакетів акцій, відчуження 39,9 відс. державного пакету акцій ВАТ "Краснодонвугілля", віднесеного до об'єктів групи "В", та інших підприємств, проданих на фондових біржах. За підсумками проведених 24.10.2005 публічних торгів, переможцем яких стала компанія Mittal Steel Germany GmbH, пакет акцій ВАТ "Криворізький гірничо-металургійний комбінат "Криворіжсталь" продано за 24,2 млрд. грн., що в 1,3 раза перевищило загальний обсяг одержаних коштів за весь період приватизації державного майна (18,5 млрд. гривень).

 • Загальний обсяг прямого та гарантованого державного боргу з початку року зменшився на 6 млрд. 322,3 млн. грн. (437,8 млн. дол. США) і становив на 1 жовтня 2005 року 79 млрд. 78,8 млн. грн. (15 млрд. 659,2 млн. дол. США). Зовнішній державний борг зменшився на 7 млрд. 798,6 млн. грн. (929,9 млн. дол. США) і становив 56 млрд. 648,2 млн. грн. (11 млрд. 217,5 млн. дол. США), внутрішній державний борг збільшився на 1 млрд. 476,3 млн. грн. (492,1 млн. дол. США) і становив 22 млрд. 430,6 млн. грн. (4 млрд. 441,7 млн. дол. США).

 • Протягом звітного періоду прямі боргові зобов'язання зменшились на 4 млрд. 102,9 млн. грн. і становили 63 млрд. 579,4 млн. грн., при цьому прямий зовнішній борг зменшився на 5 млрд. 579,2 млн. грн. і становив 41 млрд. 149,8 млн. грн., а прямий внутрішній борг у порівнянні з початком року, збільшився на 1 млрд. 476,3 млн. грн. і досяг 22 млрд. 429,6 млн. гривень.

  • Зменшення державного зовнішнього прямого боргу спричинене в основному, перевищенням виплат з погашення зовнішнього боргу над сумою запозичень, проведенням взаємних розрахунків з Російською Федерацією, пов'язаних з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, в сумі 518 млн. грн. (97,8 млн. дол. США) та зниженням курсів євро і дол. США по відношенню до гривні.

  • Внутрішній прямий державний борг збільшився у зв'язку з перевищенням залучення коштів від випуску ОВДП над погашенням боргу. За січень-вересень поточного року від розміщення облігацій внутрішньої державної позики до державного бюджету надійшло 6 млрд. 896,6 млн. грн., а на погашення внутрішнього боргу витрачено 5 млрд. 101,5 млн. гривень.

 • Гарантовані боргові зобов'язання протягом дев'яти місяців поточного року зменшились на 2 млрд. 219,4 млн. грн. і становили 15 млрд. 499,4 млн. гривень.

 • У січні-вересні 2005 року структура прямого та гарантованого державного боргу дещо поліпшилася. Так, у зв'язку з орієнтацією Уряду на внутрішні запозичення питома вага зовнішніх боргових зобов'язань впродовж звітного періоду зменшилась з 75,5 відс. до 71,6 відсотка. Валютна складова державного боргу з початку року зменшилась на 3,6 відс. і становила 79,2 відсотка.

 • Порівняно з відповідним періодом минулого року витрати, пов'язані з державним боргом, збільшились на 23,5 відс., при цьому витрати, пов'язані з зовнішнім державним боргом, збільшились на 4,7 відс., а з внутрішнім - на 58,6 відс., що пов'язано з достроковим погашенням частини боргу за процентними облігаціями внутрішньої державної позики 2000 року (діаграма 10).

  Діаграма 10. Витрати бюджету на погашення державного боргу у 2004-2005 роках

   У звітному періоді обсяг витрат, пов'язаних з державним боргом, досяг 12 млрд. 828,6 млн. грн., у тому числі на погашення та обслуговування внутрішнього державного боргу - 5 млрд. 731,9 млн. грн., зовнішнього - 7 млрд. 96,7 млн. грн., з них: проведення взаємозаліку з Російською Федерацією - 518 млн. грн., придбання векселів Туркменистану - 226,7 млн. грн., виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії - 122,4 млн. гривень.

 • За даними Міністерства фінансів станом на 1 жовтня 2005 року боржниками держави, які отримали іноземні експортні кредити, залучені державою або під державні гарантії, є 66 підприємств, які заборгували 1 млрд. 756,3 млн. дол. США (8 млрд. 869,2 млн. гривень).

