07.12.2007

Розглянуто Колегією Рахункової палати

28.11.2007

Держава перевела прокуратуру
на "підніжний корм"

На черговій Колегії Рахункової палати розглянуто підсумки результатів аудиту стосовно дотримання вимог чинного законодавства при використанні бюджетних коштів органами прокуратури України.

Відмітивши відкритість органів прокуратури для незалежного фінансового контролю, фахівці Рахункової палати тим не менше зазначають, що використання коштів державного бюджету, виділених органам прокуратури у 2006 році та І півріччі 2007 року, не завжди відповідало вимогам бюджетного законодавства. Зокрема, за відсутності належного фінансування з державного бюджету потреб транспортного обслуговування, пального, обладнання, меблів, існуючих проблем із забезпеченням працівників житлом, придбанням основних засобів, органи прокуратури вирішували ці питання не завжди у суворій відповідності із встановленими правилами обліку і контролю.

Аудиторами встановлено, що, внаслідок неналежного аналізу Міністерством фінансів України бюджетних запитів Генеральної прокуратури України, забезпеченість органів прокуратури коштами державного бюджету у 2006 році складала 44,7 відсотка, а в першому півріччі 2007 року - 25 відсотків. Це спонукало органи прокуратури в регіонах переходити, так би мовити, на "підножний корм" і залучати для забезпечення своєї діяльності фінансові та матеріально-технічні ресурси з інших, крім державного бюджету, джерел, зокрема, шляхом отримання благодійної допомоги та субвенцій з місцевих бюджетів.

Колегія Рахункової палати зауважила, що система отримання органами прокуратури благодійної допомоги у вигляді коштів, дарунків та матеріальних цінностей потребує скасування і заборони в законодавчому порядку, оскільки може розцінюватися як прихований вплив на діяльність органів прокуратури.

Недосконалою також є система взаємодії органів місцевого самоврядування з органами прокуратури щодо надання субвенцій з місцевих бюджетів, оскільки за відсутності конкретних цілей та порядку використання ці міжбюджетні трансферти перетворювалися у неконтрольоване додаткове джерело фінансування без відповідної звітності.

За результатами аудиту Генеральній прокуратурі України направлено рекомендації для усунення виявлених недоліків.

 

повернутись