04.12.2006

Розглянуто Колегією Рахункової палати

08.11.2006

Що вимагати від "смертних",
якщо законодавство порушує Мінюст?

Колегія Рахункової палати розглянула "Звіт про результати аудиту законності та ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству юстиції України у 2004-2005 роках та 9 місяців 2006 року". За висновками фахівців Рахункової палати  Мінюст, як головний розпорядник бюджетних коштів, не забезпечив їх ефективного використання. Система планування видатків загального та спеціального фондів Державного бюджету України в  Міністерстві юстиції України не відповідає вимогам чинного законодавства. Сума неефективного управління коштами Державного бюджету за звітний період склала майже 7,3 мільйона гривень.

Як зазначають аудитори, Мінюст належним чином не відреагував на  висновки Рахункової палати з питань отримання та використання коштів спеціального фонду Державного бюджету України, дотримання законодавства про державні закупівлі, які були надані йому за результатами попередніх аудитів. Це негативно відображається на  бюджетному плануванні, отриманні та використанні бюджетних коштів. А відсутність передбаченого статтею 13 Бюджетного кодексу  Закону України  про визначення джерел спеціального фонду державного бюджету ще більше погіршує ситуацію у цьому питанні.

Окремими нормативними та розпорядчими актами, що суперечать нормам чинного законодавства, міністерство утворює державні підприємства і делегує їм виконання функцій держави. Як наслідок, кошти, зароблені від надання платних послуг за виконання основних функцій державного органу, стають прибутком саме цих підприємств, а не джерелом надходження до спеціального фонду Державного бюджету України.

Так, за результатами діяльності ДП "Інформаційний центр" за період, що перевірявся, до Державного бюджету України у вигляді податків та зборів надійшло більш ніж 70 мільйонів гривень, тоді як загальне надходження коштів від виконання  державної функції мало забезпечити доход в розмірі 583, 5 мільйонів гривень. 

Пасивність з боку керівництва Міністерства юстиції України по усуненню причин та умов допущення порушень законодавства, спонукає до скоєння їх у сфері державних закупівель і обласними управліннями юстиції.

З порушенням вимог законодавства з питань закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти Міністерством юстиції України та його обласними управлінням юстиції тільки в 2005 році використано більше 3,5 мільйонів гривень.

Про результати перевірки поінформовано Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України. Міністерству юстиції України направлено Висновок Колегії Рахункової палати для відповідного реагування.


повернутись