   Кабінет Міністрів України не виконав вимоги статей 21 та 98 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік", що не дозволило поліпшити стан розрахунків за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі. Зокрема, не встановлено за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету порядок продажу Міністерством фінансів на відкритих аукціонах права вимоги за простроченою більше ніж три роки заборгованістю перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі, у тому числі шляхом оформлення цієї заборгованості простими векселями на ім'я Міністерства фінансів. Також не визначено порядок здійснення розрахунків з юридичною особою, яка має прострочену заборгованість перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, а також її дебітором за поставлені до державного резерву матеріальні цінності, проведені інтервенційні операції шляхом погашення простроченої заборгованості такого боржника перед державою за зазначеними кредитами.


  V. Міжбюджетні трансферти та виконання місцевих бюджетів

 • За дев'ять місяців поточного року з державного бюджету надано трансфертів місцевим бюджетам у сумі 14 млрд. 123,9 млн. грн., що становило 50,6 відс. річних призначень (27 млрд. 922,7 млн. грн.), у тому числі за рахунок загального фонду - 14 млрд. 63,2 млн. грн. або 65,5 відс. (21 млрд. 455,1 млн. грн.) та спеціального фонду - 60,7 млн. грн. або 0,9 відс. (6 млрд. 467,6 млн. гривень). З місцевих бюджетів передано до державного бюджету трансфертів у сумі 1 млрд. 10,5 млн. грн. або 76,4 відс. річних призначень (1 млрд. 322,8 млн. гривень).

 • Протягом поточного року місцевим бюджетам передбачено надати з державного бюджету чотири види дотацій в загальному обсязі 11 млрд. 537,9 млн. гривень. У звітному періоді із запланованих 8 млрд. 354,5 млн. грн. місцевим бюджетам перераховано дотацій на загальну суму 8 млрд. 979,8 млн. грн. або 107,5 відс. плану на січень-вересень та 77,8 відс. планових призначень на рік. Надання дотацій в обсягах більших, ніж заплановано на звітний період, здійснено у зв'язку з перевиконанням надходжень на відповідних територіях доходів загального фонду державного бюджету, за рахунок яких, шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань, перераховується дотація вирівнювання до місцевих бюджетів.

  • За дев'ять місяців поточного року місцевим бюджетам надано із державного бюджету дотацій вирівнювання в сумі 8 млрд. 815,2 млн. грн. або 107,6 відс. запланованого обсягу (8 млрд. 189,9 млн. гривень). У порівнянні з відповідним періодом 2004 року їх обсяги збільшилися на 2 млрд. 758,2 млн. грн. або в 1,4 раза. Із загальної суми отриманих дотацій - 11,5 відс. забезпечено за рахунок перерахувань коштів безпосередньо Державним казначейством та 88,5 відс. - відрахувань від доходів державного бюджету, що надійшли на відповідній території.

  • У повному обсязі надані передбачені в державному бюджеті на січень-вересень поточного року додаткові дотації місцевим бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ (140,5 млн. грн.); бюджету Автономної Республіки Крим на здійснення повноважень, встановлених Законом України від 23.12.98 № 350-XIV "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим" (21,8 млн. грн.), а також міському бюджету міста Славутича на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста (2,3 млн. гривень).

 • За рахунок загального фонду державного бюджету в 2005 році місцевим бюджетам передбачено надати 16 видів субвенцій на суму 9 млрд. 917,2 млн. гривень. Станом на 1 жовтня поточного року із передбачених 5 млрд. 90,7 млн. грн. місцеві бюджети отримали субвенцій у сумі 5 млрд. 83,4 млн. грн., що становить 99,9 відс. плану на січень-вересень та 51,3 відс. плану на рік.

 • Несвоєчасне затвердження Кабінетом Міністрів України порядків надання та розподілів окремих видів субвенцій незадовільно впливало на стан перерахування коштів місцевим бюджетам та проведення відповідних видатків.

  • У поточному році заплановано надати із державного бюджету місцевим бюджетам субвенцію на здійснення виплат, визначених Законом України від 09.09.2004 № 1994-IV "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" у сумі 531,2 млн. грн., з яких 265,6 млн. грн. передбачалося перерахувати у липні. Проте порядок та розподіл зазначеної субвенції затверджено Урядом лише 19 вересня поточного року постановою № 934, в результаті чого перерахування зазначених коштів місцевим бюджетам здійснено лише у вересні поточного року. Залишок невикористаних місцевими бюджетами коштів на 1 жовтня 2005 року становив 240,5 млн. грн. або 90,5 відс. отриманих на зазначену мету.

  • Протягом поточного року заплановано надати місцевим бюджетам субвенцію із державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та інших аварійних об'єктах комунальної власності і виконання інвестиційних проектів у сумі 400 млн. гривень. На зазначену мету кошти передбачалося виділяти, починаючи з червня поточного року. Згідно з вимогами пункту 32 доручення Прем'єр-міністра України від 01.04.2005 № 15985/1/1-05 до закону про державний бюджет на 2005 рік зобов'язано Міністерство економіки, Міністерство фінансів, інші міністерства та центральні органи виконавчої влади подати Уряду до 1 травня 2005 року погоджений в установленому порядку проект рішення із зазначених питань. Проте порядок надання вказаної субвенції та її розподіл за конкретними об'єктами затверджено Кабінетом Міністрів України лише 20.07.2005 постановами № 639 та № 644. Зазначене призвело до перерахування коштів місцевим бюджетам тільки починаючи з серпня поточного року.

   Фактично станом на 1 жовтня 2005 року місцеві бюджети отримали субвенцію в сумі 202,8 млн. грн. або 100 відс. плану на звітний період та 50,7 відс. обсягів, передбачених на рік, з яких використано лише 75,8 млн. грн. або 37,4 відсотка.

  • У 2005 році із державного бюджету передбачено надати субвенції окремим місцевим бюджетам на збереження історичної забудови міст, а також об'єктів історико-культурної спадщини України в сумі 100 млн. гривень. На зазначену мету кошти планувалося спрямовувати, починаючи з липня. Проте розподіл частини субвенції в сумі 58 млн. грн. Кабінетом Міністрів України затверджено лише 18 серпня 2005 року постановою № 765. Хоча згідно з вимогами пункту 34 доручення Прем'єр-міністра України від 01.04.2005 № 15985/1/1-05 зобов'язано Міністерство економіки, колишній Державний комітет з будівництва та архітектури, Міністерство фінансів, інші міністерства та центральні органи виконавчої влади надати Уряду ще до 1 червня поточного року погоджений проект рішення щодо розподілу цієї субвенції. У вересні Урядом додатково затверджено розподіл ще частини субвенції, в сумі 13 млн. грн. (постанова від 24.09.2005 № 951). Таким чином, на 1 жовтня поточного року не затверджено розподіл зазначених коштів на суму 29 млн. гривень.

   Такі дії Кабінету Міністрів України призвели до перерахування коштів місцевим бюджетам, починаючи тільки з серпня 2005 року. За серпень-вересень поточного року місцеві бюджети отримали зазначені кошти в сумі 35,1 млн. грн. або 100 відс. плану на січень-вересень та лише 35,1 відс. плану на рік. Станом на 1 жовтня поточного року залишок невикористаних місцевими бюджетами коштів склав 25,1 млн. грн. або 71,5 відс. отриманих коштів.

  • Відповідно до вимог статті 84 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" Кабінет Міністрів України зобов'язано визначити порядок і терміни поетапного запровадження умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників бюджетної сфери в межах коштів у сумі 1 млрд. 476,9 млн. грн., здійснивши їх розподіл у розрізі головних розпорядників коштів державного бюджету та між місцевими бюджетами. Відповідно до вимог пункту 40 доручення Прем'єр-міністра України від 01.04.2005 № 15985/1/1-05 зобов'язано Міністерство праці та соціальної політики, Міністерство фінансів, Міністерство економіки, інші міністерства та центральні органи виконавчої влади у місячний термін подати Уряду проект рішення щодо порядку і термінів виконання вимог зазначеної статті Закону, та у двомісячний термін - проект рішення щодо розподілу коштів державного бюджету у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів та місцевих бюджетів. Проте розподіл зазначених коштів Урядом затверджено лише 20 вересня 2005 року постановою № 935, з яких 1 млрд. 276,3 млн. грн. передбачено перерахувати місцевим бюджетам у вигляді субвенції.

   Станом на 1 жовтня 2005 року місцеві бюджети отримали на зазначену мету субвенцію в сумі 319,1 млн. грн. або 100 відс. плану на дев'ять місяців та 25 відс. плану на рік, з яких невикористаними залишилися кошти в сумі 298,6 млн. грн. або 93,6 відсотка.

 • За рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду державного бюджету передбачено надати місцевим бюджетам протягом року чотири види субвенцій на загальну суму 6 млрд. 467,6 млн. гривень.

  • Відповідно до пункту 36 статті 45 закону про державний бюджет на 2005 рік за рахунок 75 відс. коштів, що надійдуть до спеціального фонду державного бюджету внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, бюджету міста Харкова протягом року передбачено надати субвенцію на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах у сумі 18 млн. грн., у тому числі за дев'ять місяців - 13,5 млн. гривень. Станом на 1 жовтня 2005 року субвенцію бюджету міста Харкова надано в сумі 4,4 млн. грн., що становить лише 32,6 відс. запланованих обсягів та 75 відс. вищезазначених надходжень (5,8 млн. гривень).

  • Пунктом 32 статті 45 закону про державний бюджет на 2005 рік передбачено за рахунок погашення заборгованості минулих років підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та інших підприємств, що надають комунальні послуги, з податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, збору за спеціальне водокористування, з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, пені та штрафних санкцій, нарахованих у зв'язку з порушенням податкового законодавства, а також частини виручки від реалізації природного газу у 2000 році, яка отримувалася як плата за транзит природного газу через територію України та повернення бюджетних позичок і кредитів, наданих під гарантію Уряду, протягом поточного року надати субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення заходів щодо погашення заборгованості громадян за житлово-комунальні послуги та енергоносії в рахунок компенсації втрат від знецінених грошових заощаджень в сумі 6 млрд. гривень.

   На 1 жовтня 2005 року на цю мету надійшло до спеціального фонду державного бюджету частина виручки від реалізації природного газу в 2000 році, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територію України в сумі 502,7 млн. грн. або 50 відс. річного плану. В звітному періоді на зазначені розрахунки місцевим бюджетам спрямовано субвенцію в сумі 3,6 млн. грн., що становить лише 0,1 відс. плану на рік та 0,7 відс. надходжень.

  • Відповідно до пункту 53 статті 45 закону про державний бюджет на 2005 рік за рахунок надходження до спеціального фонду платежів, пов'язаних з виконанням Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації в розвитку соціально - економічної сфери м. Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації в липні поточного року передбачалося надати окремим місцевим бюджетам субвенцію на розвиток соціально-економічної сфери в загальній сумі 29,6 млн. гривень. Станом на 1 жовтня 2005 року кошти на зазначену мету не надходили.

  • Згідно з пунктом 57 статті 45 закону про державний бюджет на 2005 рік передбачено за рахунок надходження до спеціального фонду державного бюджету збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності надати субвенцію місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських, у сумі 420 млн. гривень. Протягом звітного періоду до державного бюджету надійшло коштів на зазначену мету в сумі 54,2 млн. грн. або 12,9 відс. плану на рік. Станом на 1 жовтня поточного року місцеві бюджети отримали субвенцій в сумі 52,7 млн. грн. або 97,2 відс. вищезазначених надходжень.

 • До місцевих бюджетів за 9 місяців 2005 року (з урахуванням трансфертів) надійшло доходів у сумі 35 млрд. 312,9 млн. грн. або 62,5 відс. річного обсягу, затвердженого місцевими радами. При цьому надходження до загального фонду становили 30 млрд. 568,9 млн. грн. або 68,4 відс. плану на рік, спеціального фонду - 4 млрд. 743,9 млн. грн. або 40,3 відс. річного обсягу.

   Порівняно з аналогічним періодом 2004 року доходи місцевих бюджетів, в цілому, зросли на 6 млрд. 984,8 млн. грн. або 24,6 відсотка. Збільшення надходжень місцевих бюджетів відбулося за рахунок зростання власних і закріплених доходів місцевих бюджетів на 4,6 млрд. грн. або 27,7 відс., а також трансфертів з державного бюджету на 2,4 млрд. грн. або 20,3 відсотка.

   В загальному обсязі доходів, що надійшли до відповідних місцевих бюджетів, питома вага трансфертів з державного бюджету коливається від 5,9 відс. у бюджеті м. Києва до 67,5 відс. у бюджеті Тернопільської області (діаграма 11).

   Діаграма 11. Питома вага трансфертів, наданих місцевим бюджетам із державного бюджету, в загальному обсязі доходів, що надійшли до місцевих бюджетів протягом січня-вересня 2005 року

   Власні і закріплені доходи місцевих бюджетів у звітному періоді виконано в сумі 21 млрд. 189 млн. грн. або на рівні 74,2 відс. річного плану. Питома вага цих доходів у загальних надходженнях місцевих бюджетів становила 60 відс. та, порівняно з відповідним періодом минулого року, збільшилась на 1,4 відс. пункта.

   При цьому до загального фонду надійшло 16 млрд. 505,7 млн. грн. або 71 відс. річного плану, до спеціального фонду - 4 млрд. 683,3 млн. грн. або 88,3 відсотка. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження загального фонду зросли на 3 млрд. 526,2 млн. грн. або 27,2 відс., в основному, за рахунок податку з доходів фізичних осіб (на 2 млрд. 590,9 млн. грн.), плати за землю (306,7 млн. грн.), а також єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва (284,6 млн. гривень). Збільшення доходів спеціального фонду на 1 млрд. 72 млн. грн. або на 29,7 відс. відбулося за рахунок власних надходжень бюджетних установ (384,9 млн. грн.); цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (284,6 млн. грн.); надходження від продажу землі (210,5 млн. гривень).

   Найбільша питома вага у власних і закріплених надходженнях загального фонду місцевих бюджетів, в основному, припадала на податок з доходів фізичних осіб (11 млрд. 474,6 млн. грн. або 69,5 відс.) та плату за землю (1 млрд. 988,4 млн. грн. або 12 відс.), єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва (1 млрд. 48 млн. грн. або 6,3 відс.), спеціального фонду - власні надходження бюджетних установ (1 млрд. 859,8 млн. грн. або 39,7 відс.), надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності (736 млн. грн. або 15,7 відс.), податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (667,1 млн. грн. або 14,2 відсотка).

 • Видатки місцевих бюджетів за січень-вересень 2005 року (з урахуванням коштів, що передаються до державного бюджету), проведені у загальній сумі 32 млрд. 795,7 млн. грн. або 63,2 відс. від обсягів, затверджених місцевими радами на рік, що більше минулорічного показника на 6 млрд. 116,7 млн. грн. або 22,9 відсотка.

   Фактична частка видатків місцевих бюджетів (без вилучення коштів до державного бюджету) у зведеному бюджеті порівняно з аналогічним періодом 2004 року зменшилася на 3,5 відс. пункта і на 1 жовтня 2005 року становила лише 35,6 відс., хоча постановою Верховної Ради України від 24.06.2004 № 1854-IV "Про Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік" передбачалось підвищення питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України порівняно з бюджетом 2004 року.

 • За рахунок коштів загального фонду місцевих бюджетів проведено видатків у сумі 28 млрд. 17 млн. грн., що становить 65,5 відс. плану, затвердженого місцевими радами на рік та на 5 млрд. 642,1 млн. грн. або на 25,2 відс. більше, ніж за дев'ять місяців 2004 року.

  • Обмеженість ресурсної бази, а також значний обсяг видатків на утримання установ соціально-культурної сфери (84,2 відс.), не дозволяють у повному обсязі проводити видатки, пов'язані із здійсненням повноважень, покладених на місцеве самоврядування та неврахованих при розрахунку міжбюджетних трансфертів.

   Так, у структурі загального фонду місцевих бюджетів найбільш вагомою була частка видатків на освіту - 36 відс. (10 млрд. 94,9 млн. грн.); охорону здоров'я - 25,6 відс. (7 млрд. 166,7 млн. грн.); соціальний захист та соціальне забезпечення - 18,2 відс. (5 млрд. 109,5 млн. гривень). Водночас традиційно незначними залишаються видатки на житлово-комунальне господарство - 4,6 відс. (1 млрд. 294,1 млн. грн.); економічну діяльність - 1,1 відс. (299,3 млн. грн.) (діаграма 12).

   Діаграма 12. Структура видаткової частини загального фонду місцевих бюджетів у січні-вересні 2005 року

  • Погіршується економічна структура видатків загального фонду місцевих бюджетів. За дев'ять місяців 2005 року питома вага видатків на оплату праці з нарахуваннями становила 55 відс. (15 млрд. 409,6 млн. грн.), що на 7,2 відс. пункта (на 4 млрд. 720 млн. грн.) перевищує показник відповідного періоду минулого року (10 млрд. 689,5 млн. гривень). При цьому найбільшу питому вагу видатків на оплату праці мали місцеві бюджети з найбільшою часткою трансфертів з державного бюджету у структурі доходів, зокрема: Закарпатська область - 62,6 відс.; Рівненська - 62,1 відс.; Тернопільська - 62,1 відс.; Чернігівська - 61,8 відс.; Чернівецька - 61,3 відс.; Житомирська - 60,9 відс.; Івано-Франківська область - 60,3 відсотка.

   Традиційно вагомими були видатки на поточні трансферти населенню - 14,2 відс. (3 млрд. 976,6 млн. грн.); оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 5,8 відс. (1 млрд. 615,9 млн. грн.); поточні трансферти органам державного управління інших рівнів - 3,5 відс. (987,1 млн. гривень). Водночас залишаються незначними видатки на придбання продуктів харчування (3,1 відс.); дослідження і розробки, окремі заходи з реалізації регіональних програм (2,1 відс.); придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (1,8 відс.), а частка капітальних видатків, порівняно з відповідним періодом 2004 року, зменшилась на 3,7 відс. пункти (на 619,2 млн. грн.) і на 1 жовтня 2005 року складала лише 3,7 відс. (1 млрд. 32 млн. грн.) (діаграма 13).


   

  Діаграма 13. Економічна структура видаткової частини загального фонду місцевих бюджетів у січні-вересні 2004 і 2005 років

 • Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів проведено в сумі 4 млрд. 778,8 млн. грн. або 52,7 відс. плану, затвердженого місцевими радами на рік. У порівнянні з аналогічним періодом 2004 року їх обсяг збільшився на 474,5 млн. грн. або 11 відсотків.

   Найбільш вагомими у структурі спеціального фонду були видатки на економічну діяльність - 49 відс. (2 млрд. 339,8 млн. грн.); освіту - 15,4 відс. (736,7 млн. грн.); охорону здоров'я - 13,3 відс. (635 млн. гривень).

 • Залишається незадовільним стан розрахункової дисципліни бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

  • Дебіторська заборгованість бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, у порівнянні з початком року, збільшилась на 22,2 млн. грн. або 3,8 відс. і на 01.10.2005 становила 612,8 млн. грн., у тому числі загального фонду - 264,3 млн. грн., спеціального - 348,5 млн. гривень. При цьому прострочена дебіторська заборгованість складала 18,2 відс. її загального обсягу (111,6 млн. гривень).

   В територіальному розрізі найбільші суми дебіторської заборгованості рахувалися за установами, що утримуються з бюджетів Харківської області - 74,2 млн. грн. (12,1 відс. її загального обсягу); м. Києва - 68,8 млн. грн. (11,2 відс.); Миколаївської - 49,9 млн. грн. (8,1 відс.); Полтавської - 41,2 млн. грн. (6,7 відс.) областей.

  • Кредиторська заборгованість з початку року збільшилася на 1 млрд. 215 млн. грн. або у 2 рази і на 01.10.2005 становила 2 млрд. 330,8 млн. грн., у тому числі загального фонду - 1 млрд. 873,6 млн. грн., спеціального - 457,2 млн. гривень.

   В територіальному розрізі найбільша кредиторська заборгованість рахувалася за установами, що утримуються з бюджетів м. Києва - 362,3 млн. грн. (15,5 відс. її загального обсягу); Луганської - 219,7 млн. грн. (9,4 відс); Київської - 142,8 млн. грн. (6,1 відс.); Донецької - 142 млн. грн. (6,1 відс.); Житомирської - 119,4 млн. грн. (5,1 відс.) областей і Автономної Республіки Крим - 124,7 млн. грн. (5,4 відс.).

 • В цілому, місцеві бюджети виконані з перевищенням доходів над видатками (профіцитом) у сумі 2 млрд. 545,6 млн. грн., залишок коштів на 01.10.2005 на їх рахунках складав 4 млрд. 909,6 млн. грн. і зріс з початку року на 2 млрд. 302,4 млн. гривень.


  Підсумовуючи висновки, Колегія Рахункової палати відмічає, що:

  1. Виконання Державного бюджету України у січні-вересні 2005 року відбувалося за умов проведення непослідовної економічної та фінансово-бюджетної політики, уповільнення динаміки виробництва, зниження інвестиційної активності. Приріст реального валового внутрішнього продукту становив 2,8 відс., що у 4,8 раза менше минулорічного показника (13,5 відс.) та у 2,9 раза - прогнозованого на поточний рік. Вперше за останні сім років сальдо зовнішньої торгівлі товарами набуло від'ємного значення.

  В результаті підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, пенсії та соціальних виплат зросли як номінальні, так і реальні доходи населення. Проте суттєве зростання платоспроможності населення не забезпечувалося адекватним розширенням товарної пропозиції і посилювало інфляційні процеси. У вересні поточного року інфляція становила 107,1 відс. (до грудня 2004 року) і на 1,5 відс. пункта перевищила відповідний показник минулого року (105,6 відсотка). Індекс споживчих цін у вересні поточного року проти вересня минулого року становив 113,9 відсотка.

  2. На 1 жовтня 2005 року до державного бюджету надійшло доходів у сумі 75 млрд. грн. або 70,3 відс. затвердженого на рік обсягу. До загального фонду надійшло 60,6 млрд. грн., що на 3,5 млрд. грн. або на 6,1 відс. більше плану звітного періоду. У той же час, в складі доходів державного бюджету обліковувалося 4,8 млрд. грн. надміру сплачених платежів та 2 млрд. грн. невідшкодованої заборгованості за податком на додану вартість з простроченим терміном. Відшкодування податку на додану вартість фактично перетворилося у засіб регулювання рівня виконання плану як за цим податком, так і доходної частини державного бюджету в цілому. Як наслідок, у січні-вересні поточного року зросло фіскальне навантаження на платників податків у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Так, рівень перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет зріс з 26,3 відс. до 32,9 відс., а державного бюджету - з 19,9 відс. до 25,9 відс., відповідно.

  За січень-вересень поточного року органами податкової служби списано 6,2 млрд. грн. податкового боргу, що на 2,1 млрд. або в 1,5 раза перевищило обсяги списання в цілому за 2004 рік. Крім того, розстрочено та відстрочено податкових зобов'язань перед державним бюджетом на 2,1 млрд. гривень.

  Проте зазначені заходи не дали можливості поліпшити показники платіжної дисципліни суб'єктів господарювання, а податкова заборгованість продовжувала нарощуватися. В цілому, податковий борг зріс у звітному періоді, порівняно з початком року, на 0,6 млрд. грн. або 6,4 відс. і на 01.10.2005 становив 9,4 млрд. гривень.

  3. За умов перевиконання доходної частини загального фонду державного бюджету на 3,5 млрд. грн. (6,1 відс.) не виконані планові призначення за видатками загального фонду на 3,4 млрд. грн. або 5,5 відсотка. Залишається незадовільною платіжна дисципліна. Загальна сума кредиторської заборгованості бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, зросла протягом дев'яти місяців поточного року на 2,3 млрд. грн. і на 01.10.2005 становила 5,6 млрд. гривень. Дебіторська заборгованість збільшилася з початку року на 65,8 млн. грн. і становила 7,5 млрд. гривень.

  4. Протягом звітного періоду місцеві бюджети отримали лише 50 відс. запланованих на рік трансфертів із державного бюджету. Стійка тенденція до централізації фінансових ресурсів у державному бюджеті та формульний підхід у системі міжбюджетних відносин не створюють достатніх стимулів для збільшення податкових надходжень, розширення доходної бази місцевих бюджетів і є стримуючим фактором соціально-економічного розвитку регіонів. Питома вага видатків місцевих бюджетів (без врахування вилучених коштів до державного бюджету) у зведеному бюджеті зменшилася порівняно з аналогічним періодом 2004 року на 3,5 відс. пункта і на 01.10.2005 становила 35,6 відсотка. Погіршується економічна структура видатків загального фонду місцевих бюджетів. Зважаючи на те, що видатки на оплату праці постійно зростають, а субвенції з державного бюджету мають цільове призначення, наявні бюджетні ресурси органів місцевого самоврядування не дають можливості забезпечити навіть утримання підпорядкованих установ. Несвоєчасне затвердження порядків надання та розподілу окремих видів субвенцій незадовільно впливало на стан їх перерахування місцевим бюджетам та своєчасне і повне проведення відповідних видатків.5. Наявні тенденції в економіці унеможливлюють досягнення в поточному році основних макроекономічних показників, врахованих при затвердженні державного бюджету. Подальше уповільнення темпів економічного зростання може призвести до від'ємного значення показника реального валового внутрішнього продукту. Проте отримання коштів від продажу пакету акцій ВАТ "Криворізький гірничо-металургійний комбінат "Криворіжсталь" дозволило виконати річні обсяги надходжень до державного бюджету.

 • повернутись